Tėvynė mūsų

Profesorius Povilas Gylys matuojasi disidento drapanas

Written by admin · 1 min read

,,Aš į politiką atėjau ne tam, kad lyderio meilužė galėtų privatizuoti viešbutį‘‘ P.Gylys, Laisvas laikraštis, 2012 06 9-15, Nr.23

Paskutiniu metu vis drąsiau į politinę areną veržiasi ponas  Povilas  Gylys. Tiktai NDJ lyderio veiksmai  neprimena samurajaus, Romos legionieriaus ar Vytauto Didžiojo ryžto.
Profesoriaus žingsneliai  atsargūs,  jis  tipena   kairiojo flango gale su nostalgijos vėliavėle anksčiau turėtai  valdžiai.

Kas strateguoja profesoriaus viešuosius ryšius? Ar tokia strategija pasirinkta sukompromituoti P. Gylį? Laikas parodys.

Šiandien kelią nuostabą, kad išsilavinęs žmogus, turintis mokslinį laipsnį, viešumoje nepagarbiai atsliepia apie a. a. kolegos, kurio dėka pats P.Gylys pasiekė politinių ir tarnybinių aukštumų, asmenines peripetijas. Kas trukdė  P. Gyliui įvardinti  viešbučio problemą, to objekto galimai neteisėtą  privatizavimą realiu laiku, esant gyvam politiniam lyderiui?

Jau ne kartą rašiau apie NDJ poziciją dėl 2012 05 17 d. įvykių. NDJ pirmininkui P. Gyliui lankantis Garliavoje reikėjo ne N.Venckienę įkalbinėt eit su juo į rinkimų tandemą, ne pozuoti prieš filmavimo kameras, o ieškoti sprendimo būdų, koncensumo, derybų,  užkertant kelią  projektuojamam užpuolimui.

Kas yra profesoriaus idealai, kokią jis tiesą planuoja kurti? P. Gylio rinkimų programų vaikiški rašinėliai aptariami su jam lojaliomis poniutėmis prie  arbatos, ir tai nieko neturi bendro su skaudžiom Lietuvos realijom ar jų sprendimo būdais.

Tapęs, t.y. gudriai suplanuoto ir sumoderuoto susirinkimo metu padarytas NDJ pirmininku, P. Gylys pašalino iš NDJ gretų vieną aktyviausių periferijos visuomenininkų, patriotą, savo lėšomis įkūrusį nepriklausomą tinklapį Donatą Jančarą.

Paskutinis profesoriaus topas – šou disidento rolėje, viešas kreipimasis į Prezidentę.  Profesoriau, Jūs nesuvaidinsit Nijolės Sadūnaitės,  Juozo Zdebskio. Disidentas tai ne rolė, tai gyvenimo būdas.

Profesoriau P. Gyly,  Jūs nesiūlote  strateginės  šalies pertvarkos programos, teisinės ir jėgos struktūrų reformos, dekagėbizacijos. Tai kodėl veržiatės į valdžią ? Kam Jums reikalinga valdžia?