Tėvynė mūsų

Leonas Kerosierius. VĖLINĖS

Written by Redakcija · 33 sec read

azuol lap tams28  velines-ginkun                                      DIDVYRIAI GYVI, KOL JUOS PRISIMENAME
Švęsdami VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENĄ IR VĖLINES aplankome giminių ir artimųjų kapus.2019-10-30 d. 18 val. prie buvusių KGB rūmų Vilniuje susirinkę
vilniečiai ir svečiai  paminėjo virš 740 KGB požemiuose sušaudytų
Lietuvos piliečių atminimą. Jo ekscelencija Panevėžio vyskupas Jonas
Kauneckas maldoje ir palaiminime kvietė visus prisiminti budelių
nužudytas aukas. Šie didžiavyriai gynė Lietuvą ir aukojosi dėl jos
Nepriklausomybės.

Buvusių KGB rūmų sienose įrašytos aukos byloja  tarnystės Lietuvai
svarbą ir kviečia kiekvieną tarnauti Lietuvos gerovei.
Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės nariai perskaitė 1944
-1947 m. kalintų ir sušaudytų Lietuvos piliečių pavardes. 

GERBIAMIEJI,
Ateikime prie buvusių KGB rūmų, atneškime gėlių, uždekime žvakutę ir
pasimelskime už aukas atidavusias gyvybę dėl Lietuvos
Nepriklausomybės.
Vilniaus Sąjūdžio taryba
2019-10-31
El. p. vilnius@sajudis.com
www.sajudis.com