Tėvynė mūsų

Bajorai ir politikai diskutavo apie vaikų gerovės galimybes

Written by admin · 3 min read

2012-06-08 LR Seimo Lietuvos Respublikos Prezidento salėje Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bajorai Žilvinas Radavičius (istorijos mokytojas, Lietuvos bajorų karališkosios ir Lenkijos bajorų sąjungos narys, JT Lietuvos asociacijos vicedirektorius, šio renginio iniciatorius ir organizatorius drauge su Irena Buinickaite ir Jūrate Landsbergyte), Jūratė Landsbergytė (JT Lietuvos asociacijos direktorė, muzikologė, vargonininkė), Irena Buinickaitė (LR Seimo nario Kazimiero Uokos padėjėja), Apolonia Skakovska (Stanislovo Moniuškos lenkų

kultūros centro Lietuvoje pirmininkė-direktorė, poetė), Viktor’as Kotvicki’s (Lenkijos bajorų sąjungos narys (Związek Szlachty Polskiej)), Irina Jafimova-Kalinina (Lietuvos rusų bajorų bendruomenės tarybos narė), Irina Zavadskaja (Lietuvos rusų bajorų bendruomenės pirmininkė), Audronė Sharp (smuikininkė), LR Seimo nariai Kazimieras Uoka ir Gintaras Songaila diskutavo apie vaikų gerovės galimybes, Lietuvos istoriją ir politikos aktualijas.

Diskusiją praturtino žurnalisto Algimanto Birbilo pamąstymai apie Lietuvos istoriją.
Dalyviai klausėsi  gyvos klasikinės muzikos, vaišinosi “Rafaelo” saldainiais  su kava prie to paties stalo, prie kurio sėdėjo ne vienas aukščiausias mūsų šalies vadovas.

Jūratė Landsbergytė ir Audronė Sharp nuostabiai atliko kompozitorių J. S. Bach’o kūrinius “Ave Marija”, “Ariją smuikui ir vargonams”, A. Gullamant’o “Škotiškas Kalėdas vargonams”, airių baladę “Paskutinė vasaros rožė”, F. Šubert’o “Ave Marija”.

Renginį pradėjęs Žilvinas Radavičius teigė, kad reikia rūpintis vaikais, negailestingai kovoti su pedofilija. Esą turi būti griežčiau įstatymais reglamentuoti žmonių tarpusavio santykiai, už pedofiliją bausti ne kastracija, kaip siūlo kai kurie politikai, bet įkalinimu iki gyvos galvos be teisės išeiti į laisvę po 25 metų. Neskubėti homoseksualizmą tapatinti su pedofilija ir homoseksualus vertinti remiantis ne stereotipais ir asmenine nuomone, tačiau naujausiais mokslininkų atradimais.

Neteisinga svaigalus ir tabako gaminius leisti įsigyti nuo 18 metų, tuo tarpu pedofiliją įteisinti nuo 16. Pagal dabartinę teisinę logiką paaugliui daug baisiau būti užkluptam vartojant svaigalus, nei tapti pedofilų taikiniu- “šviežiena”. Homoseksualūs santykiai turi būti leidžiami tik nuo 18 metų.

Žmogaus negalima įžeisti, arba išmesti jį iš darbo vien dėl seksualinės orientacijos. Jis turi teisę būti pripažintas tokiu, koks yra, tačiau privalo  su siaubu žinoti, kas jam atsitiks, jei jis pažeis sugriežtintus įstatymus.

Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bajorai čia buvo sukviesti neatsitiktinai. Aristokratai turi būti vieningu visuomenės dariniu, kurie turi susivienyti darbui Lietuvos valstybei. Negalima ignoruoti rusų aristokratų vien dėl to, kad jie laikomi Rusijos okupacinio rėžimo dalimi, su kuriuo kolaboravo ir daug Abiejų Tautų Respublikos bajorų. Kiekviename luome yra skirtingų žmonių, tuo tarpu gerų darbų yra padarę daugelis. Pavyzdžiui vėlesnės kartos grafų Zubovų palikuonys.

Labai svarbu skatinti jaunimo susidomėjimą savo genealogijos medžiais ir šeimos istorija. Nes negerbiantis savo protėvių žmogus negerbs nei savęs, nei kitų žmonių…

Piktinosi, kad žiniasklaida klaidingai nušviečia lietuvių ir lenkų santykius. Esą parodoma viskas, kas blogai, nutylint apie viską, kas yra nuostabu. Pavyzdžiui, nepaprastai unikali kultūra, papročiai ir tradicijos, kurios gali būti lyginamos su lietuvių tradicijomis. Skatinamas aktyvesnis visuomenės tarptautinis bendradarbiavimas. Vienašališka informacija iškreipia mūsų šalies tautų portretą.

