Tėvynė mūsų

APLEISTAS LIETUVOS  KARALYSTĖS  PAMINKLAS NORMAINIŲ  KAIME 

Written by Redakcija · 10 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 9 metai 

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

Jo Eminencijai Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui

Jo Eminencijai Kardinolui Sigitui Tamkevičiui

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui 

Arkivyskupui Gintarui Grušui

Jo Ekscelencijai Arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui

Jo Ekscelencijai Apaštaliniam Nuncijui Arkivyskupui Petarui Rajičiui

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

R Kultūros ministrui Simonui Kairiui

LR Užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui

LR Krašto apsaugos ministrui Arvydui Anušauskui

LR Seimo Kultūros komiteto Pirmininkui Vytautui Juozapaičiui

Lietuvos Nacionalinės UNESCO Komisijos sekretorei Marijai Drėmaitei

Jonavos rajono merui Mindaugui Sinkevičiui

Jonavos rajono tarybos deputatams

Asociacijai Lietuvos šeimų sąjūdis

Seimo nariams

Žiniasklaidai

       

    APLEISTAS LIETUVOS  KARALYSTĖS  PAMINKLAS NORMAINIŲ  KAIME                      Vilnius,   2022-06-01

 

    2022-01-23 Jums rašėme laišką „Apleistas Lietuvos Karalystės paminklas Normainių kaime“, kuriame aiškinome labai senai pastatytą koplytstulpį susijusį su išsivadavimu iš Rusijos imperijos kovomis ir kad tas paminklas skirtas Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (LDK) žuvusiems už laisvę atminimui.  Tada prašėme surasti nors 20 tūkst eurų  koplytstulpio restauravimui ir aplinkai sutvarkyti. Taip pat prašėme, kad Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) vadovybė skubiai parengtų nors 20 – 30 min trukmės reportažą apie koplytstulpį. Tada įsipareigojome balandžio 20 dieną 12 val susirinkti prie Vyriausybės rūmų ir sužinoti apie vietos bendruomenės prašymų vykdymą (laišką pridedame priedas 1).

    Balandžio 20 dieną atėjusių prie Vyriausybės niekas nepasitiko. Susiradę atsakingus Vyriausybės darbuotojus pasikalbėjome su jais, išsiaiškinome ir išreiškėme savo  nuomonę laišku atsakingoms institucijoms  ir įsipareigojome 2022-06-01 atvykti prie Vyriausybės rūmų. (laiškas pridėtas prie 2022-04-20 dienos laiško priedas 2).  

    2022-06-01 susitikome su Vyriausybės atstovėmis, kurios  paaiškino apie nuveiktus darbus. Teko padėkoti Vyriausybei, kad buvo imtasi griežtų veiksmų dėl vietos bendruomenės prašymo įgyvendinimo ir sutarėme susitikti Vyriausybėje rugsėjo viduryje.

    Tenka apgailestauti, kad Lietuvos radijas ir televizija VISIŠKAI NEREAGAVO į mūsų prašymą parengti 20 – 30 minučių reportažą. Mes gerai suprantame LRT tarnystę valdančiajai koalicijai. Tie valdančiųjų lokajai ir piršto nepajudins kol negaus NURODYMŲ IŠ VIRŠAUS. Per 4 mėnesius LRT net nepasidomėjo. VISI ŽINO, kad LRT išlaikoma iš gyventojų mokesčių, bet ji išimtinai tarnauja TS-LKDP. Todėl dar kartą primename, kad Normainių koplytėlė mena labai senus LDK kovų laikus prieš Rusijos imperiją. PAŽYMIME, kad 2022 metais  turi būti  paminėtas 250  metų koplytėlės pastatymo jubiliejus LDK kovų įamžinimui prieš Rusijos imperiją.  Tais laikais žuvo daug LDK gynėjų ir apie 5 tūkst  buvo ištremta į Sibirą. ŽINOTINA, kad tos kautynės vyko Ukrainos teritorijoje VINICOS srityje. Tos kovos primena laikus kai Ukraina jau ketvirtą mėnesį ginasi nuo Rusijos militaristų  užpuolimo.

