Tėvynė mūsų

Lietuvos piliečių iniciatyvinės grupės teisinės sistemos kontrolei įsteigimas

Written by admin · 45 sec read

2015-11-13 d. Seime įvyko signataro Zigmo Vaišvilos, Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo atstovės Rytų Europoje Linos Helstein ir Arūno Banaičio spaudos konferencija dėl teismų sistemoje veikiančios nusikalstamo bankroto administratorių susivienijimo ir tokios situacijos susidarymo prielaidų.

Konferencijos dalyviai aptarė padėtį teisėsaugoje ir teismuose ne tik bankroto bylose. Pasitarimo dalyviai konstatavo būtinumą vienyti pilietinės visuomenės jėgas ir pastangas, siekiant teisėtomis priemonėmis keisti susidairiusią padėtį. Tai – ir teismo bylų atnaujinimas dėl akivaizdžiai neteisėtų įsiteisėjusių teismo sprendimų, tarptautinių teisės institutų įtraukimas, žalos atlyginimo nukentėjusiems nuo neteisėtų veikų instituto panaudojimas, sprendimus valstybės vardu priimančiųjų atsakomybės klausimai.  Šiuo metu žalą dėl neteisėtų teisėjo ar prokuroro veiksmų atlygina valstybė. Dalyvių nuomone, valstybė neturėtų likti vienintele atsakinga už tai.

 

Pasitarimo dalyviai, manydami, kad tik sutelktomis jėgomis galima pakeisti šią, į neviltį daugybę Lietuvos žmonių varančią padėtį teisinėje mūsų valstybės sistemoje, įsteigė Lietuvos piliečių iniciatyvinę grupę teisinės sistemos kontrolei. Apie iniciatyvinės grupės veiklos gaires ir iniciatyvas, pastangas telktis ir vienytis, konkrečius darbus, kuriuos jau dabar dirba aktyvūs šios iniciatyvinės grupės nariai, bus nuolat skelbiama.