Tėvynė mūsų

Dėl nusavintų pensijų grąžinimo

Written by admin · 7 min read

JE LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui  Algirdui Butkevičiui
Pasaulio lietuvių bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba K R E I P I M A S I S

 

Dėl nusavintų pensijų grąžinimo  

Vilnius, 2014 04 16

2014 03 05   Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba kreipimesi „Nuskriaustųjų žeminimas ir niekinimas “ rašė, kad politikai ir valdžios institucijos vangiai sprendžia nusavintų pensijų kompensavimo klausimus  (pridedamas).
Žinant:
1. kad pagal  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apskaičiavimus valstybė privalės kompensuoti 443 mln. litų  2010-2012 m. nusavintų senatvės ir neįgalumo pensijų 599,4 tūkst. senatvės pensininkams, 143,9 tūkst. netekusiems darbingumo ir 70 tūkst. invalidams,
2. kad  2013 07 01  Konstitucinis Teismas  NUSPRENDĖ grąžinti  valstybės tarnautojams ir teisėjams sumažintus tarnybinius atlyginimus ir priedus,   
3. kad nuo 2014 m. pradžios Seimo nariai gauna padidintus atlyginimus,   
4. kad vyriausybė 2014 m.  numatė pasiskolinti apie 10 milijardų litų – čia nenumatyta nė vieno cento nusavintoms pensijoms kompensuoti,             
5. kad  vyriausybė sukūrė apie 2 milijardų  litų euro įvedimo fondą,
6. kad 2014 balandyje  Seimas priėmė nutarimą  atskirai, mėnesiu vėliau nei vyks Europos Parlamento rinkimai, suorganizuoti Žemės referendumą, kuris papildomai pareikalaus apie 12  mln. Lt.    

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba  ATKREIPIA DĖMESĮ, kad 2 – 6 punktuose įvardyti lėšų panaudojimai nepriskiriami prie YPATINGŲ SITUACIJŲ PADARINIŲ LIKVIDAVIMO ir neturi teisinės, moralinės ir finansinės viršenybės prieš nuskurdintų pensininkų, neįgaliųjų ir komunizmo aukų gyvenimą.

 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba KONSTATUOJA:
1. kad pateikti faktai ir aplinkybės ĮRODO, KAD LIETUVAI NEGRESIA SUNKI EKONOMINĖ IR FINANSINĖ PADĖTIS ir KAD VALSTYBĖJE NĖRA YPATINGOS SITUACIJOS PADARINIŲ.
 2. kad  Seimas bei jų vyriausybės NESIIMA VEIKSMŲ, KAD BŪTŲ SKUBIAI SUGRAŽINTOS NUSAVINTOS PENSIJOS,
3. kad NUKENTĖJUSIEJI NUO 1939 – 1990 METŲ OKUPACIJŲ ASMENYS dvigubai ilgiau nei kiti Lietuvos piliečiai buvo finansiškai skriaudžiami,
4. SIAUČIANT PASAULINEI KRIZEI NEI LATVIJOJE, NEI ESTIJOJE PENSININKŲ NIEKAS NESKRIAUDĖ.

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA REIKALAUJA:
1. GRAŽINTI NUSAVINTAS PENSIJAS 2014 metais  po 50 proc. III ir  IV ketvirčiuose,
2. IKI GEGUŽĖS 21 DIENOS PARUOŠTI  TIPINĮ IEŠKINIO – SKUNDO FORMĄ ir METODIKĄ, kad 2010-2013 NUKENTĖJUSYSIS GALĖTŲ KREIPTIS INDIVIDUALIAI Į ATITINKAMUS TEISMUS, KURIE GALĖTŲ PRIIMTI SPRENDIMUS KONPENSUOTI PRARADIMUS. ŠIĄ INFORMACIJĄ PAVIEŠINTI VALSTYBĖS ŽINIOSE.    Pažymime, kad  kreipimasis į teismą,  naudojantis advokato paslauga, gali brangiau kainuoti negu buvo nusavinta lėšų.

         Tarybos pirmininkas                                                                            L. Kerosierius

         Atsakingasis sekretorius                                                                     A.Budriūnas.
        
