Tėvynė mūsų

Kas yra kas?

Written by admin · 6 min read

Šis klausimas rinkiminės kampanijos metu yra labai aktualus rinkėjams ir lemiamas besibalotiruojantiesiems. Taigi, vieni rausiasi po žinynus, po laikraštinius šiukšlynus ar teisminius sprendimus, o kiti dangsto, slepia arba konkurentus tepa…

Kadangi per 22 metų demokratijos laikotarpį labai apčiuopiamai pasitvirtino Tautos iškelto klausimo realumas  – kas gali paneigti, kad Lietuvos politinio gyvenimo kairėje yra persikrikštiję komunistai, dešinėje – kagėbistai, o centre – rezervistai? – ir vis per gerus darbus, tai dabartiniams rinkimams vėl

operatyviai ruošiamos naujos pretendentų grupuotės, rokiruotės, koalicijos ir netgi naujų partijų steigimo neįtikėtinos tradicijos. Kad tik gauti rinkėjų balsus ir mandatą į Seimą.

Anava, D.Kuolys, po mitingų ties Prezidentūros langais, būtent čia ir  pravedė savo partijos suvažiavimą!? Neapseita ir be patepliojimų, būtent tai grupuotei ant kurios kančios sparnų jis taikėsi į Olimpą nuskristi. Mitinguose save prisistatęs kaip N.Venckienės gynėjas, jos portretais apgaudinėjo būsimus balsuotojus ir vis kartojo, kad į Lietuvos sąrašą N.Venckienei atviros durys… Pro tas atviras duris, atvirkščiai, ne teisėja pas D.Kuolį, o pastarojo kompanionai perbėgo į „Drąsos kelio“ sąrašus!

Paspruko aukso žuvelė iš D.Kuolio rankelių, tai jis dabar bent jau alasą kelia ir murdo violetinius į purvo balą… Jų tarpe ir anava kiek teistų, ir šiaip labai keistų, ir nėra inteligentų, talentų, žodžiu, šviesių žmonių.

Taip, yra „Drąsos kelio“ partijos sąrašuose ir teistų, ir keistų. O kaipgi nebus, kai ir pačiai vadovei N.Venckienei 5 bylos jau susiūtos? Kokie bus sprendimai jau ir dabar aišku – juk dabartinė teisinė politika nei kiek nepasikeitė nuo sovietmečio laikų! Tai ir dvigubi standartai, tai irs susidorojimo principas – „parodyk stulpą, o prisikabinti rasiu ko“, tai ir „krištolinio” Deržinskio smurto būdai…
Pagal dvigubus standartus jau kelinti metai vis niekaip nebaigiantis teisminio nagrinėjimo Uspaskichas Europos Parlamente po neliečiamybe lepinasi. Ir nieko? O va, N.Venckienę žūt-būt net po operacijos prokurorai stengiasi apklausti ir visus proceso terminus į savaitėlę suglausti.
Uspaskicho juodosios buhalterijos milijonai jau baigia „išsiprausti“, o N.Venckienei jokio teisinio pagrindo neturintys kaltinimai fiksuojami, tiražuojami ir nedesovietizuotųjų kreivai komentuojami…
Na ir kas, kad kompetentinga teisininkų ir žmogaus teisių žinovų komisija konstatavo pasikėsinimą į Lietuvos Respublikos konstitucinę tvarką visos pedofilijos bylos teisminio nagrinėjimo eigoje?
Na ir kas, kad ši komisija nustatė net 10  Konstitucijos straipsnių pažeidimus iš valstybinių institucijų pusės?

