Šeima

Lietuvai Civilinės sąjungos įstatymas yra NEREIKALINGAS

Written by Redakcija · 3 min read

Gerbiami Seimo nariai, Lietuvos politikai ir šviesuoliai,

Visi Lietuvos žmonės labai pyksta – kodėl Seime “stumiama” įteisinti tos pačios lyties asmenų partnerystę Lietuvoje (t. y. Civilinės sąjungos įstatymo projektą):

Čia ypač perskaitykite sau tyliai iki galo internete prie šio straipsnio pateikiamus komentarus, kuriuose atsiskleidžia karti tiesa.

Lietuvos Konstitucija yra aukščiausias Lietuvos įstatymas, o Konstitucijos 38 straipsnyje aiškiai pasakyta: “Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. (…) Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.” Ir TAŠKAS (ir nebandykite “žaisti” su sąvokų painiojimu, kad Konstitucinis teismas aiškino, jog tik santuoka turi būti tarp vyro ir moters, o šeima gali būti bet kokia: viengungiai, kartu gyvenantys giminaičiai ar nesusituokusios poros, gal net seksualinių mažumų atstovai – kurie šiaip dažnai būna gana geranoriški, gabūs ir patriotiški Lietuvos žmonės.

VIS DĖLTO būtina atminti, kad visoje Lietuvoje paprasti žmonės sąvoką “šeima” suvokia kaip paprastą santuoką tarp vyro ir moters; ir visi Lietuvos žmonės yra labai protingi ir puikiai supranta pačią esmę, kad su Seime “stumiamu” Civilinės sąjungos įstatymo projektu palaipsniui Lietuvoje einama link įprastai suprantamos šeimos, kaip santuokos tarp vyro ir moters, sunaikinimo; tikiuosi, kad tą supranta ir mūsų išrinkti geriausi Lietuvos atstovai – Seimo nariai: www.rk.lt/lietuvos-respublikos-konstitucija/3-skirsnis-visuomene-ir-valstybe/46-38-straipsnis

Lietuvai šis Civilinės sąjungos įstatymas yra NEREIKALINGAS (reikia Seime šį rengiamą įstatymą ir jo visus ankstesnius projektus skubiai iš viso pašalinti). Verčiau Seime nieko nedarykite, negu priiminėkite Lietuvos valstybę griaunančius įstatymus. O Europos Sąjungai, atsižvelgiant į mūsų šalies Lietuvos papročius (t. y. pagarbąstai suprantamai šeimai, kaip santuokai tarp vyro ir moters, taip pat Lietuvos gyventojų aukštą moralinį lygį), tokia aiškiai pateikta pozicija (dėl šeimos puoselėjimo, bei Civilinės sąjungos įstatymo nepriėmimo Lietuvoje) yra visiškai suprantama ir priimtina.

Atsakymas seksualinių mažumų atstovams. Tradicinės šeimos (kaip vyro ir moters sąjungos) klausimas mūsų valstybėje Lietuvoje yra labai jautrus. Lietuvių TAUTA (bendriau imant, – visi paprasti Lietuvos žmonės) nuo Sąjūdžio laikų jau ir taip yra daug nukentėjusi (ekonomiškai, dėl jaunimo menko patriotinio ugdymo mokyklose bei universitetuose, dėl nykstančių lietuviškų papročių bei kultūros, dėl nepakankamo dėmesio valstybinės lietuvių kalbos saugojimui Lietuvoje, dėl dažnai stingančio paprasčiausio teisingumo Lietuvoje, valdžios abejingumo veikliems Lietuvos žmonėms ir jų geriems pasiūlymams, perdėto biurokratizmo ir pan.), o šiuo metu lietuvių tautos (Lietuvos žmonių) geriausia dalis, ypač jaunimas, dar ir yra išvažinėjusi į emigracijas užsidirbti pinigų sau ir artimiesiems…

Ar Jūs suvokiate, kad dabar (esant tokiai sunkiai dabartinei Lietuvos ekonominei ir kultūrinei padėčiai) sugriovę įprastai suprantamos šeimos sąvoką, Jūs galutinai sunaikinsite mūsų valstybės Lietuvos pačio šeimininko – lietuvių tautos (visų Lietuvos žmonių) – MORALĘ (tikėjimą dora, pasitikėjimą savo tautos jėgomis)? O tuomet, kai Lietuvoje neliks moraliai stipraus šeimininko (tik moraliai sužlugdyti, niekuo nesirūpinantys ir savo jėgomis visiškai nepasitikintys Lietuvos žmonės), į mūsų valstybę Lietuvą suvažiuos kitų valstybių migrantai, kurie palaipsniui pradės čia kurti savo tvarką ir įteisinti savas valstybes…

