Tėvynė mūsų

Problemos

Written by admin · 3 min read

Nuo šventės prie šventės – pradedant Kalėdom, Sausio 13-ąja, Vasario 16-ąja bei Kovo 11-ąja nebaigiant. Atrodytų – tik džiaukis rezultatais, minėk sukaktis ir  keliauk pavasario taku…
Tai ne. Kiekvieną dienelę dar ir dabar reikia atsikovoti iš žūtbūt siekiančių jas apjuodinti, apsunkinti, sumenkinti ir pažeminti.
Tai žiūrėk, signatarų niekas šventėn nekviečia, nesveikina ar dar kokį purvelį užmeta.

Tai stebėk, gėjai su savo mėgėjais, Koalicijon susimetę ir jos vardu gauna leidimą žygiuoti šventinėje demonstracijoje!!?
Tai dabar jau lenkai rengiasi su pagalba iš Tėvynės piketuoti prie Seimo! Ir būtent piketuoti ultimatumo pateikimo Lietuvai 1938 metais kovo 17 dienos metu, lyg primindami, kas mūsų laukia, jei reikalaujamos privilegijos negaus…
Tai vis iki galo neatliktų būtinų darbų pasekmės ragais ir nagais lenda ir pūliuojančias žaizdas drasko.
Būtų signatarai priėmę desovietizacijos įstatymą – nebevadovautų Lietuvai buvę ir nepražuvę tiek komunistai, tiek kagėbistai, tiek ir jų rezervistai. O dabar – persikrikštijo ir lupa jau devintą skūrą nuo Tautos.
Būtų likęs ir neiškopiuruotas Baudžiamasis kodeksas, ir jokie sekso revuliucionieriai nei veržtųsi į demonstracijas, nei mirgėtų TV ekranuose, o tyliai tyliai tupėtų kaliūzėje, kur jiems ir vieta.
O dabar?
Kiek reikėjo pastangų, kad išmesti gėjus ir jų mėgėjus iš eisenos? Tai ne, Prospekto pakraščiuose jie vistiek išsirikiavo su provokuojančiais plakatais ir nei vieno iš jų policija nesuėmė, plakatų nekonfiskavo, tai anie ir bėginėjo vis į priekį eisenos ir savo skudurus prieš akis maskatavo demonstantams.
O va, demonstrantus – atvirkščiai – policininkai kaip kariuomenės muštre dresiravo: ir veidus aukštyn, ir nuo galvų apdangalus nuimti, ir net šalikus nuraituot!!! Kad būtų matomi, ryškiai nufilmuoti ir gal, jei pavyktų provokacija, ir patraukti atsakomybėn?!
Bet mūsų junimas atsilaikė  – neišsiprovokavo. Todėl, kad jis, tas jaunimas, mūsų, lietuviškas. Toks pats, kaip ir jų tėvai į mišką partizanauti dešimtmečiui išėję.
Dar vienas išbandymas laukia kovo 17-ąją, kai prieš 76 metus, 1938 m. Lenkija pateikė Lietuvai ultimatumą. Būtent su tokiu istoriniu bagažu šiemet lenkai kovo 17-ąją ateis prie Seimo Švietimo įstatymo privilegijų sau reikalauti. Ir ateina ne vieni – iš Lenkijos atbilda atkriokia tuntas autobusų su realia parama!!!
Kokie tai pagalbininkai puikiai atsimename iš sporto varžybose pasidemontravusių lenkiškų „sirgalių“. Dar ilgai visi nepamirš nei vaizdo, nei pasekmių, nei ryžto neleisti tam pasikartoti!
Ir vėl prisimename neatliktus darbus.Tai juk Lietuvos valdžia politiškai neįvertino Želigovskio akcijos, neįvardino jos  kaip okupacijos, todėl net II Pasaulinio karo metu būtent lenkų Armija Krajova vykdė lietuvių genocidą!
Po Nepriklausomybės paskelbimo,Ribentropo-Molotovo pakto, analogiškas įvertinimas privertė Rusiją pripažinti Lietuvą. Tokio pačio veiksmo reikėjo ir Lenkijos okupacijai įvardinti, o Armijos Krajovos įvykdyto genocido organizatorius ir talkininkus patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kaip kad buvo Niurnberge pasielgta su naciais. Ir šiandien Lenkija neskųstų ES mūsų už savo raides, gatvių užrašus ir švietimo programą.