Žilvinas Radavičius renginio dalyviams perdavė LR Vidaus reikalų ministro Artūro Meliano ir LR Seimo narės Auksutės Ramanauskaitės Skokauskienės sveikinimus. Šie politikai teigia, kad jaunimui reikia skirti daugiau dėmesio jų pilietiškumo, atsakingumo ir tvarkos ugdymo srityje tam, kad jie ištikimai tarnautų Tėvynei, ir niekada neprarastų Žmogaus vardo. Kad ir kokias profesijas išsirinktų jaunoji karta, jų veikla negali įžeisti kitų žmonių ir padaryti gėdą…

Panašios nuomonės apie vaikų auklėjimą yra ir Irina Jafimova, pasak kurios auklėjant vaikus reikia vadovautis kultūros vertybėmis, savo kilnius siekius įrodyti darbais ir mažiau politikuoti. Apolonia Skakovska lenkų kalba perskaitė savo kūrybos eilėraščius: „Myliu savo kraštą“, „Muzika“. Pasak A. Skakovsk‘os tai labai gerai suorganizuotas renginys, kuriame buvo paliestos politikų, visuomenės veikėjų ir bajorų širdys. Džiaugėsi, kad Lietuvos prezidento salėje vykęs renginys buvo labai aukšto lygio, nes jame skambėjo J. Landsbergytės-Becher ir A. Sharp atlikta gyva muzika ir dalyvavo net du LR Seimo nariai. Visi buvo vieningos nuomonės, kad reikia kuo daugiau skirti dėmesio vaikams. Nutarė užsiimti projektine veikla, kurios metu bus kreipiamas didesnis dėmesys į vaikų auklėjimą ir svarstoma apie galimos pagalbos vaikams suteikimo galimybę. Dėkojo Žilvinui Radavičiui, už suorganizuotą renginį, kuris pasirūpino  ne tik politine-visuomenine, bet ir kultūrine šio renginio dalimi. Vaikus reikia auklėti kultūros dvasia ir tuo pat metu kelti didesnių valstybės dotacijų, skirtų jaunimo kultūros reikalams, poreikį. Be kultūros liaudis pražus.
Kazimieras Uoka teigiamai atsiliepė apie šių dienų bajorų palikuonis, su kuriais jam sėkmingai sekėsi tvarkyti su visuomenine veikla susijusius reikalus, pasakojo apie savo darbo patirtį sprendžiant vaikų problemas. Maloniai sutiko ir toliau bendrauti su bajorais pilietiškumo srityje. Seimo narys pergyveno, kad daug Lietuvos vaikų nelanko mokyklos. Tuo tarpu valstybės kūrimo kokybė labai daug priklauso nuo jos piliečių išsilavinimo.
Tiek Kazimieras Uoka, tiek Gintaras Songaila džiaugėsi pirmo tokio susitikimo su visuomenės veikėjais sėkme. Pritarė, kad visuomenė turi daugiau dėmesio skirti tradicinės šeimos vertybių puoselėjimui.

Algimantas Birbilas teigė, kad mielai prisidės prie pilietinio Lietuvos moksleivių ugdymo, skatins juos labiau susidomėti Lietuvos istorija.

Panašios nuomonės buvo ir Irena Buinickaitė, kuri ypač aktyviai ir sėkmingai reiškiasi visuomeninėje veikloje.

Apibendrindamas renginį, Žilvinas Radavičius pasidžiaugė, kad visi renginio dalyviai pritarė  nuostatai, kad reikia ne žodžiais, bet darbais ginti vaikų interesus, pasisakė už visuomenės bendradarbiavimą, kuriant Lietuvos valstybę, nepaisant tautybės. Vylėsi, kad į jo ir bendražygių veiklą įsijungs vis daugiau visuomenės ir politikos veikėjų, šiaip pilietiškų žmonių, kuriuos vienija gražios, išdidžios, garbingos, orios, teisingos ir tolerantiškos Lietuvos vizija.

Nuotr.: 1. Renginio dalyviai ir organizatoriai: iš kairės V. Kotvicki, Ž. Radavičius, A. Skakovska, I. Jafimova-Kalinina, I. Zavadskaja, A. Sharp, K. Uoka, J. Landsbergytė-Becher, Z. Butkienė.
2.  J. Landsbergytė-Becher ir A. Sharp grojo klasikinės muzikos kūrinius..