Tėvynė mūsų

Dr.Raimundas Kaminskas. Kardinolui Sigitui Tamkevičiui SJ sukako 85-eri metai

Written by Redakcija · 35 sec read

2019 m. rugsėjo 1 d. popiežius Pranciškus paskyrė arkivyskupą Sigitą Tamkevičių SJ kardinolu. Jis buvo priimtas į Kardinolų kolegiją 2019 m. spalio 5 d. Kardinolų skyrimo konsistorijoje. 

2023 m. lapkričio 7 d. kardinolui Sigitui Tamkevičiui SJ  sukako 85-eri metai. 1991 m. gegužės 4 d. popiežiaus Jono Pauliaus II kun. Sigitas Tamkevičius buvo paskirtas tituliniu Turudos vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru. 

Popiežius Pranciškus arkivyskupą Sigitą Tamkevičių SJ   paskyrė kardinolo globai Šv. Angelės Meriči bažnyčią Romoje. Gimtadienio proga  buvo aukojamos Padėkos šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje.
Po šv. Mišių visuomeninių, religinių ir kitų organizacijų atstovai pasveikino kardinolą Sigitą Tamkevičių SJ   85-ojo gimtadienio proga.Sveikinimo žodį  LGGRTC bendruomenės ir jos generalinio direktoriaus  dr. Arūno Bubnio  vardu tarė   LGGRTC Sekretoriato vyresnysis patarėjas   dr. Raimundas Kaminskas. 

 Visuomeninis Kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo komitetas kardinolui Sigitui Tamkevičiui SJ įteikė Laisvės kovų kryžiaus ordino šlovės žvaigždę „Už pilietinę drąsą“ (Nr. 1).