Norisi atkreipti dėmesį į Kultūros viceministro Rimanto Mikaičio 2022-05-31 dienos laišką, kuriame rašoma, kad nei 2020, nei  2021 metais niekas nepateikė paraiškų koplytėlės restauravimo darbų finansavimui.

   

BANDYMAI AIŠKINTI,  kad koplytėlės dokumentų stygius ir  ilgai trukę COVID-19  suvaržymui trukdė atlikti darbus PARODO  AUKŠČIAUSIĄ  IŠSISUKINĖJIMO,  APSILEIDIMO,  BĖDŲ  SUVERTIMO KITIEMS,  BIUROKRATIZMO, VISUOMENĖS NIEKINIMO, NENORO  DIRBTI BEI LIETUVOS IR JONAVOS RAJONO VALDANČIŲJŲ UŽSIANGAŽAVIMO LYGĮ.  

TAI  PARODO  VISIŠKAI NETIKUSĮ VADYBOS IR DARBŲ KOORDINAVIMO LYGĮ. Apie  tai byloja, kad nesiteikė net keletą žodžių  atsakymui  parašyti  LRT, Krašto ir Užsienio reikalų ministerijos, bei LR Seimo Kultūros komitetas bei Jonavos rajono meras. 

 

NUOŠIRDŽIAI  DĖKOJAME  Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos  Kauno teritoriniam skyriui, kurie išsamiai paaiškino apie koplytėlės būklę ir visuomenės siekius atremontuoti koplytėlę ir sutvarkyti aplinką. 

   

PRIMENAME, kad sovietmečiu  buvo atremontuota koplytėlė ir paminėtas 200 metų jubiliejus. Tačiau SĄJŪDŽIO LIETUVOJE valdant demokratiškais pagrindais išrinktoms Valstybės ir rajono institucijoms STENGIAMASI VILKINTI DARBUS  IR MULKINTI ŽMONES.

 

Todėl dar kartą prašome pasitarnauti vietos bandruomenės prašymui ir tinkamai paminėkime 250 metų koplytėlės jubiliejų.

 

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas                        L. Kerosierius     

Tarybos pirmininko pavaduotojas, Vyskupo Motiejaus Valančiaus 

blaivystės Sąjūdžio pirmininkas                                                                V. Jakubonis

 

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   V. Rizgelis, G. Rotomskienė,  L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas                 

 

Pasiteiravimui:    L. Kerosierius tel 8674 38465

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

  1. p.     vilnius@sajudis.com     www.sajudis.com

 

PRIEDAS   1

 

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 9 metai 

 

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

 

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

Jo Eminencijai Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui

Jo Eminencijai Kardinolui Sigitui Tamkevičiui

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui 

Arkivyskupui Gintarui Grušui

Jo Ekscelencijai Arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui

Jo Ekscelencijai Apaštaliniam Nuncijui Arkivyskupui Petarui Rajičiui

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

LR Kultūros ministrui Simonui Kairiui

LR Užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui

LR Krašto apsaugos ministrui Arvydui Anušauskui

LR Seimo Kultūros komiteto Pirmininkui Vytautui Juozapaičiui

Jonavos rajono merui Mindaugui Sinkevičiui

Jonavos rajono tarybos deputatams

Asociacijai Lietuvos šeimų sąjūdis

Seimo nariams

Žiniasklaidai

       

APLEISTAS LIETUVOS  KARALYSTĖS  PAMINKLAS NORMAINIŲ  KAIME  Vilnius,  2022-01-23

 

    INTERNETO  platybėse gali pastebėti apie ką nesi ir žinojęs. Net netyčia gali surasti stulbinančių naujienų, naujų galaktikų, skundų, mikroskopinių pasaulių,  prašymų, gyvenimą ateityje  …, bet mes domimės  realiu gyvenimu, realiu laiku ir realiomis aplinkybėmis. 

