Tėvynė mūsų

Atviras laiškas Aušrinei Marijai Pavilionienei,

Written by admin · 2 min read

skaičiusiai pranešimą gegužės 17 d. LR Seime įvykusioje spaudos konferencijoje, skirtoje Tarptautinei dienai prieš homofobiją

  Jeigu Jūs save laikote padoria moterimi ir sąžininga tautos atstove Seime, tai Jūs  negalite nematyti, kokia  neigiama yra lietuvių tautos reakcija į homoseksualistų norą viešai reklamuotis. Tuo klausimu parlamentaras P. Gražulis atspindi daugumos rinkėjų nuomonę. Kodėl jūs per prievartą, pataikaudama Briuseliui, peršate homoseksualizmą lietuvių tautai? Jūs juk žinote, kad niekas Lietuvoje gėjų nediskriminuoja. Tačiau piršdama didžiajai lietuvių tautos daliai šią ideologiją jūs kurstote homofobiją. 

Jūs ir jūsų šalininkai, aklai paklusdami Briuselio biurokratams, iškreiptai suprantate žmogaus teises. Jūs sąmoningai naikinate tautos moralę,  vienybę, tautines vertybes, brukdami mums svetimas bjaurystes. Aš siūlau ir žinau, kad šį siūlymą palaikytų ne mažiau kaip 80 proc. Lietuvos gyventojų. Tai būtų pats realiausias kompromisas:

1) Priimkime partnerystės įstatymą.

2) Priimkime griežtus įstatymus dėl  diskriminacijos  pagal seksualinę orientaciją visose įstaigose.

3) Dėl viešos  homoseksualizmo reklamos  šaukime tautos referendumą, kurį turi organizuoti vyriausybė, talkinant visuomeninėms organizacijoms. Referendumo  turinys turėtų būti toks: “Ar jūs pritariate  VIEŠAI homoseksualizmo reklamai: „TAIP“ arba „NE“.
Jeigu tauta pasakys  „TAIP“, tada turėsime paklusti ir  homoseksualistai galės organizuoti savo  pasididžiavimo paradus ir kelti savo vėliavas. Bet aš įsitikinęs, kad jūs, žinodami tautos atsakymą  iš  anksto, viską darysite, jog toks referendumas neįvyktų. Bent jau iš Briuselio pritarimo jam tikrai nesulauksite.  Tokį žingsnį gali žengti tik NEPRIKLAUSOMA valstybė. Suruošdama tokį  referendumą, Lietuva būtų pirmoji kregždė. Po to, manau, įvyktų grandininė reakcija pasaulyje ir tai būtų pabaiga jūsų ideologijai. Štai tuomet galėtume didžiuotis savo Lietuva. 

Referendumas – pati tikroji demokratijos forma, pasinaudokime ja. O jeigu ne –  reiškia, jūsų  kompanija nori, kad didėtų konfrontacija tarp žmonių, kad būtų supriešinta tauta. Nors, žinoma, kodėl jums tos tautos nepriešinti, jei supriešinus lengviau valdyti?
Ir jeigu prieš praėjusias  gėjų eitynes iš Briuselio buvo girdėti balsų, kad prezidentė privalo tas eitynes remti, tas, manau, pasako, kas stovi už jūsų nugarų. Jokie parlamentai neturi teisės vienašališkai priimti įstatymų, neatsiklausę tautos. Kad ir dėl įstatymo vienos lyties santuokoms įteisinti.

Santuoka gali būti tarp vyro ir moters. Jūs drįstate reikalauti to, ko pasaulyje nėra.  Dar prez. G. Bušas savo laiku norėjo tokias santuokas JAV uždrausti. Tačiau Kongresas nepritarė. Iš karto pasimatė, kas dirba Kongrese. Prisidengiant ir piktnaudžiaujant žmogaus teisėmis, liberalizmu, visokiomis lygybėmis ir tolerancijomis, į parlamentus papuola vis daugiau iškreiptos orientacijos žmonių. Nė vienas normalus žmogus  niekada nereklamuos savo imtymaus gyvenimo. Gerai pasakė,  ačiū Dievui, tais laikais dar nepapirktas prof. Lambrozo – “Kam kelnėse netvarkoje, tam dažniausia ir su galva netvarkoje“.

Iškreiptos seksualinės orientacijos žmonės neturėtų: dirbti mokyklose, darželiuose, o svarbiausia, stovėti prie valstybės vairo. Čia turi būti sveiki, dvasingi, aukštos moralės ir dorovės žmonės. Ir tai nėra diskriminacija, nes už lėktuvo vairo, pavyzdžiui, negali būti žmogus sergantis diabetu. Taip, jis pilnavertis visuomenės narys, jo liga netrukdo daugeliui darbų, tačiau pilotu jis būti negali. Tačiau dėl to pilotai neorganizuoja eitynių ir nelaiko to diskriminacija. Tas pats turėtų būti ir su gėjais. Jie gali būti pilnaverčiai visuomenės nariai, bet kai kur apribojimai neišvengiami. Juk pedofilo niekas niekada nepriims dirbti į vaikų darželį. Arba  raišos mergaitės į baleto trupę. Ar ir  šiais atvejais jūs, M. Pavilioniene, matote diskriminaciją?

Nebandykite tautos kantrybės! Jai ateina galas. Duok Dieve, gal ji susivienys kaip 1991 metais!  Jūs visais būdais kiršinate tautą, provokuojate neapykantą. Bet ar to reikia Lietuvai? Vienintelis kompromisinis  sprendimas šiuo atveju – tautos valios išklausymas-  R  E  F  E  R  E  N  D  U  M  A  S. Šio referendumo dėka  Lietuvos prestižas pasaulio žmonių akyse labai pakiltų. Tik vargu, ar to nori mūsų parsidavėliška valdžia.

P.S. Atsiprašau, kad nepavartojau žodelio “gerbiama”. Nenorėjau  veidmainiauti.