Šalis, kurioje gyvename

Vašingtone surengta Baltijos šalių interesus ginanti konferencija

Written by admin · 1 min read

Š.m. balandžio 20 d Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis Vašingtone dalyvavo tradicinėje Jungtinio Amerikos Baltų komiteto (JBANC) konferencijoje.

 

Ambasadorius padėkojo JBANC dalyviams už ilgametę veiklą kovojant dėl Baltijos šalių nepriklausomybės, narystės NATO, eneregetinio saugumo įtvirtinimo ir politinės įtakos Vašingtone didinimo.

Ž.Pavilionis konferencijos dalyviams priminė, kad į Baltijos šalis Vašingtone visuomet buvo žiūrima kaip į pokyčių pranašus – Baltijos šalys yra sėkmingos demokratijos įtvirtinimo, o pastaruoju metu ir kovos su ekonomine krize pavyzdžiai.

„Baltijos šalys išlieka vienos labiausiai augančių, inovatyvių bei konkurencingiausių ekonomikų ES. Numatomas tampresnis ES ir JAV bendradarbiavimas prekybos srityje Baltijos šalims atvers dar didesnes galimybes“, sakė Lietuvos ambasadorius.

Pasak Ž.Pavilionio, nėra neįveikiamų kliučių, kodėl Baltijos transformacijos sėkmę nebūtų galima pakartoti kitose valstybėse.

„Tikrai galime bendromis ES ir JAV pastangomis užbaigti vieningos ir lasivos Europos kūrimo procesą‘, kalbėjo ambasadorius, pažymėdamas, kad Lietuvos pirmininkavimo ES metu Vilniuje įvyksiantis ES Rytų partnerystės aukščiausio lygio susitikimas bus svarbus žingsnis padedant ES rytų kaimyninėms šalims modernizuojant savo visuomenes ir ekonomikas pagal ES pavyzdį ir ilgainiui įsijungiant į vientisą Euroatlantinę ekonominę erdvę.

JBANC konferencijoje Vašingtone dalyvavo Baltijos ir Šiaurės šalių ambasadoriai, JAV administracijos ir Kongreso atstovai, JBANC aktyvistai.

Kelias Amerikoje veikiančias Baltijos šalių emigracijos organizacijas vienijantis JBANC jau 52-eris metus sekmingai gina Baltijos šalių interesus JAV sostinėje.

Šiuo metu JBANC aktyviai veikia siekdamas, kad JAV Kongresas priimtų Juodojo kaspino rezoliuciją, pagerbiant totalitarinių režimų aukas.

Konfrencijos metu naujuoju JBANC prezidentu išrinktas Amerikos lietuvių tarybos vadovas Saulius Kuprys.

Nuotraukoje: ambasadorius Ž.Pavilionis (trečias iš kairės) su S.Kupriu (pirmas iš kairės), dr. A.Pliopliu (antras iš kairės) ir kitais lietuvių kilmės JBANC konferencijos dalyviais.
jbnc.png