Na ir kas, kad užakcentavo, kad N.Venckienės veiksmų negalima vertinti, prieš tai neįvertinus pareigūnų, pažeidusių visus Tarptautinius, ES ir Lietuvos įstatymus, veiksmų?
Taigi Lietuvoje yra dvigubų standartų tradicija!
Galima Himną giedančius subaladoti, dujom apipurkšti ir elektrošokais neutralizuoti… O po to į nuovadą nusivežti ir administracines baudas iš jų išpešti…

Galima ir dar blogiau – neteisėtai į psichiatrinę įkišti, prie lovos pririšti, psichotropiniais vaistais neutralizuoti, o po to – labai nekaltus vaizduoti. Va, tokią sovietinės psichiatrijos tipo bylą netgi Konstituciniame Teisme ne tik galima, o ir būtina 4 metus stalčiuose pravolioti! Ir net ilgiau… O per rinkimus dar galima ir kitaip iš nuskriaustų pasityčioti…

Žodžiu, 4 metus Golgotos kryžiaus kelius praėjusiai N.Venckienei, brolį palaidojusiai ir dukterėčios netekusiai – jos partijai staiga išdygo priešprieša ir net ne viena (D.Kuolio partija, dar vienas teisingumo (be Pakso) sambūris), nuo pat pirmų egzistavimo dienų labai negražiai (švelniai tariant) oponuojančių…

Imkime ir palyginkime nors 2 – D.Kuolio „Sąrašą“ su N.Venckienės „Drąsos keliu“?
D.Kuolys pasigyrė savo sąrašo  rėmėjais-intelektualais, kūrėjais ir šiaip dorais žmonėmis. Iš jų 2 režisieriai (Nekrošius ir Vaitkus) bei dirigentas S.Sondeckis. Tiesa pasakius kažkaip užneša į Valinsko anuomet pristatytą juokdarių kompaniją… O jau Daujotytės pavardė rėmėjų sąrašuose išvis didžiulė priešpriešą kelia… Juk tai ji, paremdama sukčiaus Sorošo globalizmo siekį, ne tik pritarė gražiausio lietuvių kalbos paveldo – moteriškų ir mergautinių pavardžių, – rašybos sunaikinimui, bet ir pati savo gražią pavardę – Daujotytė – kaip pavyzdį pakeitė į Daujotę?! Už tokį seniausios kalbos paniekinimą tikrai niekas Daujotės nepavadins patriote… O va, kas gali paneigti, kad būtent įvertins  – idiote?
Tai tokie D.Kuolio rėmėjai.

N.Venckienės rėmėjai – tai 30 garsiausių Lietuvos teisininkų, politikų ir visuomenininkų, kurie jau 4 metai koja į koja eina antipedofilų gretose ir visomis teisinėmis priemonėmis stengiasi atstatyti teisingumą. Kaip sąžiningumo simboliai pirmieji visas rezoliucijas, dėl pedofilijos bylos nukreivinimų atstatymo, pasirašinėjo monsinjoras A.Svarinskas ir sesuo N.Sadūnaitė (pristatinėti nereikia?), dešimtys signatarų, Seimo narių ir politikų.

Jau vien visuomeninės komisjos, nagrinėjusios Garliavos smurtą, sudėtis kokia garbinga – ir 2 signatarai (K.Motieka, L.Rasimas), ir teisės mokslų daktarai (S.Arlauskas, Z.Sličytė, R.Povilaitis) ir buvęs generalinės prokuratūros ypač svarbių bylų tardytojas R.Milkeraitis ir Lietuvos Žmogaus teisių gynimo organizacijų pirmininkai V.Budnikas bei R.Povilaitis!!!

O kokia sąžiningų žurnalistų komanda operatyviai ir pilnai ištyrusi daugelį versijų, rastus faktus kaipmat  pateikusi visuomenei tiek per TV, tiek ir per laikraščius ar interneto svetaines?
Atvirai faktus per TV kas savaitę rodė R.Krivickas, R.Janutienė, A.Kudabienė. Komentarus spaudoje ir internete publikavo ekspertai.eu tinklapio vienas autorių A.Nakas, per 100 straipsnių su kiekvieno fakto kriminologine analize spaudoje paskelbė dr. R.Gajauskaitė bei publikavo knygą „Kedžio kelias“. Teisėjo B.Varsacko teisinį  įvertinimą paskelbė Asociacijos „Nacionalinio teisėjų drausminės atsakomybės centro“ prezidentas S.Vaikšnoras, o Klonio šturmo detalią teisinę ir moralinę analizę paskelbė advokatas dr. Š.Vilčinskas.

