Tėvynė mūsų

BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS

Written by admin · 51 sec read

Tautos susirinkimo organizacinio komiteto ir politinės partijos „Tautininkų sąjunga“
BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS
Tautos susirinkimo organizacinis komitetas, atstovaujamas Erikos Drungytės, iš vienos pusės ir Tautininkų Sąjunga, atstovaujama jos pirmininko Juliaus Pankos, iš kitos pusės, Toliau kartu vadinamos Šalimis
Susitarėme:

 

1. Bendradarbiauti, keičiant Lietuvos politinę ir valdymo sistemą į tokią, kuri gerbtų ir gintų suverenias Tautos galias bei pagrindinius konstitucinius principus (Europos Sąjungos politikoje – priešintis jos federalizavimui ir atkurti tautinių valstybių galias).
2.    Rengti bendras akcijas, koordinuoti veiksmus, kviesti Šalių atstovus į Šalių organizuojamus renginius.
3.    Tautos susirinkimo organizacinis komitetas Europos Parlamento rinkimuose kviečia remti Tautininkus (sąrašas Nr.7), kurie pasakė savo poziciją trim svarbiausiais Lietuvai klausimais:
– lietuviškame raidyne: nė vienos raidės pakeitimo!
– už tautos valią: nė vieno hektaro užsienio šalių piliečiams!
– išsaugoti nacionalinę valiutą: jokio euro!
4.    Tautininkų Sąjunga įsipareigoja, kaip ir iki šiol, ginti šias nuostatas politinėmis priemonėmis ir pasitelkdama į pagalbą suverenios Tautos, visuomeninių judėjimų bei organizacijų, visų sąmoningų piliečių pastangas, kviesdama bendrų vertybių pagrindu vienytis ir kitas partijas.

Tautininkų Sąjunga Julius Panka                                        

Tautos susirinkimo organizacinis komitetas  Erika Drungytė