Tai ne,  „politkorektiškai“ pratylėjome, net bendradarbiavimo sutarty tokią tarptautinę nesąmonę įrašėme, kaip „dabartinių Lietuvos-Lenkijos teritorijų ir sostinių vientisumą“! Čia tam, kad pripūsti miglų į akis dėl Rytų Lietuvos autonomijos siekio.
Jei jau negalima prijungti Rytų Lietuvos prie Lenkijos, tai bent lenkakalbius gyventojus stengiamasi patraukti į save „lenkų korta“ ir išsiugdyti elektoratą bei integruoti jį į kultūrinę ir geopolitinę Lenkijos Respublikos erdvę. Žodžiu, lenkakalbiais prekiaujama valstybiniu, partiniu ir visokių koalicijų (netgi su gėjais ir žydais!!!) politiniuose žaidimuose!
Todėl šiame regione pastoviai svyla Lenkijos verdama košė. Tai, žiūrėk, Armija Krajova švenčia savo „pergalės“ datas. Ir švenčia su visa mundiruote bei ekipuote, su atvykusiais iš Lenkijos garbingais svečiais!!? Vietoj to, kad kalėjime atlikinėtų bausmę už įvykdytą lietuvių genocidą.
Todėl šiame rajone užpuolami lietuviai stovyklautojai ir tąsomi areštinėse be kaltės kalti. O tuo tarpu ištisus kaimus iššaudęs ar sudeginęs lenkas apskelbiamas psichiškai nesveiku ir neaišku, kur dabar valkiojasi…Nesurastas iki šiol?!
 Tai ar čia Lietuva, ar jau menama Lenkijos provincija, kad mūsų valdžia negina mūsų piliečių?
Desovietizacijos tai nebuvo? O kolaborantams koks skirtumas kam išdavinėti Tautą? Ar lenkams, ar rusams – svarbu išduoti.
Tai va, ir turime – Želigovskio akciją, o ne okupaciją. Armijos Krajovos draugišką armiją, o ne genocidą vykdžiusią. O jei neįvertinome teisingai, tai ir gauname į kailį vertai?! Taip išdavikai buvę ir nepražuvę mus siekia įtikinti, kai patys, tuo tarpu, į tokią balą mus ir įstūmė.
Taigi, Lietuva turi ne aibę, o tik vieną vienužę problemą – nedesovietizuotą kolaborantų masę, kuri Tautai išvargus vieną ar kitą vargelį, tuoj pat sugalvoja naują. Taip ir klampojame jau 22 meteliai – ištraukiame kairę koją, įklimsta dešinė! Ir atvirkščiai.
Baikime klampoti!
Desovietizuoti niekada nevėlu!
Ką, ar mes užmiršome, kas turėjo raudoną bilietą, o kas naudojosi kagėbisto privilegijomis?! Tai kas, kad buvusi nomenklatūra šiandien pasivadino elitu – vardas nieko nekeičia – pagal darbus tai matome!  Tas Tautos grobimas dabar labai gražiu vardu (korupcija) vadinamas, labai mandrais pareigūnais (FNTT) gaudomas ir labai solidžiomis institucijomis (Generaline prokuratūra) tiriamos.
Ir nieko.
Milijardai plaukia iš mokesčių mokėtojų kišenių, milijonierių kaip  grybų  dygsta  ir  niekas              n e a t s a k i n g a s   už tokią betvarkę vastybėje? O kad ją, tą betvarkę pridengti, keliami įvairūs skandalėliai, tai su žydšaudžiavimu, tai su sekso revoliucija, tai su lenkais, paeiliui. Ir taip, atrodo, nukreipiamos visuomeninės jėgos į šalutinį objektą, o valstybė toliau grobstoma.
Tuo tarpu ta valstybė kol kas dar laikosi tik Tautos pilietiškumo ir patriotizmo dėka, nes Lietuvos valdžia Lenkijos Armijos Krajovos demaršus mūsų valstybėje vadina tik „sportiniais žaidimais“?! O būsimiems piketo prie Seimo palaikytojams iš Lenkijos su visu tuntu autobusų atvėrė valstybės pasienio vartus! Tikėtina, kad V.Tomaševskiui su peticija rankose ir „raudonas kilimas“ bus patiestas į Seimą?
Kai tiek sporto stadione pasidemonstravę „palaikytojai“, tiek V.Tamoševskis seniai turėjo būti paskelbti „persona non grata“ ir į Lietuvos teritoriją n e į l e i d ž i a m i  !
Va ir visa problema išspręsta.
Bet nedesovietizuota valdžia mano kitaip.
Tai kam ji mums tokia reikalinga?

Up Next: Ultimatumas