Tėvynė mūsų

KVIETIMAS Nr.5

Written by admin · 1 min read

Alfridas Čiučiurka <alfridas.ciuciurka@gmail.com>;
to: kanceliarija, Seimo, LRVkanceliarija, Amerikos, direktore, lietsajudis, meras, meras, red, redakcija, redakcija, bendraukime, direktorius, direktorius, studija, redakcija, xxi, lietuvosaidas1., lrt, mrjg.rastine, redakcija, redakcija, meras, Arminas, Kun.Skrinskas
Jos Ekselencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui

PENKTAS KVIETIMAS

  Jei žmogus nerūko, negeria, tai savaime susimąstai, ar tik jis nebus niekšas, rašė A. Čechovas, todėl, nenorėdamas būti niekšu ir girtuokliai, bent jau surakintomis rankomis, neatiminėtų ginklų iš policijos, vėl kviečiu be jokių svarstymų  pašalinti alkoholį iš maisto parduotuvių, o kad dealkoholizacijos procesas vyktų sklandžiai,  meldžiuosi  ir nepaliauju:

 “Marija, Marija, panaikink vergiją, išgelbėk žmoniją nuo priešo baisaus, kuris pasivadinęs visokiais švyturiais, kalnapiliais, stumbrais, balzamais, širdies ar vidurių lašais, su valdžios palaiminimu, kaip šventa karvė, iškilmingai laikomas buteliuose blizgančiom etiketėmis net maisto parduotuvėse ir visi tyli, patenkinti, vaidina patriotus, vaidina teisuolius, vaidina šventuosius, vaidina demokratus, o protestuoja tik viena statistika:  tiek ir tiek  išgerta bambalių alaus, tiek ir tiek girti policininkai suvažinėjo vaikų, o vairuotojai policininkių, tiek susirgo vėžiu, cukriniu diabetu, homoseksualizmu, impotencija, tiek buvo nužudyta, nusižudė, tiek tapo kontrabandininkais, kyšininkais, prostitučių klientais, teroristais,  teik prasiskolino, prasilošė, nužmogėjo iki pažadinto žvėriuko, išprotėjo, degradavo, emigravo ir taip be galo. Amen.”

Pagarbiai,
Alfredas Čiučiurka

P. S.
1. Jūsų vynas yra drakono nuodai. (Mozė),
2. Vynas sužadina ir sukelia visokiausias ydas. (Seneka),
3. Vynas yra vaikų silpnumo ir ligotumo priežastis. (Hipokratas),
4. Vynas žudo grožį, vynas trumpina jaunystę. (Horacijus),
5. Vynas tai kraujas. (Jėzus),
6. O neregimoji vyno dvasia!  Da nesuteiktas tau vardas, kuriuo galima būtų tave atskirt, tai pavadinsiu tave velniu. (V. Šekspyras),
7. Žmonės bijo choleros, bet vynas pavojingesnis. (O. Balzakas),
8. Alkoholis yra nuodas, nuo kurio moterys tankiai persileidžia arba tampa visai bevaisėmis, bet iki to laiko vis da spėja pagimdyt draugijai išgamą kokį, idiotą ar galvažudį. (V. Kudirka),
9. Alkoholis yra žmonijos smauglys. (P. Cvirka),
10. Alkoholis tai slibinas, kurs žmonių turtą, sveikatą, dorą ir švelniuosius jausmus naikina. (J. Tumas –  Vaižgantas),
11. Man tinka tas žiedas, kurs žydžia blaiviai. (Maironis),
12. Alus gerti nesveika. (J. Jablonskis),
13. Tabakui, alkoholiui – narkotikams- NE! (J. Kančys).