 

    Jonavos rajono Normainių II kaime stovi apleistas  Baro Konfederatų Lietuvos laisvinimo atminimui maždaug prieš 250 metų pastatytas koplytstulpis apie 2 m pagrindo ir apie 5 m aukščio. 

Koplytstulpis yra susijęs su išsivadavimo iš Rusijos imperijos kovomis ir labai svarbus Lieuvos valstybingumui. Paminklas skirtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žuvusiems ir praliejusiems kraują už laisvę atminimui.

 

1975 m su Kultūros ministerijos žinia iš koplyčios  buvo išimtas kryžius ir Švento Jono skulptūra. Koplytstulpis yra pripažintas valstybės saugoma kultūros vertybe ir įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. Objektas yra Pasaulio paveldo sąrašo vietovėje. Paminklas turi nacionalinę ir tarptautinę rekšmę

Koplytstulpis yra maldininkų ir turistų traukos objektas.

 

Ši problema mus labai suglumino ir nutarėme  domėtis kas vyko nuo  1975 metų. 

 

    ATSIMINKIME, kad prieš  47 metus (1975 m) Lietuvos žmonės buvo priversti statyti  komunizmą, kurį Sąjūdžio banga nubloškė ir 1990-03-11 paskelbė Nepriklausomą Lietuvą, o 1991-01-13 apgynė nuo sovietinio militarizmo. Per tą laiką buvo pastatyti Valdovų rūmai, paminklai Kryžkalnyje, daugybė paminklų priminti sukilėlių ir  partizanų kovas. Tačiau LDK paminklas, menantis istorines kovas ir tarnystę Bažnyčiai, tebestovi vienišas, išgrobstytas, gamtos pažeistas ir apleistas. 

Jonavos r. meras Mindaugas Sinkevičius neskuba remontuoti paminklą ir tvarkyti aplinką, nes matyt, jo pečius slegia gausybė darbų ir kaip visada trūksta pinigų.

 

    Besidomint praėjusiais laikais išaiškėjo, kad  sovietmečiu komunistinė valdžia švenčiant koplytstulpio 200 metų jubiliejų jis buvo restauruotas. Jau daug metų kai vietos   bendruomenė kreipiasi į vietos ir aukštesnes institucijas, kad būtų sugrąžinti į koplyčią kryžius ir Švento Jono skulptūra, kad koplytstulpis būtų paremontuotas, kad būtų sutvarkyta prieiga prie jo. Per tuos metus prirašyta įvairiausių laiškų, cirkuliarų, dokumentų, parengta įvairiausių eskizų ir planų, kad vargu ar tilptų į jaučio skūrą. Norime paminėti, kad buvo rašomi laiškai ir šios kadencijos institucijoms – Kultūros ministerijai, Užsienio reikalų ministerijai, Krašto apsaugos ministerijai, Seimo Kultūros komitetui, Lietuvos nacionalinei Unesco komisijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir t. t.

 

Susidaro įspūdis, kad valdžių institucijos yra įstrigusios į įstatymų, poįstatiminių aktų savivaldos ir valdžios institucijų lenktynių ANTImaratoną. Manoma, kad visi bijo pažeisti įstatymus, nukentėti ir to pasėkoje NIEKO NEDAROMA. Bet, kad visą Lietuvos Nepriklausomybės laikmetį  truktų pasiruošimas KOPLYTSTULPIO remontui sveiku protu nesuvokiama. Tai KOŠMARAS,  tai DIVERSIJA prieš tikinčiuosius, prieš Bažnyčią ir istorinę atmintį. PRISIMINKIME kad bolševikai niekinoTIKINČIUOSIUS IR BAŽNYČIĄ, o dabar  TS-Lietuvos krikščionių demokratų vadovaujamas Seimas ir Vyriausybė pasidabinę neužmirštuolėmis tebeniekina tikinčiuosius ir Bažnyčią

Vietos bendruomenė puikiai supranta, kad didingas ir pašventintas paminklas tarnautų garbingos Lietuvos istorijos praeities paliudijimui. Skaudžiausia yra tai, kad   nerandama susitarimo ir pasišventimo atlikti labai nedidelį, bet LABAI SVARBŲ darbą. 

