Tėvynė mūsų

Paroda ,,Gyvuju maršas”

Written by admin · 1 min read

Sovietų okupacijos metais nutylėta skaudi Holokausto tema šalies mokslininkų, kultūros ir meno žmonių bei pedagogų pastangomis įsitvirtina Lietuvos visuomenės atmintyje, sako Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis.

Ministras balandžio 20 dieną pasveikino „Gyvųjų maršo“ dalyvius, atvykusius į Užsienio reikalų ministerijos renginį „Lietuvos žydų istorija: bendros patirties atspindžiai“, kurio metu atidaryta nuotraukų paroda „Sinagogos Baltarusijoje – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydų paveldo atspindžiai“, vyko diskusija apie Lietuvos žydų istoriją.
„Žmonių, pasiryžusių nešti šviesą ir tiesą tyrinėjant siaubingą Holokausto istoriją, nuoširdžiai puoselėjančių Lietuvos žydų kultūros palikimą, vis gausėja ir Lietuvoje. Kruopštaus ir sudėtingo daugelio mokslininkų, istorikų, kultūros ir meno kūrėjų, muziejininkų, pedagogų ir daugelio kitų profesijų žmonių darbo dėka mūsų visuomenėje  nyksta skaudžios Holokausto atminties spragos“, – teigė ministras. 
Pasak jo, savo vaisius brandina ir sėkmingas tarptautinis bendradarbiavimas su Izraelio, JAV ir kitų šalių partneriais, aktyvus Lietuvos dalyvavimas tarptautinės Holokausto švietimo, tyrimo ir švietimo organizacijos, vienijančios 28 šalių savo sričių specialistus, diplomatus ir politikus, veikloje, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietų nusikaltimams tirti atlikti darbai.
„Tikiuosi, kad mūsų bendri išgyvenimai, mūsų bendromis pastangomis puoselėjama pagarba Holokausto aukoms, istorinė atmintis ir visuomenės, o ypač jaunimo švietimas padės mums įvykdyti šventą priesaką – „Daugiau niekada““, – sakė A.Ažubalis.
Pasak jo, visuomenės brandai buvo svarbi ir 2011 metais Seimo ir Vyriausybės įvykdyta plati programa, skirta Holokausto aukoms Lietuvoje paminėti. 
„Todėl laisvoje demokratinėje Lietuvoje sovietiniais metais nutylėtas Holokaustas nebėra tik „svetimas skausmas““, – pabrėžė ministras. 
Paroda „Sinagogos Baltarusijoje – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydų paveldo atspindžiai“ sukurta Lietuvos dailės akademijos ir Baltarusijos valstybinio universiteto studentų drauge vykdomo XVII-XIX amžiais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje statytų sinagogų tyrimo pagrindu. Nuotraukos atspindi sudėtingą nuo XVII amžiaus suklestėjusios Lietuvos žydų kultūros paveldo istoriją, apimančią tragiškas XX a. netektis.
Ši paroda – ilgamečio Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo programos remiamo projekto, kurį įgyvendina Žydų kultūros ir informacijos centras, dalis.
„Tolerancijos, kultūros, prekybos ir žinių mainų, o svarbiausia – pagarbos kitos etninės kilmės ar religinės priklausomybės žmogui tradicija – tai brangiausias Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimas, kurį saugome ir norime perduoti savo jaunajai kartai“, – akcentavo A.Ažubalis.
URM taip pat buvo pristatytos knygos – istoriko Arūno Bubnio sudarytas straipsnių rinkinys „Holokaustas Lietuvoje 1941-1944“ ir anglų kalba pakartotinai išleista ambasadoriaus Alfonso Eidinto studija „Žydai, lietuviai ir Holokaustas“ (Jews, Lithuanians and the Holocaust).
Jau ketvirtus metus į „Gyvųjų maršą“ atvykstantys Holokaustą išgyvenę svečiai iš Izraelio kartu su Lietuvos žydų bendruomene, Izraelio ir Lietuvos vadovybės atstovais pagerbia Holokausto aukų atminimą Paneriuose, lankosi kitose Holokausto aukų įamžinimui ir žydų istorijai svarbiose vietose, dalyvauja žydus gelbėjusių Pasaulio teisuolių pagerbimo ceremonijoje, susitinka su Lietuvos politikais Seime ir Vyriausybėje.