Tėvynė mūsų

LR Seimo GĖDOS SĄRAŠAS

Written by admin · 4 min read

Kiekvieną sąmoningą, teisingumo siekiantį žmogų  kviečiame pasirašyti šį  Lietuvos rinkėjams skirtą kreipimąsi. Pritarimus tekstui siųskime elektroniniais laiškais (e-mailais) adresu : uzdemokratineteisesauga@gmail.com

Prašome nurodyti pavardę, vardą ir miestą, o gal, dėl įtaigumo ir profesiją ar atstovaujamą NVO. Tekstas   bus įvairiai viešinamas. Be abejo, bus  siunčiamas ir Seimo nariams, kurie greitai turės apsispręsti dėl N. Venckienės imuniteto ir kitų reikalų.

Išvalykime Seimą nuo Gėdos sąrašo narių ir nomenklatūrinių partijų! 

Lietuvos piliečiai, tik mūsų valioje rudenį išvalyti Seimą nuo seniai garbę  ir padorumą praradusių ir viešus interesus bei principus kasdien išdavinėjančių  asmenų. Tokių, kaip rodo žemiau  aptariami esminiai   balsavimai Seime, ten yra dauguma. Sisteminių partijų nomenklatūra pavertė politiką verslu, o savo frakcijų Seime narius  verslo grupių ir savų interesų tarnais. Seimas ir ,,tradicinės partijos” seniai murkdosi visų sociologinių Lietuvos apklausų, visų reitingų dugne. Seimo rankomis tradicinių partijų nomenklatūra  sukūrė ir įtvirtino šalyje oligarchinę ,,valdomos demokratijos” santvarką ir vis dar negali patikėti, kad anksčiau ar vėliau turės atsakyti už jos veikimo padarinius. Seimo nariai, tapę savo partijų  vadovybės įkaitais,  negina pamatinės valstybės vertybės- teisingumo, neatstovauja rinkėjų interesams, bet uoliai ,,štampuoja” įstatymus, naudingus verslo grupėms, rėmėjams, klanams bei administracinei ir politinei nomenklatūrai. Tauta evakuojasi, piliečių ekonominės ir politinės laisvės vis labiau tampa ,,popierinėmis”, vis dažniau prieš teisingumo siekiančius piliečius nukreipiamas policijos ir specialiųjų tarnybų kumštis… Nežiūrint į šalyje augantį piliečių nepasitenkinimą Seime atstovaujamų partijų ( piliečių dažniausiai tiesiai  vadinamų ,,lovio partijomis”…),  vadovai  kol tebemano, kad Seime jie  įsikūrė amžiams…

Tik mūsų visų solidarumas, sąmoningumas  ir ištikimybė demokratijos principams, gali rudenį priversti ,,lovio partijų” delegatus  ir korumpuotos sistemos  dangstytojus bei tarnus palikti nomenklatūros tvirtove paverstą Seimą. Ten visų mūsų valia neturėtų likti nei vieno asmens, niekinančio ar siaurinančio  piliečių teisę į referendumų organizavimą. Neturėtų likti nei kvapo tokių, kurie balsuodami kovo mėnesį prieš siekį išsiaiškinti smurto naudojimo prieš Garliavos mergaitę aplinkybes, sudarė sąlygas dar didesniam smurto pliūpsniui prieš piliečius ir mergaitę gegužės mėnesį.  72 parlamentarai kovo mėnesį nusisuko nuo jos – aštuonmetės mergytės, LR pilietės, nusigręžė tuomet, kai ji buvo draskoma ir tampoma talkinant Lietuvos policijai…

Parlamentarai,  LSDP frakcijos vardu,  buvo paraginti nediskutuoti, o tai minčiai  darniai pritarė tiek save laikantys  kairiaisiais, tiek dešiniaisiais. Siūlymas, pateiktas, regis, amžiams Seime įsitaisiusio  J. Olekos lūpomis,  reiškė panieką ir atsuktą nugarą mažametei. Pritarimas nutylėjimui parodė atsainų politikų požiūrį į konstitucines pareigas, nusikalstamą nenorą siekti viešumo,tiesos ir teisingumo, abejingumą piliečių teisėms ir laisvėms. Jie taip parodė savo požiūrį į kiekvieną  Lietuvos pilietį, į kiekvieną iš mūsų… Visų tradicinių (t.y. ,,lovio“) partijų frakcijų aktyvas pasielgė tą kartą vienodai šlykščiai. Kiekvienas mūsų vykdant panašų kondratjevišką ,,teisingumą“ be piliečio sutikimo, bet su ,,ekspertų“ rekomendacija  gali būti greitu laiku ,,padedamas į vietą“ ar tremiamas ir metamas  ten, kur nurodo luošos klaninės  lietuviškos Temidės ranka. Seimo narių nebylus pritarimas jėgai ir neteisingumui kovo mėnesį išvirto į masinį jėgos struktūrų smurto protrūkį  gegužės mėnesį. Ir vėl, net šiurpaus ,,stribinio teisingumo“ vykdymo fone, net  54 Seimo nariai parodė savo politinio-moralinio degradavimo  lygį ir sužlugdė galimybę inicijuoti laikinosios komisijos sudarymą Garliavos ,,poėmiui” tirti.

