Tėvynė mūsų

Arvydas Damijonaitis. Dėl Birželio 23 Didžiojo Sukilimo istorinės atminties

Written by Redakcija · 1 min read

ARVYDAS DAMIJONAITIS,
Kalvarijų g.,27 -5A, LT- 09313 Vilnius,
    Lietuvos Respublikos Seimui,

  Lietuvos Respublikos  Vyriausybei
                                  PAREIŠKIMAS                                                                                2022.06.17
, Vilnius Dėl Birželio 23 Sukilimo istorinės atminties  

   TŪKSTANČIAI SUŠALUSIŲ Į LEDĄ LIETUVIŲ TREMTINIŲ LAVONAI

 1.Gyvuliniuose traukinių vagonuose – tūkstančiai sušalusių į ledą lietuvių tremtinių lavonai…1941 birželio 14 d. buvo šio masinio lietuvių žudymo akcijos pradžia. Lietuvos okupantai, Kremliaus komisarai žydai ir vietiniai “stukačiai” zingeriai suvarė nekaltus lietuvius žemdirbius į geležimi kaustytus, sandariai uždarytus ir užplombuotus gyvuliams pervežti skirtus vagonus velniškam tikslui – juos numarinti lėta bado, troškulio ir šalčio mirtimi.

Paimkim atskirą, judančio amžino įšalo kryptimi, traukinio užplombuotą vagoną, iš kurio į aplinką sklido prašymai “duokit gerti”, priešmirtinės aimanos. Bandykim bent iš dalies suvokti, įsivaizduoti užplombuotų gyvuliniame vagone, pasmerktųjų myriop, paskutines gyvenimo savaites, dienas ir valandas. Tai buvo lietuviai žemdirbiai, psichologiškai neparuošti priešintis nesuprantamoms, raudonųjų Kremliaus žydų okupantų pastangoms  juos nužudyti. Beprotiškai žiauri Kremliaus  komisarų  masinio žmonių žudymo TRĖMIMŲ PRIEDANGOJE “technologija” – užplombuotų gyvuliniuose mirties traukinio vagonuose tremtinių laukė lėta, kankinanti mirtis. Paskutinis šio tremtinių žudymo proceso etapas – į ledą sušalę lavonai buvo iškraunami amžino įšalo žemėje ir specialiose dykvietėse užkasami.

     2. Ant diktatoriaus Stalino motinos kapo yra pastatyta žydų ritualinių apeigų taurė KIDDUSH. Josifas Stalinas yra žydas. Rašytojo A.Solženycino (Nobelio premija) duomenimis po 1917 metų perversmo, užgrobę valdžią Rusijos imperijoje, raudonieji Kremliaus komisarai žydai sunaikino  dešimtis  milijonų rusų, 200 tūkstančių stačiatikių dvasininkų, griovė cerkves ir bažnyčias, arba jas puošdavo penkiakampėmis žvaigždėmis. 1932 -1933 m., “Holodomor”  karo akcijos metu, okupuotoje Ukrainoje, Kremliaus vilkolakiai, badu numarino 11 milijonų ukrainiečių valstiečių. Po 1945 m. Lietuvoje sunaikinta apie milijonas lietuvių, trečdalis tautos.

       3.Tūkstantmetė sekta  ištobulino  “DENACIFIKACIJĄ” – masinio “gojų” žudymo GULAG sistemą, smegenų plovimo, dezinformacijos per žiniasklaidos priemones, “technologijas”. Pavyzdžiui, buvo griežtai draudžiama minėti  tautybę, nes  pvz., Lietuvos okupantai Kremliaus raudonieji komisarai buvo  žydų tautybės nusikaltėliai. Tautybės paminėjimas komisarams žydams buvo pavojingas dalykas – žmonės galėjo atkreipti dėmesį į dominuojančią NKVD-KGB  žudikų okupantų tarpe žydų tautybę, todėl vyko masinė žydų tautybės asmenų pavardžių rusifikacija, žydai tapdavo ivanovais, petrovais.. Faktai – sovietų diktatūros  karjeristai, kolaborantai, norėdami pelningame poste  apsidrausti, turėjo vesti žydes moteris.

       4. Iki šiol Lietuvos teismas neįvardino  masinių žudynių “trėmimų”  priedangoje, lietuvių tautos genocido sovietinės okupacijos laikotarpiu. Neveikia okupacinės žalos atlyginimo įstatymas. Kremliaus vilkolakiai  toliau terorizuoja, plėšia, grobia, žudo …Mąstančio piliečio pareiga – įtakoti politinę valią pradėti teismo procesą, nes nebaudžiami nusikaltimai skatina naujus nusikaltimus. Lietuvos Genocido centro paskirtis – ruošti medžiagą baudžiamąjai bylai  – būtina teisme  įvardinti lietuvių tautos masines organizavo ir vykdė Kremlaus komisarai žydai.

        5. Birželio 23 Sukilimas – lietuvių tautos pasipriešinimo Kremliaus vykdomai “DENACIFIKACIJAI”, GENOCIDUI simbolis.

               Arvydas Damijonaitis ( Birželio 23 Sukilimo dalyvio, VDU studento Kęstučio Damijonaičio sūnus)