Sportas

IX Pasaulio lietuvių sporto žaidynės

Written by admin · 2 min read

   

IX Pasaulio lietuvių sporto žaidynių darbo grupės nutarimas

Dėl IX Pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimo ir įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo

Vilnius, 2012  m. rugsėjo 27 d.  Nr.1

Vykdant  IX pasaulio lietuvių sporto žaidynes,  skirtas skirtas S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio  per Atlantą 80 metų  ir  I Lietuvos tautinės olimpiados 75 metų jubiliejams paminėti, Darbo grupė n u t a r i a:
 Tvirtinti IX  pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimo ir įgyvendinimo  priemonių planą.

Darbo grupės vadovas
Vidaus reikalų ministras

Artūras Melianas

…………………..

Redakcijos prierašas:  žemiau spausdiname nuostatų dalį. Daugiau informacijos el. paštu: info@lsfs.lt
Paraiškas siųsti iki 2013-06-01 adresu: Lietuvos sporto federacijų sąjunga, Žemaitės g. 6, LT-03117, Vilnius, Lietuva, El. paštu: info@lsfs.lt   

……………………

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. IX pasaulio lietuvių sporto žaidynių (toliau – PLSŽ) nuostatai reglamentuoja žaidynių tikslus ir uždavinius, vadovavimą žaidynėms ir jų organizavimą, vykdymo laiką ir vietą, varžybų vykdymo sąlygas, žaidynių programą, nugalėtojų nustatymą ir apdovanojimus, paraiškų pateikimo tvarką, dalyvių priėmimo sąlygas.
2. PLSŽ vykdomos 2013 m. birželio 27–30 d. Klaipėdoje, o kalnų slidinėjimo varžybos – 2013 m. rugpjūčio 1–14 d. Australijoje. PLSŽ skiriamos S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80 metų ir I Lietuvos tautinės olimpiados 75 metų jubiliejams paminėti.

II. ŽAIDYNIŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. PLSŽ tikslas skatinti užsienio lietuvius įsitraukti į Lietuvos sporto gyvenimą, tęsti tautinio bendravimo, jaunosios išeivių kartos lietuvybės išsaugojimo tradicijas.
4. PLSŽ uždaviniai:
4.1. skatinti užsienio lietuvius dalyvauti su Lietuva susijusioje sporto veikloje, o Lietuvos savivaldybių institucijas ir įstaigas – aktyviau įsitraukti į bendras su užsienio lietuviais iniciatyvas ir projektus;
4.2. padėti po visą pasaulį pasklidusiems lietuviams susitikti, išsamiau pažinti šalies kultūrą, puoselėti sporto tradicijas, ugdyti tautiškumą;
4.3.     plėtoti tautos sveikatą stiprinantį sportą;
4.4. propaguoti kūno kultūrą ir sportą kaip neatskiriamą tobulos asmenybės ugdymo priemonę, sudaryti sąlygas atvykusiems tautiečiams ir vietos gyventojams pasivaržyti, siekti sportinių rezultatų pagal išgales.

III. VADOVAVIMAS ŽAIDYNĖMS IR JŲ ORGANIZAVIMAS

5. PLSŽ globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė, o vadovauja Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko patvirtinta IX pasaulio lietuvių sporto žaidynių darbo grupė (toliau – Darbo grupė).
6. PLSŽ organizuoja ir vykdo Lietuvos sporto federacijų sąjungos sudarytas organizacinis komitetas (direktoratas) ir PLSŽ vyriausioji teisėjų kolegija. Atskirų sporto šakų varžybas vykdo sporto šakų federacijos, asociacijos, sąjungos, sporto visiems organizacijos ir jų sudarytos teisėjų kolegijos.
7. Atrankos varžybas vykdo sporto šakų federacijos iki 2013 m. birželio 15 d. Varžybų vietas nustato sporto šakų federacijos, suderinusios su miestų ir rajonų, savivaldybių kūno kultūros ir sporto padaliniais.
8. PLSŽ iškilmingas atidarymas – 2013 m. birželio 28 d. 20.00 val. Klaipėdoje.

IV. ŽAIDYNIŲ DALYVIAI IR VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS

9. PLSŽ dalyvauja tik neprofesionaliojo sporto atstovai  bet kokio amžiaus lietuviai iš visų pasaulio žemynų, Lietuvos sportininkai mėgėjai, neįgalūs žmonės, pageidaujantys pagal savo sugebėjimus pasivaržyti vienos ar kitos žaidynių programoje numatytos sporto šakos varžybose.
10. Užsienio šalies sportinių žaidimų komandoje 1/3 žaidėjų gali būti ne lietuvių kilmės, bet turi būti žaidžiantys jų sporto klubų komandose.
11. Dalyvių skaičius ir amžius, varžybų vykdymo sistema nurodyta atskirų sporto šakų varžybų reglamente.
12. Individualiosios ir komandinės varžybos vykdomos pagal galiojančias nacionalines sporto šakų taisykles, vadovaujantis atskirų sporto šakų varžybų reglamentu.
13. Varžybose dalyvaujantys sportininkai turi turėti gydytojo leidimą sportuoti. PLSŽ dalyviai, atvykę iš kitų valstybių, turi turėti sveikatos draudimą.
14. Šalies sportininkus į varžybas pagal amžiaus grupes atrenka atitinkamas varžybas vykdančios sporto šakų federacijos.
15. Užsienio valstybių lietuviams atrankinių varžybų principas netaikomas, jie dalyvauja finalinėse varžybose.
16. Per PLSŽ renginius organizatoriams gali talkinti savanoriai.

V. ŽAIDYNIŲ PROGRAMA

17. PLSŽ programą sudaro:
17.1. PLSŽ atidarymas (aviacijos sporto šakų atstovų pasirodymai, sportinių šokių parodomoji programa, aerobikos parodomoji programa ir šokių fiesta visiems norintiems).
17.2. Sporto šakų varžybos:
17.2.1. Badmintonas
17.2.2. Biliardas
17.2.3. Buriavimas
17.2.4. Futbolas
17.2.5. Golfas
17.2.6  Kalnų slidinėjimas
17.2.7. Keliautojų sportas
17.2.8. Kėgliai
17.2.9. Krepšinis
17.2.10. Lengvoji atletika
17.2.11. Orientavimosi sportas
17.2.12. Plaukimas
17.2.13. Riedlentės
17.2.14. Smiginis
17.2.15. Stalo tenisas
17.2.16. Sportinė žūklė
17.2.17. Šaudymas (kulkinis ir iš lanko)
17.2.18. Šaškės
17.2.19. Šachmatai
17.2.20. Šiaurietiškasis vaikščiojimas
17.2.21. Tenisas
17.2.22. Tinklinis (salės, paplūdimio)
17.2.23. Neįgaliųjų sportas (bočia, figūrinis važiavimas vežimėliais,  kamuoliukų metimas į     
              taikinius, rankų lenkimas ir kt. )
17.3. PLSŽ uždarymas.
17.4. Kultūrinė-turistinė programa.
17.5. Pasaulio lietuvių bendruomenių atstovų ir Lietuvos pagrindinių sporto organizacijų vadovų forumas.