         Socialinės grupės vadovė                                                                   R. Jakučiūnienė

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,  V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas,  P. Rutkauskas, R. Simonaitis,  P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

    Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,.
Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111+370 5 231 8111 ,    
P. Rutkauskas: + 370 699 37691, R. Jakučiūnienė:   + 370 675 94107+ 370 675 94107 
el. p. vilnius@sajudis.com       
www.sajudis.com

P R I E D A S

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui  Algirdui Butkevičiui
Pasaulio lietuvių bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba
K R E I P I M A S I S

Nuskriaustųjų žeminimas ir niekinimas
                 Vilnius, 2014 03 05
Prieš keletą mėnesių aukščiausieji politikai, aukščiausios valstybės institucijos ir jų pareigūnai  pradėjo ieškoti lėšų nuostoliams, kuriuos pasaulinės krizės metu patyrė pagyvenę ir mažas pajamas gaunantieji, kompensavimui.
    Valdžios atstovai paskelbė, kad šiems tikslams reikėsią daugelio milijonų litų, ir jie būsią  surinkti padidinus alkoholinių gėrimų akcizą.
    Primename, kad 2008 – 2012 metų  kadencijos Seimas ir vyriausybė priėmė pasaulinės krizės „Valstybės gelbėjimo programą“, o didelę dalį trūkstamų lėšų nusprendė gauti iš labiausiai socialiai pažeidžiamos gyventojų grupės – pensininkų, politinių kalinių, tremtinių,  Laisvės kovotojų ir mažas darbines pajamas gaunančių gyventojų.  
    Prieš  mėnesį visos žiniasklaidos institucijos masiškai rypavo, kad ALKOHOLIO GAMINTOJAI  ir VARTOTOJAI padengs politikų įsiskolinimą šiems žmonėms. Valdininkai  vardijo vis didesnį  alkoholio gaminių akcizinių milijonų skaičių  ir aiškino, kad ALKOHOLIO AKCIZE yra neišsenkami pajamų lobiai ir kad dar bus BLAIVINAMA LIETUVA.  
Atkreipiame dėmesį, kad  Konstitucinis teismas 2013 07 01 įpareigojo vyriausybę atstatyti neteisėtai sumažintas teisėjų ir valstybės pareigūnų algas ir kompensuoti jų patirtus  nuostolius. Konstituciniam teismui nerūpėjo, iš kokių šaltinių bus atstatytos nusavintos lėšos.  
Visi šie NUKENTĖJUSIEJI jau senai pradėjo gauti kompensacijas.  Didieji politikai  ir  valdininkai jau gauna  padidintus atlyginimus. Šioms išmokoms kažkodėl niekas neieškojo papildomų valstybės lėšų šaltinių.
    Primename, kad būtent pensininkai, politiniai kaliniai, tremtiniai ir Laisvės kovotojai išgyveno žiauriausio genocido bei sunkaus  komunistinio gyvenimo  laikmečius, tačiau šie žmonės suprato pasaulinės krizės grėsmes,  neaimanavo,  nekėlė riaušių dėl sunkaus gyvenimo ir aukojosi dėl Lietuvos ateities. Betgi, kai vis  aiškėja, kad pasaulinė krizė buvo sukelta didžiausių pasaulio turtuolių iniciatyva,  kad apie tai žinojo ne vienos valstybės vadovai, kad Konstitucinis teismas nustatė, jog teisėjams ir valstybės pareigūnams atlyginimai buvo sumažinti neteisėtai, daugeliui žmonių darosi nebeaišku, kodėl neteisybė atstatoma tik daliai piliečių ir kyla vis daugiau abejonių,  klausimų bei  pretenzijų.
