Tėvynė mūsų

Lietuvos policija – silpnoji ir skriaudžiamoji lytis?

Written by admin · 1 min read

Anot Seimo narės M. A Pavilionienės, socialinių lyčių gali būti tiek, kiek širdis geidžia ir fantazija leidžia ir tai esą labai modernu, pažangu ir civilizuota.
Kokiai socialinei lyčiai priklauso Lietuvos policija? Iš bylų, kurpiamų apsaugoti jos garbę ir saugumą – toli gražu ne stipriajai. Greičiau silpnajai ir nuolat skriaudžiamajai.

 

Tik pažvelkite, kaip pastaruoju metu yra skriaudžiami pareigūnai. Sambo vicečempiono išmaniąją galvą dviem rankų plaštakos judesiais sudaužė gležnutė, perpus mažesnė moteris. Beje, tuo pat metu laikiusi ir nuo išgąsčio nubalusią aštuonmetę dukterėčią ant kelių. Čempionas, matyt, krito kaip pakirstas ąžuolas girių plačių – po tokio sumušimo dar kelias dienas gydė savo išmaniąją galvą. Tą byloja ir nedarbingumo lapelis.

Teisinė LR valstybė principingai tebeieško sumušėjos aplink visą gaublį ir rasti negali. Arba nenori. Arba prokuratūrai toks S.Skvernelis jos adreso neduoda. Panašu, kad nuskriaustai galvai ilgokai teks laukti žadėtosios įstatyminės teisybės.

Į policininkų saugumą grėsmingai kėsinasi ne tik gyvoji, bet ir negyvoji materija. Štai vienam Garliavos šturmo vykdytojui su uniforma dujų balionėlis, prieš tai jaukiai pūpsojęs jo kišenėje, pats pripurškė į tarnybą einančius veizolus. Tikrai pats – mat pareigūnas teigia dujų balionėlio neturėjęs ir nepurškęs. Ir visai nesvarbu, kad nuotraukoje užfiksuota ir matyti kitaip. Akys meluoti gali, o pareigūnai – ne. Tokia nerašyta taisyklė vadovaujamasi Lietuvos teisinėje sistemoje.

Atsikvėpti nuo skriaudų pareigūnai negali net kompiuterio teikiamuose malonumuose. Ten juos po internetines platybes gainiojasi pašaipūnai komentatoriai vis stengdamiesi sutepti nepriekaištingą mundurą. Neatplaunamai. Lyg kokį grindims valyti skudurą. Tarsi munduras kaltas dėl jį vilkinčiųjų prikrėstų eibių ir savito garbės supratimo. Munduras tikrai nekaltas. Kalti juo vilkintys, darantys nusikaltimus prisidengdami įstatymų vardu.

Kaip apsaugoti policiją ir apskritai pareigūnus nuo nelauktų smūgių į išmanias galvas, piktai besišiepiančių dujų balionėlių bei internautų pašaipų? Kaip atgauti pagarbą Lietuvos žmonių akyse?

Gal samdyti apsaugą kaip žymiajai liudytojai, kuri paliudijo, kad yra nekalta? Gal atimti nuo pašaipūnų kompiuterius ar uždrausti socialines paskyras kaip Kinijoje?

Atsakymai paprasti:

Nelaužykite teisėjo imunitetą turinčios moters rankų!!!

Nepurkškite dujų giedantiems Lietuvos himną žmonėms į akis!!!

Nebėgiokite lyg pasiutę paskui kiekvieną vaiką su kreidele!!! Gal kažkam tuo metu reikia jūsų pagalbos, nes yra žudomas?

Netrypkite savo kerziniais batais lyg Muravjovo Koriko kazokai Lietuvos Trispalvės!!! Už ją po tankais Sausio 13-ąją žmonės atidavė gyvybę…

Nebūkite laisvai samdomais berniukais!!! Nesvarbu ar zvonkių vakarams, ar vaicekauskienių rytmečiams papuošti jus kviečia!!! Nesižeminkite iki call boys lygio.

Nedaužykite langų ir nepjaukite durų paryčiais pas senukus atėję lyg žulikai!!!

Neapkraukite tyrėjų bei teismų mažareikšmėmis bylomis!!! Šie nespėja susitvarkyti su rezonansinėmis, kurių puvėsiai nuodija Lietuvą…

Nesitapatinkite su Blogiu! Gerbkite save! Tada jus gerbs ir visuomenė.

O gal tikrai policininkai yra silpnoji Lytis ir juos nuolat reikia ginti? Juk net 240 policininkų kovojo prieš vienos 8 metukų mergaitės norą „likti su teta Neringėle, o ne grįžti pas Laimą, nes ją lanko trys vyrai…“

Tada belieka pareikšti gilią užuojautą.

Su pagarba,

Myra Kovalski

tiesiaisviesiai.lt