Tėvynė mūsų

Dėl paminklų išniekinimo

Written by admin · 58 sec read

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
LR Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
LR Vidaus reikalų ministrui A. Melianui
LR Generaliniam prokurorui D. Valiui
Žiniasklaidai
               
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos PAREIŠKIMAS

Dėl paminklų išniekinimo

2012 m. birželio 17 dieną sužinota, kad Rasų kapinėse suterštas  Juzefo Pilsuckio atminimas – paminklas  apipurkštas dažais, ant  antkapio šonų  nupiešti Gedimino stulpai.

Manome, kad tai provokacinis veiksmas, kurio tikslas supriešinti lietuvius ir lenkus, pavaizduojant, kad tai padarė Lietuvos patriotai.

Mes įsitikinę, kad tai priešiškų Lietuvai jėgų darbas, sąmoninga provokacija. Tokie veiksmai yra neleistini ir pavojingi valstybei. Šis atvejis turi būti kruopščiai ištirtas, kaltininkai surasti, įvardinti ir nubausti.

Provokatoriai negali valstybėje vykdyti ardomąją veiklą (tautų supriešinimą) ir likti nežinomi.

Tarybos pirmininkas   L. Kerosierius
Tarybos istorinės grupės vadovas   G. Adomaitis
Atsakingasis sekretorius   A. Budriūnas

       Tarybos nariai:
G. Adomaitis,  A. Akelaitis,  G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S. Boreika,  A. Bružas,  A. Budriūnas,  J. Česnavičius,  P. Dirsė,  S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P.Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė,  L. Kerosierius, J. Kuoras,  S. Makauskienė,  A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,     J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys,  R. Simonaitis,  A. Skaistys,  K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys,  L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas
      Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius, Lietuva,
A. Budriūnas,  tel. +370 673 95837, L. Kerosierius, tel. +370 5 231 8111,
P. Rutkauskas, tel. +370 699 37691, A. Adomaitis, tel + 370 611 30131 ,
             el.paštas: vilnius@sajudis.com        www.sajudis.com

Up Next: Okupacija