Suvedus D.Kuolio „Sąrašo“ ir N.Venckienos „Drąsos kelio“ rėmėjus gauname dešimteriopai didesnį „drąsiųjų“ tiek kiekybinį rezultatą, o kokybinis rezultatas akivaizdus.
Kas gali susilyginti savo autoritetu, kančia ir sąžine su A.Svarinsku ir N.Sadūnaite?
Kas gali tikėtis paramos iš 30 signatarų ir Seimo  narių ar aukščiausio lygio politikų?
Kas gali tikėtis tokios teisės mokslo daktarų (6) gausos ir žmogaus teisių specialistų (4) paramos?
Kas gali prikalbinti šitokį žurnalistų, komentatorių ir ekspertų būrį?
Tik didžiulė Kedžių skriauda, žmogiška atjauta ir grėsmė visiems vaikams.

O kur tuos 4 metus slapstėsi D.Kuolys, kad nei vienu žodeliu neužtarė pedofilų aukų? Kokius „Trojos arklius“ jis šėrė žydo Sorošo 200 milijonų?! Ar tik ne priešingoje barikadų pusėje, kurdamas visokias „Tolerantų“, „Lygių galimybių“ ir kitokias homoseksualų priedangines organizacijas?!
Tai gal jam derėtų  pasivadinti „Lygių galimybių Lietuvoje sąrašu“? Nes Lietuvos žmonės už Kedį! Jį lietuviai išreitingavo antruoju po Prezidentės, o ne gėjus, tolerantus ar jų teisių kontrolierius. O juo labiau – ne Atviros Lietuvos Fondo vadovą, buvusį kultūros ministrą D.Kuolį.

Ar žino jis, kaip jaučiasi lietuvis savo gimtinėje, kai kitos tautybės kultūros ministras išskiria „Žydės“ pastatymui 1 milijoną litų, o nacionalinei operai „Dalia“ – tik 20 000 litų?! Tuo tarpu italų sukurtai mūsų, lietuvių garbei operai „Lietuviai“, nerandama vietos net perspektyviniuose planuose?!

Tokiu atveju lietuviai jaučiasi viešai niekinami, žeminami ir netgi juodinami nebūtu žydšaudžiavmu.
Tokiais jaučiamės ir po D.Kuolio paskelbtu sąrašu su jo rėmėjais – lyg šie būtų vieninteliai Lietuvos žiburiai?!! Juo labiau, kad atvirkščiai nei D.Kuolys deklaruoja, jam talkino būtent tie, nieko gero Lietuvai nepadarę. Sakykim, kad ir dar vienas oponuojantis „Drąsos keliui“ – Teisingumo  sąrašėlis? Jame matome R.Ozolą – ir komunistų partijos centro komiteto buvusį narį, ir Sąjūdžio iniciatyvinį dalyvį, ir pirmos Vyriausybės, pakėlusios kainas be kompensacijų atstovą,ir… Arba – B.Genzelį – ir komunistų partijos centro komiteto buvusį narį, ir Sąjūdžio iniciatyvinį dalyvį, ir  persikrikštijusios demokratinės darbo partijos tarybos prezidiumo narį, ir, ir, ir…

Manipuliuodamos Sąjūdžio atminimu ir visos Lietuvos sąrašu šios naujos grupuotės tikisi atkartoti aną Tautos apgavystę? Jau per 22 metus susiprato Tauta ir jai apkarto ano meto nelietuviškos kilmės grafo savanaudiškas Sąjūdžio bangos nuplukdymas į komunistų įlanką, kai, laimėjus daugumą Sąjūdžiui, Vyriausybė buvo suformuota vistiek vien iš komunistų centro komiteto su partsekretoriumi AMB priešaky?! Todėl ir šiandien, anojo įpėdinio kriziniais diržais nupasnikuoti, rinkėjai nepatikės klasikiniu biblijinio veido D.Kuoliu, jo rėmėjais ir sąrašiniais.

