Tėvynė mūsų

Raimundas Kaminskas. Partizanų vado, plk. Juozo Vitkaus-Kazimieraičio laidotuvės Vilniuje

Written by Redakcija · 1 min read

2023-10-21 Vilniuje, Antakalnio kapinėse  buvo perlaidoti Lietuvos partizanų vado, plk. Juozo Vitkaus-Kazimieraičio (1901-1946) palaikai. 

J. Vitkus gimė 1901 m.   gruodžio 10 d. Skuodo valsčiuje, Ketūnų kaimo ūkininko šeimoje. Vaikystė prabėgo Tirkšlių miestelyje. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę ir ėmus organizuoti vietinę savivaldą, 1918 m,  pabaigoje jis pradėjo dirbti Tirkšlių savivaldybėje raštininku sekretoriumi. 1920 m, J. Vitkus įstojo į Kauno karo mokyklą, 1921-aisiais baigė ir buvo paskirtas į Karaliaus Mindaugo pėstininkų pulką.

Vėliau jis gilino savo žinias Aukštesniuose karo technikos kursuose Kaune, mokėsi Briuselio karo vadovybės inžinerinėje mokykloje, grįžęs iš studijų užsienyje tarnavo Kaune inžinerijos bataliono technikos viršininku.

1938 m.  gavęs pulkininko leitenanto laipsnį, pradėjo dėstyti Karo mokykloje inžineriją, aktyviai bendradarbiavo tuomečiuose leidiniuose, buvo apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Gedimino ordinu, Šaulių žvaigžde.

Antrosios sovietinės okupacijos metais J.Vitkus visas jėgas skyrė Lietuvos partizanų veiklai organizuoti. Būdamas aukščiausio rango Lietuvos  karininkas tiesiogiai įsijungė į ginkluotą  antisovietinį  pasipriešinimą. Jis atliko svarbų vaidmenį – steigė štabus, rengė karinius dokumentus. 1946 m. buvo išrinktas Pietų Lietuvos partizanų srities vadu. J.Vitkus-Kazimieraitis paruošė svarbius partizanų kovos dokumentus: „Partizanų taktika ir vadovavimas“, „Partizanų dalinių rikiuotė ir vadovavimas“, karo lauko teismo ir apdovanojimo nuostatus, priesaikos tekstą bei kita, leido srities laikraštį „Laisvės varpas”, pats rašė karo dienoraštį.

1946 m. liepos 2 d. per susirėmimą su  sovietų MGB pasieniečių būriu netoli Guobinių kaimo Kazimieraitis buvo sunkiai sužeistas ir greitai mirė. Iš pradžių  sovietų okupantai  nesuprato, kokios svarbos asmenį jie atsivežė, tad atlikę formalumus Kazimieraičio kūną užkasė čia pat, Leipalingio būstinės kieme.

2022 m. spalio 20 d. Leipalingyje LGGRTC archeologinių tyrimų metu buvo rasti užkasti žuvusio partizano palaikai. Praėjusių metų lapkričio mėnesį palaikų tapatybė patvirtinta DNR tyrimais. Po mirties J. Vitkui-Kazimieraičiui suteiktas aukščiausias kovinis žymuo – Laisvės kovotojo karžygio vardas, jis buvo apdovanotas aukščiausiu  Lietuvos partizanų apdovanojimu – I laipsnio Laisvės kovų kryžiumi.

1997 m. Lietuvos prezidento dekretu J.Vitkus-Kazimieraitis apdovanotas Vyčio Kryžiaus I laipsnio ordinu. Jo vardu pavadintas Lietuvos kariuomenės inžinerijos batalionas, progimnazija gimtajame Tirkšlių miestelyje, gatvės Vilniuje, Kaune, Varėnoje.