Tėvynė mūsų

INICIATYVINĖS GRUPĖS ,,SANTARVĖ TAUTOS SĖKMEI‘‘ (STS) PAREIŠKIMAS

Written by Redakcija · 1 min read

 Suvokiame, kad Lietuva ir ES dėl netinkamos  vystymosi krypties yra atsidūrusi ypač sudėtingoje padėtyje, todėl siekiame  tautinių-pilietinių-demokratinių jėgų  sėkmės EP ir  Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose  bei atsikratymo  oligarchine-nomenklatūrine Lietuvos valdymo sistema. Šiuos lūkesčius žlugdo  tebesitęsiantis nacionalinių-demokratinių-antifederalistinių jėgų susiskaldymas  EP ir Lietuvos Respublikos prezdento rinkimuose.   Susibūrę į  pilietinę iniciatyvinę grupę – STS, kreipiamės į nesutariančių pusių – kandidato į prezidentus A. Juozaičio sambūrio ,, Lietuva yra čia“ (LYČ)  ir V. Radžvilo inicijuoto rinkiminio sąrašo į ES parlamentą „V. Radžvilas: susigrąžinkime valstybę“, pretenduojančių turėti atstovus EP, grupių narius bei kitų tautinės-patriotinės- demokratinės pakraipos grupių, norinčių dalyvauti ES parlamento rinkimuose vadovus ir narius. Manome, jog šios jėgos  dar turi galimybę  rinkiminei santarvei. Išreiškiame  daugelio rinkėjų  nuogastavimą, kad susiskaldymas juos paliks be tinkamo atstovavimo EP, Lietuvos prezidentūroje, o vėliau ir Seime.  Tam išvengti  kviečiame minėtų, atskirai kol kas veikiančių ir nesusitariančių stovyklų atstovus neatidėliojant sėsti prie derybų stalo. Nepavykus to pasiekti išvardintoms grupėms savarankiškai, mes – STS grupė, esame pasiruošę organizuoti minimas derybas ir būti jose nepriklausomu tarpininku. Derybų tikslas – sudaryti vieningą pilietinių-demokratinių-antifederalistinių jėgų kandidatų sąrašą  sąrašo „V. Radžvilas: susigrąžinkime valstybę“ pagrindu  ES parlamento rinkimams ir  išreikšti paramą  A. Juozaičiui Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose.    Palaikysime idėją, jog viską teisingiausiai surikiuos rinkėjai reitinguodami kandidatus rinkimuose.

   Kviečiame ir kitas Lietuvos piliečių grupes, organizacijas bei pavienius asmenis paremti šią mūsų iniciatyvą, kviečiant kandidatuojančius deryboms ir susitarimui, kuris būtų naudingas visai Lietuvai ir jos žmonėms.

Signataras  A.  Endriukaitis , visuomenininkai  R. Kanapienis, V. Šapalas  ( Vilnius), prof. G. Merkys, R. Povilaitis, P. Kavaliauskas, A. Karčiauskas (Kaunas), N. Malakauskienė, S. Narutavičius, V. Puronas  ( Šiauliai), E. Šalkauskas, V.Partaukas (Klaipėda)