Tėvynė mūsų

Neleiskime niekinti Valstybės švenčių

Written by admin · 2 min read

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei D. Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei I. Degutienei
LR Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui
LR Seimo nariams
Žiniasklaidai
  Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos P A R E I Š K I M A S
     Neleiskime niekinti Valstybės švenčių

Vilnius, 2012 03 07
Paskutiniu metu jaučiamas ypač didelis suaktyvėjimas siekiant sukompromituoti Lietuvos valstybę, jos istoriją ir aukščiausius  valstybės vadovus.
    Šių metų Vasario 16 – ąją vyko trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonija Simono Daukanto aikštėje, dalyvaujant aukščiausiems valstybės vadovams, diplomatinio korpuso atstovams, gausiai susirinkusiems Lietuvos piliečiams. Šventė vyko iškilmingai ir džiaugsmingai.
    Nepriklausomybės dienos garbei, šventės pabaigoje, buvo numatytas NATO lėktuvų skridimas virš aikštės. Tačiau šis skrydis tapo Lietuvos valstybės ir NATO organizacijos pažeminimu.  Mes suprantame, kad šiuolaikinės techninės galimybės leidžia atlikti skrydžius sekundžių ir centimetrų tikslumu – tačiau techniką valdo žmonės ir nuo jų priklauso galutinis rezultatas. Lėktuvai nesugebėjo ne tik atskristi laiku bet ir nepataikė praskristi virš aikštės.
    Lietuvos žmonės turi teisę žinoti kieno valia atsirado šie grubūs pažeidimai.
    Lietuvos Nepriklausomybės dienos proga Lietuvą aplankė Lenkijos Respublikos Prezidentas Bronislavas Komarovskis. Tačiau susidaro įspūdis, kad prezidentas lankėsi neoficialiai (važinėjo po Vilnijos apylinkes be Lietuvos valstybės atstovų palydos ir apsaugos), o tarp susitikimų su Lietuvos lenkų atstovais apsilankė Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjime Vilniuje, Daukanto aikštėje. O turėtų būti atvirkščiai. Popiežius Jonas Paulius II užkasė prarają dėl istorinių įvykių tarp Lenkijos ir Lietuvos, todėl nereikėtų jos atnaujinti.
    Vasario 15 dieną laikraštis „Vakaro žinios“ paminėdamos 1918 m. vasario 16-sios Akto signataro Kazio Bizausko gimimo datą (1892 m. ) rašo: „ … mirė netoli Červenės, Baltarusijoje“. Bet tai netiesa. Plačiai žinoma, kad jauniausias Nepriklausomybės Akto signataras, XX ir XXI Ministrų kabinetuose – Ministro pirmininko pavaduotojas K. Bizauskas buvo sušaudytas 1941- 06- 26 d. netoli Bygasovo geležinkelio stoties, esančios tarp Vitebsko ir Polocko Baltarusijoje. Yra LSSR NKVD tardymo skyriaus viršininko E. Razausko ranka rašytas aktas „ … įvykdėme mirties nuosprendį sušaudant“ ir išvardinti 14 sušaudytų asmenų, tarp kurių ir K. Bizauskas. Laikraštis galėtų priminti, kad nuo 1940 m. lapkričio iki 1942 m. pabaigos NKVD sušaudė 15 Nepriklausomos Lietuvos ministrų, tame tarpe 2 Nepriklausomybės Akto signatarus – Kazį Bizauską ir Praną Dovydaitį. Dar 9 ministrai mirė tremtyje.
    Vasario 18 dieną naujas Lietuvos valstybės paniekinimas. Tas pats laikraštis „Vakaro žinios“ savo puslapiuose patalpino išniekintą, žinomą Vasario 16 – osios signatarų nuotrauką. Grubiai apkarpęs šią istorinę nuotrauką (nuotraukoje išimti signatarai  K. Bizauskas, P. Dovydaitis,  J. Smilgevičius ir J. Vileišis) paliko tik 16 signatarų (nuotrauka kairėje, dešinėje originalas).          
 
    Ar galima ramiai žiūrėti kaip falsifikuojama Lietuvos istorija ?
    Lauksime išsamaus atsakymo į mums visiems rūpimus klausimus.

Tarybos pirmininkas                                          L. Kerosierius
Tarybos istorinės grupės vadovas                       G. Adomaitis
Atsakingasis sekretorius                                    A. Budriūnas
       Tarybos nariai:
G. Adomaitis,  A. Akelaitis,  A. Ambrazas,  G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S. Boreika,  A. Bružas,  A. Budriūnas,  J. Česnavičius,  P. Dirsė,  S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P.Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė,  L. Kerosierius, J. Kuoras,  S. Makauskienė, A. Malinionis, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,     J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys,  R. Simonaitis,  A. Skaistys,  K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys,  L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas
      Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius, Lietuva,
A. Budriūnas,  tel. +370 673 95837, L. Kerosierius, tel. +370 5 231 8111,
P. Rutkauskas, tel. +370 699 37691, A. Adomaitis, tel + 370 611 30131 ,
             el.paštas: vilnius@sajudis.com        www.sajudis.com

Redakcijos prierašas: atsiprašome, kad dėl techninių kliūčių negalime publikuoti atsiųstų nuotraukų.