Tėvynė mūsų

Gedulo ir vilties dienai – kraupūs vaizdai

Written by admin · 1 min read

Po filmo. Nuotr. (iš kairės): Karilė Vaitkutė, Arvydas Reneckis, Magdalena Stankūnienė, Stanley Balzekas, Ernestas Lukoševičius ir Stefa Tamoševičienė.

Dalis JAV lietuvių, viešėdami praėjusią vasarą savo Tėvynėje – Lietuvoje, jau spėjo pamatyti per Lietuvos nacionalinę televiziją rodytą didžiulio atgarsio pasaulyje sulaukusį, šiurpą dokumentiniais vaizdais keliantį, latvių režisieriaus Edvino Snorės filmą ,,Sovietų istorija” (Soviet Story).

 

Dalis čikagiečių bei praėjusio ,,Pasaulio lietuvių Mokslo ir kūrybos simpoziumo”, vykusio PLC Lemonte, dalyvių bei svečių, irgi turėjo galimybės pažiūrėti juodžiausio, siaubingiausio pasaulio istorijoje laikotarpio, sovietinės imperijos monstrų bei fašizmo išsigimėlių bičiuliavimosi, taikių, nekaltų žmonių naikinimo, antižmogiškumo užmačių realizavimą – pragarą žemėje, KGB, NKVD bei jų pakalikų, nacių SS, protu nesuvokiamus, milijonų žmonių naikinimo užmojus. Tik maža dalis liko pasaulyje liudininkų, kurie tik per stebuklą išliko gyvi ir šiandien žvelgia iš ekrano savo užverktomis akimis. Tuo tarpu, kai dar visai neseniai jų budeliai puošėsi savo atlapus aukščiausiais sovietiniais apdovanojimais – aukso žvaigždėmis ir žvilgančiomis, už masinius žmonių naikinimus bei trėmimus, regalijomis ir nesidrovėdami žvelgia savo aukoms, jų artimiesiems – iš to paties ekrano. Filmas begalo stiprus, nors žiaurus savo tikroviškais vaizdais ir reikia dėkoti likimui, kad pasaulio išgamos nesuspėjo jų iki galo sunaikinti, išplėšti archyvų. Ypač svarbu, kad šį filmą pamatytų ateinančios kartos ir suvoktų žiaurios istorijos realybę.

Penktadienio vakarą Čikagoje, Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus kino salėje, tvyrojo mirtina tyla. Šio filmo, skirto mūsų tautos Gedulo ir vilties dienai (birželio 14-ajai) paminėti, susirinko nemažai žmonių, daugiau – vyresnio amžiaus. Privalo jaunesnioji karta žinoti tiesą!

Filmui pasibaigus, JAV Lietuvių televizijos vadovas Arvydas Reneckis pasiūlė nemačiusiems jo – būtinai apsilankyti Jaunimo centro kavinėje ir Pasaulio Lietuvių centro ,,Bočių menėje”, kur tą patį savaitgalį norintieji dar galėjo pažiūrėti šį filmą. Be to, norintiems išdalytos anketos, kurias užpildžius, galima įsigyti ir šio – tarptautinių festivalių prizininko, DVD.