Taigi šeimos sąvokos sugriovimas ateityje tiesiai vestų ir į grėsmę visos mūsų valstybės Lietuvos saugumui (o tai yra jokiais būdais neleistina). Dėl šios priežasties (saugant ir puoselėjant mūsų visų Lietuvos valstybę) seksualinėms mažumoms teks (kaip buvo gana sėkmingai ir iki šiol, be Civilinės sąjungos įstatymo ir jokių papildomų įstatymų, šiuo klausimu) taikytis prie Lietuvos gyventojų didžiosios dalies papročių bei visuotinai priimtinos tradicinės šeimos sąvokos (nes lietuvių tautos, visų Lietuvos žmonių bendros MORALĖS išsaugojimas šiuo atveju yra daug svarbesnis už atskirų mažumų ar atskirų žmonių teises bei turtinius santykius).

REIKALINGA Seime LABAI skubiai šį (2022-09-29) bei ankstesnį (2022-05-16) Civilinės sąjungos įstatymo projektus iš viso išmesti, ar bent jau neribotam laikui užblokuoti (reikiamomis administracinėmis priemonėmis, pvz.: pateikiant naujus pasiūlymus projektui tobulinti ir sugrąžinant jį atgal svarstyti neribotam laikui, arba vilkinant ir atidėliojant neribotą laiką, arba kitais Jums žinomais reikiamais būdais). Ir apie tokią Seimo naują poziciją (dėl šio įstatymo) labai išsamiai ir aiškiai informuoti Lietuvos SVARBIAUSIOS ŽINIASKLAIDOS kanalus (pvz., surengus spaudos konferenciją, pateikus pranešimą spaudai labiausiai paplitusiuose žiniasklaidos kanaluose: delfi.lt, 15min.lt, LRT televizijoje, per radiją ir t. t., – taip pat individualiai pasikvietus žurnalistus straipsniui parengti ar pan.), kad Lietuvos žmonės turėtų pilną informaciją apie tai ir nusiramintų (šiuo svarbiu klausimu).

O jei ne (ir jei nebus reikiamo informavimo žiniasklaidoje), – tuomet Lietuvos žmonės pradės galvoti, kad būtent šis gerb. Gabrieliaus Landsbergio pasiūlymas paleisti dabartinį Seimą ir surengti pirmalaikius Seimo rinkimus (net ir šiuo ypač sunkiu Lietuvai metu: kai vyksta karas Ukrainoje, prasideda ekonominis sunkmetis) iš tiesų yra labai išmintingas ir verta šiuo metu rizikuoti (nes yra būtina bet kokia kaina išsaugoti mūsų valstybės Lietuvos patį esminį, dvasinį pamatą – ŠEIMĄ, kaip vyro ir moters sąjungą, – ant kurio jau gali Lietuvoje įprastai klostytis visi kiti ekonominiai dalykai, turtiniai santykiai, plėtotis stipri lietuvių tauta, žmogaus teisės ir pan.); arba Seimą gali paleisti ir Lietuvos Prezidentas.

Ir čia dar atminkite, kad visi Lietuvos žmonės internete laisvai mato, kaip kiekvienas Seimo narys ASMENIŠKAI balsavo dėl šio Civilinės sąjungos įstatymo projekto (kurie pritarė šiam projektui, o kurie balsavo prieš šį projektą – visų Seimo narių asmeninio balsavimo rezultatus šiuo klausimu galima rasti žemiau nuorodoje pateikto ilgo straipsnio pabaigoje.

Taigi visi savarankiškai ir skubiai imkimės reikiamos iniciatyvos (ištaisyti susidariusią blogą padėtį) ir draugiškai dirbkime mūsų valstybės Lietuvos labui !

Pagarbiai

Aurimas Venckūnas, iš Kauno – Europos kultūros sostinės (VDU absolventas, verslo administravimo magistras)

pozicija.org