Aktualijos

Lietuvos lenkų rinkimų akcija Lietuvos lenkus pakvietė „mobilizuotis“

Written by Redakcija · 1 min read

Prezidentui
LR Seimo Pirmininkei
LR Ministrei Pirmininkei
LR Statistikos departamento Direktorei
Vyriausybės atstovui Vilniaus ir Alytaus apskrityse
Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų surašymo
Vilnius, 2021-01-30
2021-01-26 d. LR Seime Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA) Lietuvos lenkus pakvietė „mobilizuotis“ ir nurodyti savo tautybę, kalbą Statistikos departamento gyventojų surašyme ir lygiagrečiame tik lenkų surašyme, kurį, nesilaikydami karantino ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdys apie 15000 LLRA narių. V.Tomaševskis paaiškino, kad tą surašymą dubliuoja
LLRA su jai priklausančiomis lenkų sąjungomis dėl to, kad trūksta „informacinės kampanijos“ ir gal bus bandoma „falsifikuoti rezultatus arba slėpti realią padėtį ir lenkų tautybės asmenų skaičių“ (Kurier Wilenski, 2021-01-28-29, Nr. 12, p.10). Tai jiems svarbu keliant tariamų „autochtoninių
tautinių mažumų teisių klausimą tarptautiškai“, ir, žinoma, yra naudinga ekonomiškai, politiškai, pritraukiant daugiau rinkėjų.

LLRA surašyme Lietuvos lenkų skaičius bus daug didesnis dėl to, kad ji suinteresuota tą skaičių kuo labiau padidinti, nesilaiko oficialiai pripažintų tautybės, gimtosios kalbos apibrėžimų ir savo „surašyme“ nevengs užslėptos prievartos. Pagal jų supratimą ir siekius lenkas yra tas, kuris yra
„lenkų“ (t.y. katalikų) tikybos, kalba gudiškai, paprastai, lenkiškai, rusiškai, lietuviškai. Pagal juos gimtoji lenkų kalba nesiskiria nuo gudų kalbos.

„Surašymas“ vyktų 3 būdais: popieriniu, elektroniniu ir telefoniniu. Jau prieš metus E.Dobrovolska savo fondo ( www.efhr.lt ) tinklapyje siūlė internetu
deklaruoti lenkų tautybę ir tiems, kurių vienas ar abu tėvai yra lietuviai, bet vienas jų protėvių buvo lenkas. 

Vytauto Didžiojo Universiteto politologijos katedros vedėjas A.Pukšto teisingai pastebėjo, kad ta iniciatyva, oficialiai nesuderinta su Statistikos departamentu, yra partizaniška ir neteisėta (Kurier Wilenski, 2021-01-28-29, Nr. 12, p.11).

Pasinaudodami valstybės potencialu neteisėtą, kitas tautybes diskriminuojantį propagandinį surašymą vykdytų ir Seimo, savivaldybių, seniūnijų, mokyklų, socialinės globos ir kitų įstaigų darbuotojai, pažeisdami ir LR Konstitucijos 14, 17, 22, 25, 26, 35 straipsnius.

Prašome atkreipti dėmesį ir įvertinti galimus įstatymų pažeidimus ir galimas politines pasekmes. 

Pagarbiai –
„Vilnijos“ draugijos pirmininkas hab.dr. Kazimieras Garšva
Tel 8616 17096, el. p. kazimieras.garsva@gmail.com
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius
Tel. 8674 38465, leonaslabora@gmail.com