   

    Kažkas turėtų pasirūpinti  paminėti koplytstulpio 250 metų jubiliejų, nes tai yra Lietuvos karalystės istorijos dalies minėjimas.

 Nepriklausomoje Lietuvoje kai antrus metus prie Lietuvos valdžios vairo pagrindiniu smuiku groja TS-Lietuvos krikščionių demokratų partija net nesiruošia operatyviai sutvarkyti koplytstulpio. Susidaro įspūdis, kad aplinkui gali staugti vilkai. Dešimtmečius Lietuvą valdantiesiems tikinčiųjų garbinamam koplytstulpiui DZIN. Valdantieji visą dėmesį sukoncentravę į neužmirštuolių propagavimą, samagono gamybos įteisinimui, įteisinti narkotinių ir psichetropinių medžiagų vartojimą, palengvinti jaunimui plumpinti alkoholį, įteisinti vienalyčių santuokas ir lenkiškas raides įteisinti į lietuvišką raidyną. Tai reiškia, kad ir dabar partinė nomenklatūra tebevykdo brandaus bolševizmo komunistinę kovą prieš tikinčiuosius ir Bažnyčią.

 

    Jūsų Ekscelencija Prezidente, Jūsų Eminencijos Kardinolai, Jūsų Ekscelencijos Arkivyskupai, mes Jums  priminame  vietos bendruomenės diplomatinį, tarytum su geležinėmis kurpaitėmis ir retežiais kelią,  skausmą, neviltį ir susirūpinimą. Panašių paminklų Lietuvoje yra daugybė. Kelia susirūpinimą, kad 2021 metais minint Lietuvos netekčių AŠTUONIASDEŠIMTMETĮ  Lietuvą valdantieji ir politikai ignoravo valstybiniu mastu paminėti 1941 m BIRŽELIO SIKILIMO 80-ties metų minėjimo jubiliejų – sukilėliai išlaisvino Lietuvą nuo sovietų, žuvo apie  2 000 sukilėlių. Valdantieji ir daugelis politikų lankė kapus, paminklus, dėjo gėles ir akmenukus. Tačiau jie ignoravo pagerbti SUKILĖLIUS. Pagal LR Seimo 2021-06-10 dieną priimtą įstatymą Laisvės gynėjo statusas bus suteikiamas:   kariams savanoriams, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus pareigūnams, Valstybės saugumo departamento pareigūnams, Muitinės departamento pareigūnams, policijos pareigūnams, šauliams.  STATUSAS NEBUS SUTEIKIAMAS nužudytiems ir  tūkstančiui sužeistųjų prie  Televizijos bokšto ir prie Radijo ir televizijos komiteto,   gynusiems tuos ir kitus svarbius objektus,  gynusiems ir budėjusiems  prie Parlamento ir prie Sitkūnų, stačiusiems barikadas, medicinos darbuotojams, žaliaraiščiams, sąjūdininkams, žiniasklaidos atstovams,  atidavusiems ginklus. Valstybės mastu nepagerbiamos KANIŪKŲ  ŽUDYNIŲ  AUKOS,  kai 1944-01-29 apie 150 sovietinių partizanų, kurių pagrindą sudarė “Keršytojo” būrio raudonieji partizanai  sudegino Kaniūkų  kaimą  Eišiškių rajone –  sudegino, sušaudė  ir  sužeidė daug žmonių. Tame kaime aukoms atminti Lenkija pasirūpino pastatyti  kryžių, o  Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 2017 m.   Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi apdovanojo skerdynių  dalyvę  Fanią Brancovskają (Fania Jocheles). Iki 2020 m sausio 13-ąją po iškilmingo minėjimo Seimo vadovybė ir vyriausybės nariai susitikdavo su nukentėjusiais – šioje kadencijoje atsisakyta.

