Tėvynė mūsų

Kastytis Braziulis. Didžiausias puolimas prieš Lietuvos Tautą yra vykdomas dabar

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read
Kastytis Braziulis. Didžiausias puolimas prieš Lietuvos Tautą yra vykdomas dabar Tauta kaip ir žmogus turi kūną ir dvasią. Tautą sunaikinti galima tik sunaikinus jos dvasią. Lietuvių Tautos dvasia yra stipri. Mes – lietuvių Tauta – suvokiame save taip: už laisvę mes esame pasirengę mirti; mes nekenčiame okupantų ir tų, kurie bando mums nurodinėti; mes branginame Romos katalikų bažnyčios puoselėjamas vertybes; mes žinome ir didžiuojamės savo turtinga istorija. Ši Tautos tapatybė formavosi ilgus šimtmečius ir nėra taip lengva ją išplėšti iš Tautos kūno.

Tačiau… kai Lietuva rengiasi švęsti didelę, svarbią Lietuvos valstybės šventę, kai lietuvių Tauta rengiasi parodyti pasauliui savo dvasią, ją sustiprinti, atskleisti tapatybę, prasidėjo tikslingos atakos prieš Tautos dvasią siekiant ją sumenkinti, pažeminti, sunaikinti. Pradžioje prieš partizaną Ramanauską–Vanagą, kurio kova prieš okupantą atskleidė lietuvių Tautos ryžtą, drąsą ir meilę laisvei. Vėliau – prieš kardinolą V.Sladkevičių, kurio nesitaikstymas su okupanto valdžia atskleidė nepalaužiamą lietuvių Tautos charakterį. Puolimas ir dergimas lietuvių Tautos šviesuolių D. Banionio ir S. Sondeckio, kurie savo darbu skleidė pasauliui mintį apie stiprią ir kūrybingą lietuvių Tautą.

Didžiausias – taip teigdamas tikrai neapsirinku – puolimas prieš Lietuvos Tautą yra vykdomas dabar, aukščiau aprašytais veiksmais. Jau dabar žala Lietuvos visuomenei padaryta milžiniška. Puolimas tęsiasi, o atsakas yra tik iš atskirų visuomenės narių, o ne Lietuvos valstybės vadovų, valstybės institucijų. Belieka tik apgailestauti bei pasidžiaugti, kad yra socialiniai tinklai, kuriais plinta stiprus Tautos atsakas jos priešams.

P.S. Vakar vyriausioji archyvarė pranešė, kad paskelbti neva KGB agentų sąrašus būtent šiuo metu ją privertė politikai. Būtų įdomu sužinoti jų pavardes ir kokiu būdu bei dėl kokių priežasčių jie vertė viešinti šią medžiagą.