Tėvynė mūsų

Maištas laive

Written by admin · 1 min read

LR Seimo nariams ir kitiems

Nuo savo kadencijos pradžios Seimas nagrinėjo Mėgėjiškos žūklės įstatymą, kurį 2012 06 07 Seimas  priėmė.  2012 06 25 Prezidentė dekretu grąžino  Seimui pakartotinai svarstyti. 2012 06 28 Seimas perdavė jį svarstyti Aplinkos apsaugos komitetui. 

Komitetas birželio 29 d. 14 val. susirinko vykdyti Seimo pavedimo.  Prasidėjus komiteto posėdžiui komiteto narys A. Burba pasiūlė pašalinti iš pareigų komiteto pirmininką J. Šimėną.

Ilgai trukusiose diskusijose komiteto narių A. Burbos, V. Babiliaus, J. Ramono ir A. Stancikienės balsais J. Šimėnas buvo nušalintas, o komiteto pirmininku išrinktas J. Urbanavičius.

Susidaro įspūdis, kad šio perversmo iniciatoriai ir organizatoriai viską buvo sutarę iš anksto.   Pagal vykusio komiteto posėdžio scenarijų galima buvo manyti, kad dėl J. Šimėno nušalinimo buvo tartasi ir su kitomis Seimo parlamentinėmis partijomis.

Man, kaip ir daugeliui kitų atvykusių į komiteto posėdį,  buvo nemalonu dalyvauti pirmininko nuvertimo procedūroje. Niekas nereikalavo mūsų išeiti, o patys nesusipratome. GAL TAI SEIMO VIEŠUMO AKCIJA. J. Šimėno nušalinimo procedūra užtruko apie 40 minučių, o Mėgėjiškos žūklės įstatymo ir kitų klausimų svarstymui iš numatytų 60 minučių liko apie 20 minučių.

Pasibaigus maištui, komitetas pradėjo svarstyti Prezidentės dekretą. Posėdyje bendru sutarimu nepritarė Prezidentės pasiūlymui, nes daugelio manymu prezidentūra nepateikė rimtų argumentų.  2004 metais rengiant Mėgėjiškos žūklės įstatymą teko dalyvauti darbo grupėje. Labai sunkiai  kompromisų būdu suderintą įstatymo projektą patvirtino Seimas, kuris su nežymiomis pataisomis tebegalioja.

Rengiant šio įstatymo pataisas daugelis institucijų,  organizacijų, žvejų mėgėjų, žvejų verslininkų ir parlamentarų teikė savo pasiūlymus. Į visų pageidavimus nebuvo atsižvelgta, tačiau Seimas beveik vienbalsiai jį priėmė. Susidaro įspūdis, kad prezidentūra rengdama dekretą ir grąžindama įstatymą Seimui darbavosi labai aplaidžiai ir suvėlė daugelį probleminių klausimų. Užuot pasiūliusi keistinus straipsnius įstatymą pareikalavo pakartotinai svarstyti.

Aplinkos apsaugos komiteto nariai, iniciavę nušalinti J. Šimėną nuo pareigų, susirinkusiųjų žmonių atžvilgiu pasielgė nekorektiškai, amoraliai, nes beveik visą įstatymo ir kitų klausimų svarstymo laiką paskyrė savo organizaciniams klausimams spręsti. Atvirai sakau, jeigu kas nors  ateityje norės surengti maištą arba intrigas – PRAŠOME DALYVIAMS IŠ ANKSTO PASKELBTI – mes irgi atvyksime pasikaustę.

Prašau Seimo pirmininkę, ministrą pirmininką, Seimo komitetų ir komisijų pirmininkus bei Seimo frakcijų vadovus sudaryti atvykusiems į Seimą spręsti labai svarbių visuomenės problemų normalias darbo sąlygas.

Rekomenduoju maištus, pertvarkas, reorganizacijas Seime vykdyti neužimant darbotvarkėse numatyto laiko ir netrukdyti atvykusiųjų laiko.

L.Kerosierius
Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentas

2012 06 29
Tel. 231 81 11,    
El. paštas    leonaske@takas.lt