Tėvynė mūsų

Minint Adolfo Ramanausko – Vanago metus Druskininkuose organizuojamas Dzūkijos partizanų dainų festivalis „Laisvės kelias“

Written by Redakcija · 1 min read

Kvietimas i VANAGO paminejima  Vai, kad žinotau, kadu sūneliai sugrįš

                                                           Vai, kad žinotau, kadu sakalėliai parlėks…

                                                           Vai, kad žinotau, katruoj keleliu sūneliai pareis,

                                                          Tai aš jį nuklotau baltojom drobelėm… Š.m. spalio 25 d. 12 val. Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje (M. K. Čiurlionio g. 92) įvyks jubiliejinis 10-asis nacionalinis partizanų dainų festivalis „Laisvės kelias“. Renginyje pasirodys  moksleiviai iš 20 Lietuvos mokyklų ir svečiai iš Punsko Kovo 11 – osios licėjaus. Savo prisiminimais pasidalins ir autentišką partizanų dainą atliks legendinis Lietuvos partizanas ir buvęs politinis kalinys Juozas Jakavonis – Tigras (93 m). Maloniai kviečiame atvykti, pamatyti ir išgirsti, kaip jaunimas prisimena ir pasakoja šalies istoriją meninės išraiškos formomis.   

Šis dainų festivalis – tai vienas iš istorinės atminties projektų, kurie yra įgyvendinami vykdant Tarptautinės komisijos koordinuojamos „Mokymo apie totalitarinių režimų nusikaltimus, nusikaltimų žmoniškumui prevencijos ir tolerancijos ugdymo programą“. Šiemet festivalis skiriamas paminėti Adolfo Ramanausko – Vanago metus ir prikelti naujam gyvenimui Dainavos apygardos partizanų dainas.  Festivalyje taip pat dalyvaus Druskininkų tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras bei Druskininkų ,,Bočių“ moterų vokalinis ansamblis ,,Druskelė“.

Festivaliu siekiama skatinti moksleivių domėjimąsi šalies istorija, ugdyti jaunimo patriotiškumą ir pilietiškumą, išsaugoti ir populiarinti partizaninio karo laikų kultūrinį paveldą, prisidėti prie to, kad partizaninės dainos atrastų savo vietą mokyklinio jaunimo meninių kolektyvų repertuaruose. Šį jau tradiciniu tapusį festivalį organizuoja Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos Tolerancijos ugdymo centras padedant Druskininkų tremties ir rezistencijos muziejui.    Daugiau informacijos apie festivalį Jums maloniai suteiks:

Ronaldas Račinskas (8-698-42330) – Komisijos direktorius;

Ingrida Vilkienė (8-618-47475) – Komisijos švietimo programų koordinatorė;

Lijana Lukošiūnienė (8-675-05650) – festivalio „Laisvės kelias“ koordinatorė,

2018 m. spalio 25 d. 12.00 val. Druskininkų ,,Atgimimo“ mokykloje 

(adresu M. K. Čiurlionio g. 92)