Mes manome, kad žemiau, GĖDOS SĄRAŠE (GS), išvardinti  Seimo nariai sudarė sąlygas smurtui mergaitės ir piliečių atžvilgiu, negynė teisingumo ir  nesiekė tiesos  Garliavos mergaitės ,,ėmimo“ istorijose. Jie tiek kovo mėnesį, tiek gegužę arba balsavo išniekindami  teisingumo siekiančių piliečių-rinkėjų  lūkesčius arba nusišalino nuo balsavimo. Nedalyvavimą ar susilaikymą  balsuojant Seime dėl teisingumo siekimo ar smurto  prieš piliečius, vertiname kaip nusikalstamą  Seimo nario  abejingumą blogio šėlsmui, kaip Tautos atstovų ,,stovėjimą po medžiu“ tuo metu,  kai  žūtbūt reikia ginti viešą interesą.

Ypač griežto vertinimo rudenį turi  sulaukti GS esantys Seimo nariai, kurie yra nusiteikę nelengvinti piliečiams realizuoti teisę į referendumo surengimą. Pastarieji  2011 m. rugsėjo 20 d. balsuodami atmetė galimybę bent truputį piliečiams palengvinti referendumo siekį, kai buvo siūloma galimybė rinkti esamą parašų kiekį bent šešis mėnesius. Šių pseudodemokratų pavardės skliausteliuose pažymėtos raidėmis TRO (  teisės į referendumą oponentas).

Tėvynės sąjunga- Lietuvos krikščionys demokratai: Adomėnas M., Aleknaitė Abramikienė V. (TRO),  Ažubalis A., Bekintienė D. (TRO), Čigriejienė V. M. (TRO), (kovo mėn. susilaikė, o gegužę nedalyvavo balsavime), Dagys R. J. (TRO), Dautartas J., Degutienė I. (TRO), Dumčius A., Juknevičienė R. (TRO), Jurkevičius E. (TRO), Kubilius A. (TRO), Kazulėnas A. (TRO), Masiulis K., Matulas A., Matuzas V. (TRO), Urbanavičius  J. (TRO, kovo mėn. nedalyvavo balsavime, o gegužę susilaikė), Pečeliūnas S. (TRO), Ramanauskaitė-Skokauskienė A., Razma J. (TRO), Saudargas P., (TRO), Stankevičius Č. V. (TRO), Stundys V. (TRO), Šedbaras S. (TRO), Vareikis E., Vidžiūnas A. (TRO), Zingeris E. (TRO), Žeimys P. , ( TRO), Žilinskas R. , (TRO). ( 29 – dauguma frakcijos narių)

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis: Endzinas A., Kašėta A., Kuodytė D., Lydeka A., Masiulis E., Steponavičius G., Teišerskytė D. (7- dauguma frakcijos narių)

Lietuvos socialdemokratų partija: Andriukaitis V. P., Bastys M., Bradauskas B., Budrys D., Giedraitis S., Juozapaitis J., Juršėnas Č., Kirkilas G., Mitrulevičius A., Olekas J., Pauža B., Petrauskienė M., Salamakinas A., Sinkevičius  R., Sysas A. (15 asmenų– dauguma frakcijos narių) 

Liberalų ir centro sąjunga: Babilius V. (kovo mėn. balsavo prieš diskusijas, o gegužę nedalyvavo balsavime), Burba A., Čaplikas A. (TRO), Liesys J.,  Melianas A. (TRO), Nedzinskas  A., Stirblytė A., Valinskas A., Valinskienė I. (9 – dauguma frakcijos narių)

Darbo partija: Baltraitienė V., Gedvilas V., Graužinienė L.

Tautos prisikėlimo partija: Sacharuk A. (kovo mėn. balsavo prieš diskusiją, o gegužę nedalyvavo balsavime)

Partija ,,Tvarka ir teisingumas‘‘: Klumbys E. (kovo mėnesį balsavęs už viešumą, gegužę, po ypatingo klaikaus smurto,  balsavo prieš komisijos sudarymą),  Mazuronis A.

Mišri frakcija: Ramelis K.  (TRO), Šedžius A., Varaška M.

Raginame kiekvieną padorumo ir sveiko proto nepraradusį pilietį, nepriklausomai nuo ideologinių simpatijų, nebalsuoti rudenį  nei už vieną iš šių politikų ar už jų atstovaujamų ,,lovio“ partijų sąrašus. Pasiųskime tuos teisingumą, tiesą bei piliečių teises paniekinusius asmenis bei sunomenklatūrėjusias partijas  į  politinį užribį.

Alternatyva korumpuotoms, oligarchinę sistemą sukūrusioms ,,tradicinėms’‘ partijoms bręsta.  Pasirinkti bus iš ko: stiprėja ,,Drąsos kelio‘‘ partija, buriasi partijų ,,Už Lietuvą Lietuvoje‘‘ aljansas, steigiasi viltingas visuomenininkų formuojamas ,,Lietuvos sąrašas“ ir kitos neoligarchinės demokratinės jėgos…

Tik principingai ir reikliai  apvalę Seimą nuo nomenklatūros rudenį, galime tikėtis demokratinių  pragiedrulių pavasarį.

E. Drungytė (poetė), A. Burlingis (Kaunas), A. Karčiauskas (visuomenininkas, Kaunas)