 

Gerbiami  Ministrė Pirmininke, Kultūros, Užsienio reikalų ir  Krašto apsaugos ministrai,  Seimo kultūros komiteto pirmininke, Jonavos rajono vadovai ir deputatai,  prašome Jūsų iki ŠVENTŲ VELYKŲ sutvarkyti visus dokumentus ir surasti  nors 20 tūkst eurų  koplytstulpio remontui ir aplinkai sutvarkyti. Taip pat prašome Jūsų įpareigoti Lietuvos radijo ir televizijos vadovybę labai skubiai parengti 20-30 minučių trukmės reportažą apie KOPLYTSTULPĮ.  Reportažą  pradėti  demonsruojant ir skaitant šį laišką. 

 

Po Šventų Velykų balandžio 20 dieną 12 valandą  mes kelios dešimtys ar keli šimtai ateisime prie Vyriausybės. Sustosime už kordono ir paprašysime paaiškinti kaip pavyko spręsti  bendruomenės prašymus. 

Turime vilties, kad bus organizuotas KOPLYTSTULPIO paminėjimo 250 metų jubiliejus. Iš anksto kvieskime atvykti prie PAMINKLO.

     

POST SCRIPTUM

 

MES NEĮSIŽEISIME:

 

  1. Jeigu žmogus su neužmirštuole atlape pasakos mums: nereikia jų vadinti žmonėmis – jie faųšistai, „Jedinstvo“ 

  2. Jeigu dama, nebetelpanti savyje, pasidabinusi neužmirštuole su A. Kubiliaus vyriausybe per krizę LABIAUSIAI  NUSKRIAUDUSI  BĖDNUOMENĘ, aiškins mums,  kad jūs šiandien galite man  švilpti, yra iškovotos Laisvės dalis.

 

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas                        L. Kerosierius     

Tarybos pirmininko pavaduotoja                                                              R. Jakučiūnienė  

Tarybos pirmininko pavaduotojas, Vyskupo Motiejaus Valančiaus 

blaivystės Sąjūdžio pirmininkas                                                                V. Jakubonis

Tarybos narys, Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės 

Sąjūdžio Vilniaus skyriaus pirmininkas                                                    A. Juknevičius  

 

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   V. Rizgelis, G. Rotomskienė,  L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas                 

 

Pasiteiravimui:    L. Kerosierius tel 8674 38465

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

  1. p.     vilnius@sajudis.com     www.sajudis.com

   

        PRIEDAS   2

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 9 metai 

 

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

 

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

Jo Eminencijai Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui

Jo Eminencijai Kardinolui Sigitui Tamkevičiui

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui 

Arkivyskupui Gintarui Grušui

Jo Ekscelencijai Arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui

Jo Ekscelencijai Apaštaliniam Nuncijui Arkivyskupui Petarui Rajičiui

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

LR Kultūros ministrui Simonui Kairiui

LR Užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui

LR Krašto apsaugos ministrui Arvydui Anušauskui

LR Seimo Kultūros komiteto Pirmininkui Vytautui Juozapaičiui

Jonavos rajono merui Mindaugui Sinkevičiui

Jonavos rajono tarybos deputatams

Asociacijai Lietuvos šeimų sąjūdis

Seimo nariams

Žiniasklaidai

       

DĖL LIETUVOS KARALYSTĖS ATMINIMO NIEKINIMO

                  Vilnius,   2022-04-20

 

    2022-01-23 rašėme Jums laišką „APLEISTAS  LIETUVOS  KARALYSTĖS  PAMINKLAS NORMAINIŲ  KAIME“ (laišką pridedame). Laiške buvo rašoma, kad prieš 250 metų Jonavos rajone buvo pastatytas Lietuvos išsivadavimo iš Rusijos imperijos atminimo paminklas.  Paminklas skirtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žuvusiems ir praliejusiems kraują už laisvę atminimui. Paminklas išgrobstytas ir apleistas. Vietos bendruomenė daugelį metų prašo, kad būtų paminklas atremontuotas ir į paminkmlą būtų sugrąžintas kryžius ir Švento Jono skulptūra. 

