Tėvynė mūsų

Dėl sušaudyto Ministrų kabineto įamžinimo

Written by Redakcija · 1 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 14 metų.

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei

LR Ministrui Pirmininkui  Algirdui Butkevičiui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei

LR Seimo nariamsPasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

Lietuvos žmonėms

Žiniasklaidai

                                                P A R E I Š K I M A S

Dėl sušaudyto Ministrų kabineto įamžinimo

Vilnius,  2016-05-18

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba (toliau LSVST) ne kartą (2012-09-05, 2014-04-02, 2014-08-11, 2014-11-10, 2015-02-18, 2015-05-13, 2015-11-02 žiūr. www.sajudis.com) kreipėsi į Lietuvos institucijas dėl sušaudytų buvusių LR ministrų atminimo įamžinimo Atminimo lentomis.

Šiais klausimais LSVST atstovai dalyvavo susitikimuose Vyriausybėje, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centre bei LR Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos posėdyje. Susidarė įspūdis, kad  ATMINIMO įamžinimo pagrindiniai akcentai numatyti Kaune ir tam lėšas žadama skirti.

Dar kartą primename,  kad Amžinybėn išėjęs monsinjoras Alfonsas Svarinskas ir buvęs Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas ne vieną kartą  prašė pagerbti SEPTYNIOLIKĄ SUŠAUDYTŲ NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MINISTRŲ ATMINIMO LENTOMIS prie Ministrų tarybos ir atitinkamų ministerijų pastatų. Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba ne vieną kartą rašė ir prašė bei žadėjo padėti įamžinti SEPTYNIOLIKĄ SUŠAUDYTŲ NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MINISTRŲ ATMINIMO LENTOMIS Vilniuje.

Manome, kad baigiami rengti projektai ir rengiamos  lėšų paskirstymo sąmatos  SEPTYNIOLIKOS SUŠAUDYTŲ NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MINISTRŲ ATMINIMO ĮAMŽINIMUI, todėl prašome pakviesti į Vyriausybę Amžinybėn išėjusio monsinjoro Alfonso Svarinsko testamento vykdytoją,   buvusį Lietuvos Sąjūdžio pirmininką  Seimo narį Rytą Kupčinską bei  Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos atstovus susipažinti su atliekamais darbais, rengiamais projektais ir sąmatomis.

PAREIŠKIAME, kad visi 17 Nepriklausomos Lietuvos nužudyti ministrai savo krauju nusipelnė būti pagerbtais Lietuvoje ir išskirtinai sostinėje Vilniuje prie veikiančių institucijų, nes jie darbavosi Lietuvai ir už tai buvo  nužudyti.

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas  G. Adomaitis

Atsakingasis sekretorius   A. Budriūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis,  R. Arutiunianas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas,   J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius,   J. Parnarauskas,  V. Ramanauskas, G. Rotomskienė,   P. Sakalauskas,  M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  E. Švedienė, L. Veličkaitė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111,   G. Adomaitis +370 611 30131   Adresas korespondencijai Balsių 59. LT-08400, Vilnius

  1. p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com