Tėvynė mūsų

Pulk. Kazio Škirpos mirties metinių paminėjimas Kaune

Written by Redakcija · 34 sec read

Informacinis pranešimas

Pranešame, kad prieš 40 metų, 1979m.rugpjūčio 18 d. mirė įžymus Lietuvos diplomatas, pulkininkas, 1919m. sausio 1 d. pirmasis su būriu savanorių, Gedimino bokšte, iškėlęs Lietuvos trispalvę, dalyvavęs mūšiuose su bolševikais, bermontininkais, ir lenkais, 1941 m. birželio sukilimo organizatorius, Lietuvos aktyvistų fronto įkūrėjas, Vyčio Kryžiaus ordininkas KAZYS ŠKIRPA.Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga ir kitos visuomeninės- patriotinės organizacijos 2019-08-18d. 12.00 val rengia Jo mirties 40 metų sukakties paminėjimą.

Renkamės prie K.Škirpos alėjos, nuo Vilnelės tilto pusės. Jo atminimo paminėjimui padėsime trispalvį krepšelį, uždegsime žvakes. Po to, kilsime į Gedimino kalną, sugiedosime himną, kartu parymosime, prisimindami garbingą Jo Atminimą.

Primename, kad Jo atminimas bus pagerbtas Šv. Mišiomis Kaune. Kauniečiai aplankys Petrašiūnų kapinėse Kazio Škirpos ir jo žmonos kapą.

Kviečiame dalyvauti.

Renginio organizatoriai

Jonas Burokas 868410808, laisvėskovotojai@gmail.com