Tėvynė mūsų

Birželio 30 d. įvyks įspėjamasis mitingas lietuvių kalbai apginti

Written by admin · 2 min read

Piketas prie Seimo už lietuvių valstybinę kalbą 2015-06-23 d.| J. Česnavičiaus nuotr.

Birželio 30 d., antradienį, 9–11 val. Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo tautininkai kartu su visuomeninėmis organizacijomis planuoja surengti įspėjamąjį mitingą „Šalin rankas nuo lietuvių kalbos ir nuo valstybės pamatų!“ Mitingo laikas ir vieta jau suderinti su Vilniaus savivaldybe.

 

Visus Lietuvos žmones, neabejingus lietuvių kalbos ir tautos likimui, kviečiame pasisakyti prieš Seimui įžūliai brukamą įstatymo projektą, pagal kurį oficialūs Lietuvos piliečių dokumentai būtų pildomi ne pagal valstybinės kalbos, bet pagal užsienio kalbų taisykles. Taip pat raginame duoti griežtą atkirtį drauge teikiamam įstatymui, įteisinančiam dvikalbius vietovardžius ir jų vartojimą oficialiuose dokumentuose bei informaciniuose ženkluose, siekiant dar labiau atsieti dalies piliečių savimonę nuo Lietuvos valstybingumo“, – sako vienas iš mitingo rengėjų Tautininkų sąjungos pirmininkas Julius Panka.

Pasak jo, Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą Seimui primygtinai bruka buvę komunistai: „uolus Komunistų partijos CK instruktorius Gediminas Kirkilas bei komjaunimo aktyvistė Irina Anajeva – Šiaulienė, jau prasidėjus tautiniam atgimimui apsigynusi disertaciją „Lietuvos komjaunimas – Komunistų partijos pagalbininkas kovojant už socialistinės revoliucijos pergalę ir jos stiprinimą Lietuvoje 1940-1941 metais“…

Vienas iš mitingo rengėjų, buvęs Seimo narys, tautininkas Gintaras Songaila pastebi, kad „Šiandien, praėjus 25 metams po Nepriklausomybės atkūrimo, vėl iškilo realus pavojus lietuvių kalbai ir konstituciniams valstybės pamatams. Seimo nario priesaiką pamiršę Simo nariai siekia įteisinti dvikalbystę bei sumaištį oficialiuose dokumentuose ir Lietuvos vietovių pavadinimuose, atveriant kelią teritorinės autonomijos kėslams, piliečių kiršinimui ir sudarant sąlygas Krymo scenarijaus pasikartojimui Lietuvoje. Vykdydami negeranoriškų Varšuvos politikų nurodymus, jie pasiryžę griauti lietuvių kalbos rašybą ir paneigti konstitucinį valstybinės kalbos statusą“.

Mitingo rengėjai primena, kad lietuvių Tauta 1992 metais referendumu patvirtino Konstituciją, kurios 14 skyrius skelbia – „Valstybinė kalba – lietuvių kalba“ ir atkreipia dėmesį, kad būtent ši konstitucinė norma nesudaro jokių galimybių Seimo daugumai spekuliuoti valstybinės kalbos statusu piliečių asmens dokumentuose.

„Priminsime Seimui, kad jis negali prisiimti išimtinių Tautos galių, kurių Tauta jam nesuteikė Konstitucijoje. Antikonstitucinis  balsavimas gali tapti labai pavojingu precedentu Baltijos šalių geopolitinėje situacijoje. Latvijoje ir Estijoje jau seniai nelojalių tautinių mažumų dalis reikalauja įvesti dvikalbystę, paneigti valstybinės kalbos statusą, o mūsų Seimo sprendimas taptų jų tikslams naudingu pavyzdžiu. Ketiname priminti Seimo nariams jų priesaiką bei įsipareigojimą lietuvių kalbai, kaip neatimamai konstitucinei vertybei “, – sako G. Songaila.

„Jei nenori, kad Tavo vaikai bei anūkai būtų priversti stumti šalin lietuvių kalbą, susitaikyti su jos niokojimu, jei esi pasiryžęs apginti Lietuvos ateitį, jos teritorinį vientisumą bei nacionalinę kultūrą, jei gerbi savo protėvių kantriu darbu sukurtą ir krauju aplaistytą garbingą šalį, pasiimk valstybinę vėliavą, pasidaryk plakatą ir ATEIK KOVOTI kartu su mumis!“, – rašoma Tautininkų sąjungos vardu išplatintame kvietime į mitingą.

Primename, kad birželio 24 d. Seime pradėto svarstyti socialdemokratų G. Kirkilo ir I. Šiaulienės Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projekto (XIIP-1653(2)),  kuriuo siekiama atverti galimybę oficialiuose Lietuvos dokumentuose Lietuvos respublikos piliečių vardus ir pavardes rašyti ne lietuviškais rašmenimis, svarstymas buvo sustabdytas.  Šio projekto svarstymą Seime sustabdė Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė po TS-LKD frakcijos nario Valentino Stundžio pastabos, kad yra pažeidžiamas Seimo Statutas, nes su G. Kirkilo ir I. Šiaulienės projektu kartu nėra svarstomas jo ir grupės Seimo narių parengtas alternatyvus įstatymo projektas (XIIP-1675).

Seimo pirmininkė atsižvelgė į šią pastabą ir laikydamasi Seimo statuto reikalavimų sustabdė klausimo svarstymą. Tuo būdu, Seimas prie šio klausimo svarstymo galės grįžti tik kitame posėdyje – birželio 30 d.

Alternatyvų V. Stundžio ir grupės Seimo narių įstatymo projektą (XIIP-1675), neprieštaraujantį VLKK išvadoms ir Lietuvos Konstitucijai, Seimo valdantieji birželio 25 d. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje balsavimu atmetė bijodami, kad jis nebūtų teikiamas Seimui svarstymui kartu su G. Kirkilo ir I. Šiaulienės projektu.
alkas.lt