Šis bei tas

Pasaulis margas…

Written by admin · 2 min read

2010 03 04 (LSN) – Obama administracija patvirtino naujos biurokratinės JTO struktūros kūrimą. Ji dirbs santykių tarp lyčių srityje radikaliu feminizmo stiliumi. Naujoji super agentūra vadinsis Gender Equality Architecture Reform Campaign (GEAR). http://www.lifesitenews.com/ldn/2010/mar/10030308.html
***
NOTRE DAME, Indiana, 2010 03 04 (LSN) – Katalikiško Notre Dame laikraščio redaktorius atsisakė išspausdinti

buvusio ND profesoriaus Dr. Charles Rice straipsnį, kadangi jame buvo ginamas katalikų bažnyčios mokymas homoseksualizmo klausimu. Prof. Rice straipsnis: http://www.lifesitenews.com/ldn/2010/mar/10030315.html

Plačiau: http://www.lifesite.net/ldn/2010/mar/10030310.html
***
Ru. Žolininkės iš Tiumenės patarimai: (video paskaita 700 Mb) http://content5.files.mail.ru/WQU4F5/bbd02234b53a252f060981ce19876bd5
***
National Tobacco Control News 2010.8
Vokietijos Kiel miesto Reiner Hanewinkel, Ph.D. atliko tyrimą. Kuo paaugliai daugiau mato reklamos, tuo daugiau jų pradeda rūkyti.

http://www.cfah.org/hbns/archives/getDocument.cfm?documentID=22230
Kovo 10 d. Didžiojoje Britanijoje bus nerūkymo diena: http://www.nosmokingday.org.uk/
Dr. Katariina Kallio iš Suomijos Turku universiteto atliko tyrimą. Nuo pasyvaus rūkymo pažeidžiamos paauglių arterijos.

http://www.reuters.com/article/idUSTRE6214P920100302

Vengrijos tabako suvartojimo tyrimai http://www.oefi.hu/color/angol/index.html
Kai kurių draugijų prieš vėžį ir tuberkuliozę bendras pareiškimas: http://www.ensp.org/newsreports/infopressreleases
***
***
OTTAWA, 2010 03 04 (LSN) – Kanadoje toliau vyksta pasirengimai Kanados Žygiui už gyvybę, kuris įvyks gegužės 13 d. prie sostinės parlamento. Tikimasi 20 000 žmonių. http://www.campaignlifecoalition.com/events/Marchforlife/2010/
***
STRASBOURG, Prancūzija, 2010 03 04 (LSN) – Europos žmogaus teisių teismas paskelbė, kad Lenkija turi pripažinti homoseksualų teises. Problema iškilo, kai mirus žmogui homoseksualas partneris ėmė siekti jo turto paveldėjimo. Teismo sprendimas:

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=863720&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&tabl
Plačiau: http://www.lifesitenews.com/ldn/2010/mar/10030305.html
*** 
2010 03 01 (LSN) — Krikščionė dainininkė Caitlin Jane sukūrė klipą Negimęs (“Unborn”), kurią paskatino kurti draugės netikėtas nėštumas. Bebalsis vaikas motinai sako ,,Aš esu negimęs/Aš negaliu kalbėti/ Aš bijau.“ http://www.lifesitenews.com/ldn/2010/mar/10030113.html Žiūrim puikų VIDEO ir klausom: http://www.youtube.com/watch?v=oleNbSmZptc
***
TORONTO, Ontario, 2010 03 01 (LSN) – Sekančiais mokslo metais Ontarijo mokyklose 6 klasės mokiniai, tikėtina, bus mokomi masturbacijos. Tai seka iš naujos programos, kurią paskelbė Švietimo ministras. ,,Seksualinė orientacija“ ir ,,lytinis identiškumas“ (gender identity) bus mokoma 3 klasėje. Ontario Curriculum, Grades 1-8: Health and Physical Education, 2010 (revised) (http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/health18curr2010.pdf) . http://www.lifesite.net/ldn/viewonsite.html?articleid=10030216
***
LONDONAS, 2010 03 01 (LSN)– Ikoninis švelnios mažos Anglijos mokyklos mokinės su savo uniforma atvaizdas gali tapti praeities dalyku, jei vyriausybė pritars ,,žmogaus teisių komisijai“ (“human rights commission).” Ji paskelbė, kad mergaičių suknelės diskriminuoja tas mokines, kurios nori būti berniukais, šią savaitę pranešė Equality and Human Rights Commission (EHRC). 68 puslapių raporte pabrėžiama, kad mergaičių suknelės gali būti diskriminacinės ir pažeidžia ,,transseksualų“ teises.

http://www.lifesitenews.com/ldn/2010/mar/10030104.html

Latvija uždraus alkoholio pardavimą per Žinių dieną, rugsėjo 1. http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gIqr1mTHrBvyruTHUguDVJASoCEA
***
Britanija. DCSF parengė pranešimą ,,Children, Young People and Alcohol:. Jis skirtas tėvams geriau suprasti savo vaikų gėrimo priežastis.

http://www.alcoholpolicy.net/2010/02/children-young-people-and-alcohol-dcsf-report-published.html?

Atsisiųsti:http://www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/DCSF-RR195.pdf

***
PRO VITA© ŽINIOS Nr. 9, 10 metų! 2000-2010

http://www3.vdu.lt/life/