Tėvynė mūsų

Egidijus Šileikis. Manipuliacijos siekiant nekeisti Konstitucinio Teismo pirmininko

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read

Egidijus Šileikis. Manipuliacijos siekiant nekeisti Konstitucinio Teismo pirmininko

pozicija.org

Su dideliu nerimu noriu atsakingai paskleisti savo individualius (subjektyvius) politologinius-teisinius samprotavimus itin nemalonios naujienos kontekste. Ta naujiena destruktyviai susijusi su Seime įstrigusiu Konstitucinio Teismo (KT) sudėties atnaujinimu (rotacija) ir kartu pirmininko pakeitimu.

Internetinėse naujienų svetainėse pasklido neįprasta ir gana keista, anksčiau, jei neklystu, Seimo nepolitiniuose padaliniuose preliminariai svarstant kandidatus į KT teisėjus išsyk atvirai neskleista žinia, kad specializuoto Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto narių dauguma atmeta (nepritaria) ankstesnio Seimo Pirmininko (juo buvo gerbiamas Viktoras Pranckietis) ir dabartinės Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės Nielsen pateiktam kandidatui (juo yra Seimo kanceliarijos Teisės departamento ilgametis teisininkas, vadovas Andrius Kabišaitis). Kitiems dviem kandidatams (Giedrei Lastauskienei ir Algiui Norkūnui), kuriuos pakartotinai (antrą kartą) pateikė atitinkamai Respublikos Prezidentas ir laikina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė, minėtame Seimo komitete pritarta. Ar tai atsitiktinumas?

Kur intriga ir galima manipuliacija?

Intriga ta, kad dabartinis Konstitucinio Teismo pirmininkas, kuris kaip kandidatas rotuojant KT teisėjus 2011 m. teiktas tuometinės Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės teikimu, dabartinėje rotacijoje yra susietas būtent su Seimo Pirmininkės teikiama A. Kabišaičio kandidatūra. Jei ji atmetama, pareigose pagal Konstitucinio Teismo įstatymą toliau lieka atitinkamas (ankstesnės Seimo pirmininkės 2011 m. siūlytas) KT teisėjas. Jis nuo 2014 m. papildomai yra šio teismo pirmininkas, taigi “centrinė figūra”, nors formaliai “pirmoji tarp lygiųjų”.

Gal intuicija klaidina, bet, manau, kad yra rimtas pagrindas su labai dideliu nerimu manyti, kad Seime toliau vyksta ir net intensyvėja apgailėtinos manipuliacijos KT rotacijos nepabaigimo ir dabartinio pirmininko (ne)pakeitimo lygmenyje tuo aspektu, kad:

1) neatsitiktinai tame Seimo komitete, kuris teikia rekomendacijas Seimui, sudarytos visos reikiamos prielaidos tam, kad Seimo politinė dauguma plenariniame posėdyje slaptu balsavimu nepaskirtų A. Kabišaičio KT teisėju, bet KT teisėjais paskirtų kitus du minėtus kandidatus;

2) Seimui slaptu balsavimu KT teisėjais paskyrus kitus du kandidatus, kuriems tas Seimo komitetas pritaria, KT pirmininko pareigas toliau gana ilgai eis dabartinis juo esantis asmuo, kuris labai artimas Seimo daugumai ne tik dėl savo pasaulėžiūros, bet ir ankstesnės ilgametės narystės atitinkamoje politinėje partijoje (unikalaus bruožo, nebūdingo beveik visiems kitiems Lietuvos teismų teisėjams);

3) dabartinės Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės Nielsen naujai teikiamu kandidatu galbūt bus ankstesnio Seimo atmesta Ingrida Danelienė ar adekvataus charakterio (pažiūrų) asmuo, kuris artimas tam tikriems asmenims/politikams;

4) gerbiamas MRU prof. Vytautas Sinkevičius ir kai kurie kiti jo garbingi MRU kolegos nepraleis progos įtikinamai argumentuoti, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymą ir jame detalizuoto rotacijos reguliavimo idėją iš esmės turi praeiti mažiausiai 3 mėnesiai po to, kai dabartinė Seimo pirmininkė 2021 vasario ar kovo arba balandžio mėn. pateiks naują kandidatą tam, kad “visuomenė susipažintų”;

5) jei A. Kabišaitis pagal minėto Seimo komiteto rekomendaciją būtų atmestas Seimo plenariniame posėdyje vykstančiu slaptu balsavimu ir vietoj jo naujas kandidatas būtų teikiamas šių metų vasario, kovo arba balandžio mėn., tai dabartinis KT pirmininkas galės toliau eit pareigas dar bent 4 ar 5 arba net 6 mėnesius, tol, kol Seimo dauguma bus tuo suinteresuota, inter alia, nepatenkinta dėl tam tikrų jautrių personalizuotų istorinių politinių aspektų, kuriuos praeityje atitinkamai (esą netinkamai) vertino KT pirmininkaujant prof. Egidijui Kūriui.

Noriu, bet negaliu manyti, kad intuicija klaidina.