Šalis, kurioje gyvename

Vermonte atidarytas 21-asis Lietuvos garbės konsulatas JAV

Written by admin · 1 min read

  Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis birželio 5 d. Vermonte oficialiai atidarė naują Lietuvos garbės konsulatą JAV, kuriam vadovaus Kerry Secrest.

 

Ambasadorius informavo, kad tai jau 21-asis mūsų šalies garbės konsulatas JAV, kas gerai iliustruoja apie stiprėjančius Lietuvos ryšius su skirtingomis JAV valstijomis. 

„Garbės konsulai atlieka svarbų uždavinį didinat Lietuvos vardo žinomumą JAV ir stiprinat mūsų šalies ekonominių, politinių, kultūrinių ir konsulinių interesų atstovavimą“, sakė Ž.Pavilionis.

Kreipdamasis į iškilmėse dalyvavusius svečius – Vermonto valstijos Žemės ūkio departamento sekretorių, valstijos  Senato narius, Bratlleboro merijos pareigūnus, įvairių visuomeninių institucijų atstovus ir verslininkus-  Lietuvos ambasadorius kvietė pasinaudoti dvišalio bendradarbiavimo galimybėmis ir vienas kito stiprybėmis.

„Žinome, kad Vermontas išsiskiria stipriu žemės ūkiu ir darnų gyvenimą kaime propaguojančiomis bendruomenėmis. Ši patirtis įdomi Lietuvai, kaip kad ir Vermontui, tikimės, bus įdomi mūsų šalies patirtis, siekiant ekologiškų ir aukštos kokybės maisto produktų gamybos“, sakė ambasadorius bei pristatė kartu su juo atidaryme dalyvavusį Lietuvos komercijos ir žemės ūkio atašė Vaidotą Ašmoną.

Garbės konsulato atidaryme dalyvavo ir nemažai vietos lietuvių bendruomenės narių, taip pat iš Lietuvos kilusių žydų bendruomenės atstovų.

Pasak ambasadorius Ž.Pavilionio, Vermontas lietuviams visų pirma asocijuojasi su „Neringos“ stovykla, kuri Amerikos lietuvių vaikuose ir jaunime ugdo ne tik lietuviškumą, bet ir lyderystės bruožus.

„1969 m. įkurtoje „Neringos“ stovykloje išaugo ištisos tautiškai nusiteikusių ir už Lietuvą pasiryžusių dirbti lietuvių kartos. Naujoji Lietuvos garbės konsulė Kerry Secrest yra geriausias šios lietuvių jaunimo programos JAV pavyzdys, kuri jau ne vienerius metus aktyviai prisideda prie šios stovyklos išlaikymo ir puoselėjimo.“

Lietuvos ambasadorius JAV atidaryme kalbėjo ir apie šios dienos tarptautines aktualijas.

„Simboliška, kad Lietuvos garbės konsulatą valstijoje, kurioje vasaras leisdavo nuo priespaudos ir komunizmo pabėgusių Lietuvos tėvų vaikai, atidarome tada, kai pasaulio lyderiai Normandijoje mini Išsilaipinimo dieną. Simboliška, nes būtent lietuviai buvo ir yra priešakinėse kovos už laisvę eilėse. Todėl ir šiandien, kai mūsų broliams ukrainiečiams iškilo akivaizdi grėsmė, esame vieni iš tų, kurie kviečia tarptautinę bendruomenę susitelkti prieš kylantį totalitarizmą rytuose“, sakė Ž.Pavilionis.

Lietuvos garbės konsulė JAV K. Secrest – ketvirtos kartos Amerikos lietuvė. Pirmą kartą Lietuvoje ji apsilankė dar besimokydama koledže. Baigusi Vilniaus universitetą 1991-aisiais, dvejus metus ji praleido Vilniuje, kur Vilniaus universitete dėstė anglų kalbą. Grįžusi į Ameriką, K. Secrest įsidarbino išsilavinimo ir kultūros reikalų patarėja naujoje LR ambasadoje Vašingtone, DC. Tuometinis Lietuvos prezidentas už nuopelnus šaliai jai skyrė Lietuvos pilietybę.

Up Next: JONINĖS