    Biudžeto pajamų papildymas didinant alkoholinių gėrimų akcizus SUBLIUŠKO. Manoma, kad tam turėjo įtakos  Seimo,  vyriausybės ir alkoholizmo  industrijos slaptai vykdoma Lietuvos ŽMONIŲ   NUGIRDYMO POLITIKA. Prisiminkime, kaip 2011 m. pavasarį žymūs politikai, matyt, paprašyti alkoholio industrijos atstovų, inicijavo alkoholio reklamos draudimo įstatymo sužlugdymą   ir kaip Seimas, 2011 12 06 įteisino viešą alkoholinių gėrimų reklamą. Tuo metu ir taip  jau buvo aišku, kad Lietuva pagal alkoholio vartojimą vienam gyventojui yra tarp pirmaujančių pasaulio valstybių, kad už gautą 1 litą įplaukų į biudžetą iš alkoholio – valstybė išleidžia 5 litus alkoholio pasekmių likvidavimui.  O NUŽUDYTŲ ir NUKENTĖJUSIŲJŲ dėl alkoholio vis DAUGĖJA! Prisigėrę politikai, policininkai, valdininkai, įvairiausios „žvaigždės“ ir eiliniai mirtingieji žudo  gyventojus. Susidaro nuomonė, kad aukščiausieji politikai ir aukščiausios institucijos siekia, kad Lietuva pagal alkoholio vartojimą  pirmautų pasaulyje, kaip tai padarė korupcininkai
Primename, kad biudžeto pajamos, gautos iš alkoholizmo industrijos veiklos,  yra SUTEPTOS ŽMONIŲ GYVYBĖMIS, KRAUJU, NELAIMĖMIS, TRAGEDIJOMIS, NETEKTIMIS, SKANDALAIS ir MILŽINIŠKAIS MATERIALINIAIS NUOSTOLIAIS.  
      Nei praėjusios, nei šios kadencijos Seimai bei vyriausybės neatsiprašė nukentėjusiųjų dėl sunkmetyje patirtos moralinės ir materialinės žalos, o kai kurie įstatymų kūrėjai net bando įrodinėti, kad mirusiems visiškai neprivalu kompensuoti patirtus nuostolius.  KONSTATUOJAME, kad Lietuvos piliečiai patys pasirūpina gyvenimu ir daugelis sukaupia palikimą išeidami Anapilin. Politikai ir valdantieji  ekonomiškai nusmukdė gyvuosius ir draudžia grąžinti  mirusiųjų    patirtus nuostolius  artimiesiems kaip išėjusių palikimą.
    Jie per savo ilgametį darbą sukūrė valstybei milžiniškus turtus, kuriuos valdantieji parceliuoja kaip jiems patinka. Todėl reikalaujame nesiūlyti alkoholinių pinigų kaip kompensaciją,  nežeminti ir neniekinti žmonių.
Aukštai pakylėtiems nepavyko papildyti valstybės biudžeto iš alkoholio industrijos PREKIŲ AKCIZŲ, kadangi tie pinigai kasdien naudojami  VALSTYBĖS NAIKINIMO ir ŽMONIŲ ŽUDYMO SMAGRAČIUI  SUKTI.
Reikalaujame skubiai sustabdyti bet kokį atlyginimų didinimą politikams ir valdininkams, kol nebus kompensuoti pasaulinės krizės metu patirti nuostoliai  VISIEMS BE IŠIMTIES PILIEČIAMS.
Kviečiame nuskriaustuosius aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyvenime.  Prisiminkime, kad 1991 Sausio 13-osios pergalę iškovojo ir Nepriklausomybę apgynė tik susitelkę  Lietuvos žmonės. Nebijokime sakyti teisybės ir imkimės ryžtingesnių veiksmų dėl Lietuvos ateities.
Artėja didžiausi politiniai įvykiai – Prezidento, Europos parlamento, savivaldos ir Seimo rinkimai. Todėl, prieš įmesdami balsą į urną, pasidomėkime, kaip  kandidatai ir partijos tarnavo Lietuvos žmonėms.
    
Tarybos pirmininkas                                                                            L. Kerosierius
Atsakingas sekretorius                                                                        A.Budriūnas.
Socialinės grupės vadovė                                                                    R. Jakučiūnienė

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,  V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas,  P. Rutkauskas, R. Simonaitis,  P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

    Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,.
Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111+370 5 231 8111 ,    
P. Rutkauskas: + 370 699 37691, R. Jakučiūnienė:   + 370 675 94107+ 370 675 94107 
el. p. vilnius@sajudis.com       
www.sajudis.com