Nepatikės ir Seimu, kuriame 50 proc. narių balsuoja už Tautai pražūtingus amoralius sprendimus: pradedant N.Venckienės imuniteto atėmimu be teisinio pagrindo (kaltės), alkoholio reklamos nedraudimu, nedraudžiant vaikams homoseksualios informacijos sklaidos, narkotikų įteisinimu (pakaitinės terapijos vardu), pražūtingos AE statybos projektavimu, nebaigiant…

Kur tuo metu buvo D.Kuolys ir negynė būsimų rinkėjų nuo tokios akivaizdžios bjaurasties? Juo labiau su tokiu dideliu 20 organizacijų avangardo pajėgomis?! Ar tik ne priešingoje barikadų pusėje darbavosi?

O šiandien, kaip rusai sako,  – biez godu nedelia (be metų kaip savaitė), – D.Kuolys jau Lietuvos piliečių gelbėtojas? Bet… vienų piliečių – daugiau? Ar ne jo patarimu prezidentas V.Adamkus išimties tvarka suteikė 900 žydų pilietybę, bet be jos paliko vieną milijoną lietuvių emigrantų?! Ar ne jo Atviros Lietuvos Fondo 20 dukterinių organizacijų rūpestėliu įteisinta narkotikai, alkoholio reklama, lytinis švietimas mokyklose, nors tai konstituciškai grynai tėvų teisė?!

Iš darbų pažinsite mane – biblijinė ištara šiandien jau gerokai palengvino rinkėjams atpažinti kandidatus: ir komunistus, ir cekašnikus, ir jų pagalbininkus kagėbistus su rezervistais. Tai ar ne jie yra mūsų valstybės pūliniai ir reikalingi skubaus dezinfekavimo?

Skaičiuojame jų „darbus“.
1. Nepasirūpinta 1 milijonu  (30 proc.) lietuvių emigrantų pilietybe, taip įvykdant stalininį siekį „Lietuva be lietuvių“.
2. Savalaikiai užblokuota nemokama Žemaitijos terminių vandenų išplėtojimo programa, kas leido be proto didinti šilumos ir maisto kainas bei didinti prarają tarp visuomenės grupių.
3.  Išparduota Lietuva su nafta ir visu vėjo malūnų parku.
4. Praskolinta Lietuva dvi kartas į priekį – ačiū A.Kubiliui už  1 200 milijonierių ir 80 proc. nuskurdintų tautiečių.

Ir šiems konservatorių su liberalais darbams aktyviai talkino savo balsais tai Uspaskicho, tai Butkevičiaus frakcijos. Argi ne aišku, kad sutartis 2K (Kirkilas+Kubilius) ir toliau sėkmingai veikia, taigi šiuos lietuviškojo „ribentopo-molotovo“pakto narius reikia eliminuoti iš sąrašų su visais pagalbininkais?

Naujai besikuriantys dariniai, kaip jie šauniai besivadintų, pagal jų organizacijų vadovus ir rėmėjus aiškiai atitinka pasakėčios perspėjimą: ar sėsite ratu, ar eilute – bus muzika vistiek kaip neteptam rate, nes muzikantas turi grot mokėti, ir švelnesnes ausis turėti…

Na, o kandidatai į Seimą turi žmogiškumo turėti. Ir daugokai turėti, kad atjaustų nuskurdintą Tautą, atstatytų socialinio teisingumo balansą, emigrantų atskirtį ir įtvirtintų ne tik įstatymo lygybę visiems, bet ir atsakomybę už savo veiksmus.