Šalis, kurioje gyvename

Su amerikiečiais tartasi dėl bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje

Written by admin · 1 min read

  Šių metų spalio 16-17 d. Lietuvos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA), Kauno technologijos, Lietuvos sveikatos mokslų ir Vilniaus Gedimino technikos universitetų atstovai dalyvavo Čikagoje Europos Komisijos surengtame forume „Destination Europe“. Renginio tikslas – užmegzti glaudesnius ryšius tarp Europos Sąjungos šalių ir JAV mokslo bei mokslinių tyrimų institucijų, pakviesti JAV mokslininkus prisijungti įgyvendinant ES Horizon 2020 programos projektus, ieškoti dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo galimybių.

 

Konferencijos dalyviams MITA direktorius Arūnas Karlonas pristatė Lietuvos mokslinių tyrimų, eksperimentinės (technologinės) plėtros ir inovacijų galimybes, dalyvavo diskusijoje, atsakė į konferencijos dalyvių klausimus. Renginyje buvo įrengtas lietuviškas stendas, kuriame suinteresuoti konferencijos dalyviai rado detalios informacijos apie mūsų šalyje vykdomas programas, mezgė ryšius su Lietuvos universitetų atstovais, tarėsi dėl galimo bendradarbiavimo.
Vizito Čikagoje metu Lietuvos švietimo ir mokslo viceministrės Svetlanos Kauzonienės be LR Prezidentės patarėjos Saulės Mačiukaitės-Žvinienės vadovaujamai delegacijai, Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje surengė atskirą susitikimą su Čikagos verslo asocijuotų struktūrų bei įmonių atstovais pavadintą „Atviras Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklas – mūsų kompetencija jūsų verslui“ („Open R&D Lithuania“ – Our Competence to Your Business). Susitikimo dalyviai išgirdo apie Lietuvos universitetų vykdomą mokslinę veiklą bei technologijų parkus, diskutavo, kaip Lietuvos mokslinių tyrimų centrai galėtų teikti paslaugas suinteresuotoms JAV įmonėms ir kaip JAV mokslo institucijos gali padėti Lietuvos verslui įsitvirtinti globalioje ekonomikoje. Diskusijos dalyviams pristatytos Lietuvos Vyriausybės iniciatyvos, skirtos mokslo ir inovacijų komercializacijai. Renginio dalyviai taip pat ragavo iš Lietuvos į JAV eksportuojamos lietuviškos produkcijos.

Vizito Čikagoje metu Lietuvos delegacija taip pat lankėsi Ilinojaus technologijos institute (IIT), kur susitiko su instituto vadovybe, aptarė tarpuniversitetinio Lietuvos ir JAV bendradarbiavimo galimybes. Ypač teigiamai susitikimo dalyviai įvertino kartu su IIT vykdomą Lietuvos startuolių komercializacijos stažuočių programą. Lietuvos pusė informavo, kad kitais metais šioje programoje dalyvaujančių Lietuvos startuolių skaičių planuojama išplėsti daugiau nei dvigubai. Taip pat aplankytas jau nevieną pasaulyje žinomą ir sėkmingą verslą padėjęs sukurti Čikagos mokslo technologijų inkubatorius „1871“. Domėtasi ir diskutuota, kaip panaši patirtis gali būti pritaikyta Lietuvoje.

Lietuvai jau keletą metų aktyviai diskutuojant apie mokslo muziejaus poreikį  Valstybės pareigūnės susitiko su Čikagos Mokslo ir pramonės muziejaus vice prezidente, kuri detaliai papasakojo apie muziejus įkūrimą, plėtrą, vykdomas švietimo programas, rengiamas parodas ir kita. Čikagoje jau daugiau nei 80 metų veikiantis ir ne tik šio miesto, bet ir platesnio regiono jaunimą mokslo pažanga domėtis skatinančio, muziejaus vadovai prižadėjo visokeriopai padėti Lietuvai, jei bus apsispręsta panašų muziejų įkurti.

Nuotraukose (fot. A.Vertelkaitė):
1.    Lietuvos stendas konferencijoje „Destination Europe“
2.    Generalinis konsulas M. Gudynas kalba konferencijos „Destination Europe“ dalyviams,
3.    Lietuvos delegacija IIT.