Tėvynė mūsų

P R A Š Y M A S Vytautui Landsbergiui skirti 2015 metų Laisvės premiją

Written by admin · 1 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 14 metų

LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

P R A Š Y M A S Vytautui Landsbergiui skirti 2015 metų Laisvės premiją

Mums buvo didelė garbė dalyvauti Sąjūdžio renginiuose, padėti išsivaduoti iš komunizmo jungo ir prisidėti prie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvos Nepriklausomybę iškovojo ir apgynė Lietuvos žmonės: tiek gyvenantys svečiose šalyse, tiek čia, Lietuvos žemėje. Sausio 13-osios pergalė irgi priklauso  Lietuvos žmonėms.

Nuo pat Sąjūdžio pradžios profesorius Vytautas Landsbergis buvo pirmose Laisvės kovotojų gretose. Kartu su visa Tauta džiaugėsi laimėjimais, išgyveno dėl nesėkmių, pagerbė aukas, užjautė kenčiančius.    
    Profesorius Vytautas Landsbergis gerai žinomas visame pasaulyje.   Niekas iš mūsų tautiečių pastaruosius 25 metus pasaulyje nebuvo taip palankiai įvertintas kaip prof. V. Landsbergis. Jį aukščiausiais apdovanojimais pagerbė daugelis pasaulio valstybių.
    Lietuvos Respublikos ir  Pasaulio  Lietuvių  Bendruomenės  seimų  nariai  žino, kaip
 galima būtų  dar  kartą  LR   Seime  svarstyti  klausimą  dėl  2015 metų   Laisvės  premijos
skyrimo prof. V. Landsbergiui.  
    Iki Sausio 13-osios  25 metų Jubiliejaus dar   daug  laiko. Todėl  prašome  dar  kartą
susirinkus LR Seime svarstyti ir balsuoti dėl 2015 metų Laisvės premijos skyrimo
Vytautui Landsbergiui.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus  taryba
Tarybos pirmininkas L. Kerosierius         
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis,  R. Arutiunianas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius,   J. Parnarauskas,  V. Ramanauskas, G. Rotomskienė,  P. Sakalauskas,  M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  E. Švedienė, L. Veličkaitė, B. Zaviša, S. Žilinskas
    Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis. Telefonai: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111
el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com