Tėvynė mūsų

Algimantas Rusteika. Ką dar padaryti, kad nieko daryti nereikėtų ir emigrantai sugrįžtų?

Written by Biciulystė Siūlo · 2 min read

Algimantas Rusteika. Ką dar padaryti, kad nieko daryti nereikėtų ir emigrantai sugrįžtų?

Labiausiai patinka jų noras viską pakeisti nieko nekeičiant. Prezidentė kovoja su skurdu tris kartus per metus. Kartą nuperka ubagui pakelį makaronų, antrą kartą – įpila prieš kameras kelis bliūdelius ne savo virtos maltiečių sriubos, ir trečią kartą – perskaito porą sakinių apie atskirtį ne savo rašytame metiniame pranešime. Kitąmet – skaitykit iš pradžios.O Seimas nemirtingu šios srities klasiko M.Gorbačiovo pavyzdžiu vis kuria ir sukuria komisijas. Kiek skaudžių problemų – tiek ir komisijų ar darbo grupių. Turi ir ką tautinei liaudžiai pasakyti, ir kam pasipiktinusių rinkėjų skundus persiųsti.

Štai parašo žmogus apie vargą, nežmonišką gyvenimą ir betvarkę, ir po savaitėlės gauna iš Prezidentūros ar Seimo žvalų atsakymą – dėkojame už pilietiškumą, Jūsų pareiškimas nustatyta tvarka persiųstas pagal priklausomybę tokiai ir anokiai komisijai!

O po mėnesio kito tvarkingai ateina žvalus atsakymas ir iš komisijos – atsižvelgsime, nagrinėdami kitų metų biudžeto galimybes išnagrinėsime galimybes, spręsime dėl išsprendimo, sustiprinsime pavaldžių organų kontrolę ir pareikalausime kokių nors bejėgių seniūnijų išspręsti iš esmės, įtempsime visas jėgas teisėkūroje ir t.t. ir bla-bla-bla.

Žmonės bėga iš šalies dėl neteisingumo, baisaus valdžios biurokratizmo ir policinės valstybės kišimosi į gyvenimus, miegamuosius, šaldytuvus ir vaikų kambarius, dėl nepakeliamų mokesčių ir negalėjimo doru darbu pragyventi, dėl gyvenimo perspektyvos nebuvimo, kasdieninio melo iš ekranų ir pasipūtėlių „elito“ paniekos.

Tą žino kiekvienas nuo eilinio ministro iki eilinio provincijos alubario svyruoklio. O valdžiai vis neaišku, ko tie žmonės bėga. Vis sudaro ir sudaro komisijas ir darbo grupes šiai paslapčiai išsiaiškinti. Vyriausybė nepavargsta užsakinėti migracijos priežasčių tyrimų, nors apklausų per tiek metų atlikta begalė, moka pinigus – darbas net dūmai rūksta! Sako, dabar jau pateiks migracijos politinę strategiją iki 2030 metų!

O deputatai irgi laužo galvas – kaip čia ką nors tokio mandro parašius dar į kokį nors įstatymą? Kaip pasiūlyti ką nors tokio nerealaus, kad finansininkai atmestų, o siūlytojai pasirodytų dideliais kovotojais už tiesą ir šviesą? Juk parašėm vaikų nemušimo įstatymą, tai kodėl neparašius emigrantų sugrįžimo įstatymo?

Ir parašė Grįžimo įstatymą, pritutintą komunistinių svajonių apie šviesų rytojų – čia ir finansinė bei visokia kitokia parama grįžtančiųjų gyventi į Lietuvą piliečių ir net kitų „lietuvių kilmės asmenų“ persikėlimui, įsikūrimui, socialinei integracijai, persikvalifikavimui, lietuvių kalbos mokymui ir apsirūpinimui būstu… Net nedrąsiai ėmė svajoti apie dar vieną instituciją! Tiesiog knieti viską pardavus emigruoti ir po pusmečio sugrįžti!

Bėda tik, kad valstybė, vargiai ekonominio pakilimo metais išstenėjusi visiems po kelis eurus, artėjant visų pripažįstamai ir laukiamai krizei tam pinigų nesukrapšto. Juk svarbiau ministerijas perkėlinėti ir išaugusiai vaikagrobių armijai algoms, o kur dar tie okupantai mokytojai, daktarai ir išdžiuvę bibliotekų pelės su savo minimumais? Todėl vaisinga Grįžimo įstatymo idėja autorių džiaugsmui buvo atmesta – jie dabar iki kadencijos galo turės ką susitikimuose su rajonų rinkėjais didvyriškai aptarinėti.

Duodu kepurę – strategijas migracijai stabdyti rašys, svarstys ir tvirtins iki kadencijos pabaigos ir išmes kaip saldainį prieš rinkimus balsams susirinkti. O iki to laiko vargs Kęstučio Masiulio Migracijos komisija, kuri nagrinės kokius nors klausimus, kaip nors susijusius su kokiomis nors emigracijos priežastimis. O kadangi su migracija susiję viskas, kas blogai, nes nuo to žmonės ir bėga, tai svarstyti galima bet ką.

Štai, kas buvo svarstoma jos paskutiniame posėdyje: „Dėl įmonių ir bendrovių teisinio reglamentavimo peržiūros, siekiant sukurti palankesnę aplinką smulkaus ir vidutinio verslo ekosistemai“, „Dėl didelės ir didesnės pridėtinės vertės pramonės ir paslaugų sektorių skatinimo eksportuoti į tikslines užsienio rinkas sistemos sukūrimas ir įdiegimas“.

Emigracija didesnis blogis už alkoholį, smurtą, riebų ar saldų maistą. Tai kodėl jos kaip nors gudriai neuždraudus neuždraudžiant, pavyzdžiui, paliepus pabėgėliams grąžinti valstybei išlaidas už išsilavinimą, naudojimąsi infrastruktūra ar skiepus?

O visų nesąmonių kasdieninių tai nekeiskim, palikim viską kaip buvo, nes kitaip bus pavojus sprendimų priėmėjų amžinajam gyvenimui valdžioje, tfū, atsiprašau – nacionaliniam saugumui. Palikim tą pačią patogiai išgulėtą valstybės tvarką ir ėdžias. O visa kita išspręs propaganda ir imitacijos.

kaunoforumas.com