 

Kreipdamiesi į atsakingiausius pareigūnus rašėme: „Gerbiami  Ministrė Pirmininke, Kultūros, Užsienio reikalų ir  Krašto apsaugos ministrai,  Seimo kultūros komiteto pirmininke, Jonavos rajono vadovai ir deputatai,  prašome Jūsų iki ŠVENTŲ VELYKŲ sutvarkyti visus dokumentus ir surasti  nors 20 tūkst eurų  koplytstulpio remontui ir aplinkai sutvarkyti. Taip pat prašome Jūsų įpareigoti Lietuvos radijo ir televizijos vadovybę labai skubiai parengti 20-30 minučių trukmės reportažą apie KOPLYTSTULPĮ.  

Po Šventų Velykų balandžio 20 dieną 12 valandą  mes kelios dešimtys ar keli šimtai ateisime prie Vyriausybės. Sustosime už kordono ir paprašysime paaiškinti kaip pavyko spręsti  bendruomenės prašymus.“ 

 

KONSTATUOJAME, kad 2022-04-20 d 12 val mes žemiau pasirašę atvykome prie Vyriausybės ir laukėme Vyriausybės atstovo. NIEKAS NEATĖJO.  Apie 13 val kreipėmės į Vyriausybės kanceliarijos atstovus sužinoti dėl mūsų prašymų. 

 

Po kiek laiko mus pakvietė Lietuvos Respublikos Vyriausybės patarėja  Nomeda  Poderienė. Sužinojusi mūsų atvykimo tikslą pateikė mums  Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus V. Majausko 2022-02-03 laišką adresuotą LR Vyriausybės kanceliarijai „Dėl Normainių dvaro koplytėlės“. Laiške rašoma, kad savivaldybė atlieka labai daug restauravimo ir statybos darbų, kad Normainių koplytėlės remonto darbų negali atlikti dėl  didelių teisinių trukdžių parengti projektą paramai gauti. Laiško, pabaigoje rašoma: „Šis atsakymas per vieną  mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Regionų apygardos administraciniam teismui“. Gerbiama N. Poderienė papildomai paaiškino, kad į savivaldos reikalus vyriausybė negali kištis. 

Negavome jokio atsakymo iš aukščiau paminėtų ministrų ir Seimo Kultūros komiteto pirmininko. Nesužinojome ar Lietuvos Radijo ir televizijos vadovybė ruošiasi parengti 20-30 min reportažą apie KOPLYTSTULPĮ. 

 

Šiurpą krečia ir didžiule nepagarba Vyriausybei atsiduoda V. Majausko aiškinimai, kad per 1 mėnesį galite kreiptis … Tai biurokratizmo aukščiausias pilotažas.

Pabuvojus Vyriausybėje susidarė nuomonė, kad Vyriausybė, ministrai ir institucijos visiškai nereaguoja į visuomenės prašymus. Jokios pagarbos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kovoms prieš Rusijos imperiją ir karuose žuvusiems. Jokios  pagarbos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikmečio įamžinimo paminklui Lietuvos žemėje (Jonavos rajone). Jokios pagarbos parapijiečiams ir vietos bendruomenei. Jokios pagarbos Katalikų Bažnyčiai. 

 

PAKARTOTINAI PRAŠOME įsigilinti į mūsų 2022-02-23 dienos laišką ir iki 2022 m birželio1 d pateikti pasiūlymus. Birželio 1 dieną 12 val ateisime prie Vyriausybės.   

 

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas  L. Kerosierius     

Tarybos pirmininko pavaduotojas, Vyskupo Motiejaus Valančiaus 

blaivystės Sąjūdžio pirmininkas  V. Jakubonis

Tarybos narys, Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės 

Sąjūdžio Vilniaus skyriaus pirmininkas     A. Juknevičius  

 

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   V. Rizgelis, G. Rotomskienė,  L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas                 

 

Pasiteiravimui:    L. Kerosierius tel 8674 38465

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

  1. p.     vilnius@sajudis.com     www.sajudis.com