Tėvynė mūsų

Nacionalinė ekonomikos konferencija

Written by admin · 1 min read

Š.m. liepos 5 d. žurnalas VALSTYBĖ organizuoja Nacionalinę ekonomikos konferenciją, kurios pagrindinis tikslas – ne tik informuoti verslininkus, politikus ir įtakingus žiniasklaidos atstovus apie vykstančias permainas bei jų galimą įtaką Lietuvos ekonomikai ir verslui, bet ir sudaryti sąlygas diskusijoms. Jų metu bus galima išgirsti atsakymus į aktualiausius klausimus, pateikti savo idėjų ir pastabų, kad galėtume geriausiai įvertinti vykstančių permainų naudą ir apibrėžti jų tęstinumo galimybes.

Konferencijos programoje atsispindi svarbiausi konferencijos tikslai ir pastangos ne tik identifikuoti esamą situaciją, bet ir užtikrinti teigiamų procesų tęstinumą. To siekdami diskutuoti pakvietėme ne tik svarbiausias permainas vykdančių ministerijų atstovus, bet ir įtakingiausios opozicinės partijos lyderį Algirdą Butkevičių. 

Tikimės, kad rasite laiko ir išteklių, kurie Jums leis sudalyvauti konferencijoje ir prisidėti prie mūsų žurnalo įgyvendinamos ekonominio švietimo misijos.

Pagrindinės konferencijos temos ir kryptys

Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos parengtam valstybės valdomų įmonių pertvarkos planui. Kokia šio plano ekonominė nauda? Kokiais principais vadovavosi Ūkio ministerija rengdama šį planą ir kokių rezultatų tikimasi? Kaip tai paveiks konkurencinę aplinką ir įvairių valstybės valdomų įmonių pelningumą? Konferencijoje bus ne tik išklausyta ūkio ministro pozicija, tačiau ir vyks diskusija esminiais šios reformos klausimais.

Liepos pradžioje paaiškės situacija dėl svarbiausių energetikos projektų įgyvendinimo. Nacionalinės ekonomikos konferencijos dalyviai iš  energetikos ministro galės išgirsti apie energetikos reformų eigą ir tai, kokie sprendimai planuojami įgyvendinti iki artėjančių Seimo rinkimų. Daugiausia dėmesio bus skiriama temoms, susijusioms su strateginiais energetikos projektais, valstybės parama atsinaujinančių išteklių energetikos plėtrai bei rengiamais šilumos ūkio veiklą reglamentuojančiais įstatymais. Po pranešimo vyks diskusija esminiais klausimais, susijusiais su permainomis Lietuvos energetikoje.

Koks Lietuvos ekonomikos potencialas ir kokios artimiausios makroekonominės perspektyvos? Apie tai bus kalbama ne tik po susisiekimo ministro pranešimo, skirto Lietuvos transporto potencialui aptarti, bet ir diskusijose su įtakingiausiais Lietuvos ekonomistais. Šių diskusijų metu bus aptartas Lietuvos transporto sektoriaus potencialas ir šiuo metu vykstančių permainų įtaka ilgalaikei ekonomikos raidai. Daug dėmesio bus skiriama galimų pokyčių stabilumui ir tam, kaip vieni ar kiti politiniai pokyčiai gali paveikti įvairių verslo sektorių perspektyvas.
 
Atskira konferencijos dalis bus skirta diskusijoms, susijusioms su mokesčių reforma, ir Lietuvos verslo, politikos bei žiniasklaidos elito galimybėmis sutarti dėl Lietuvai naudingiausių sprendimų, kurių įgyvendinimas negali būti kvestionuojamas.
 Bilietų rezervacija ir daugiau informacijos apie konferenciją – 

ww.ekonomikoskonferencija.lt 

Konferencijos kuratorius
Justinas Tverkus
justinas@valstybe.eu
+370 652 87 995
 Žurnalo VALSTYBĖ prenumeratoriams taikoma 10 proc. nuolaida