Šalis, kurioje gyvename

Sveikinimas Liepos 4 – JAV Nepriklausomybės proga

Written by Redakcija · 1 sec read

JAV liepos 4 Ramanausk Peter

Sveikinimą atsiuntė Peter Ramanauskas, Lemont, IL