Tėvynė mūsų

SEIMAS IR  VADOVAI DIRBA PAGAL  RINKIMŲ JUODASIAS  TECHNOLOGIJAS

Written by Redakcija · 7 min read

         ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“ 

     „ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS 

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

Jos Ekscelencijai Europos Komisijos Pirmininkei Ursulai von der Leyen
Jo Ekscelencijai Europos Vadovų Tarybos Pirmininkui Charles Michel

Jos Ekscelencijai Europos Parlamento Pirmininkei Robertain  Metsolos 

Jo Ekscelencijai Jungtinių Tautų Maisto ir Žemės ūkio organizacijos generaliniam
direktoriui QU Dongyu

Europos Parlamento nariams

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

Lietuvos mokslininkams

LR Aplinkos ministrui Simonui Gentvilui

LR Žemės ūkio ministrui Kęstučiui Navickui

LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto Pirmininkei Aistei Gedvilienei

LR Seimo Kaimo reikalų komiteto Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Seimo Ekonomikos komiteto Pirmininkui Kaziui Starkevičiui

LR Seimo Finansų ir biudžeto komiteto Pirmininmkui Mykolui Majauskui

LR Valstybės kontrolieriui Mindaugui Macijauskui

Vilniaus apygardos administracinio teismo Pirmininkei Jolantai  Malijauskienei  

LR Seimo nariams

Žvejams
Žiniasklaidai

SEIMAS IR  VADOVAI DIRBA PAGAL  RINKIMŲ JUODASIAS  TECHNOLOGIJAS

                                               Vilnius,   2022-02-12

 2020-12-11 d LR Seimas priėmė nutarimą, kad verslinė žvejyba bus uždrausta. 

Žemės ūkio ministerija pateikė Europos Komisijai Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 m. Programos projektą ir laukia patvirtinimo. 

Ši Programa grubiai pažeidžia LR Konstituciją ir žvejų verslininkų teisėtus lūkesčius gaudyti žuvis 200 ha dydžio vidaus vandenyse – tiems tikslams nereikia jokių Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžetų investicijų. Todėl Programa neturėtų būti patvirtinta.

LIETUVOJE tyvuliuoja 3000 ežerų, 1500 tvenkinių, 29000 upių, upelių ir kanalų. 99 vandens telkiniai didesni kaip 200 ha, tarp jų 33 – didesni kaip 500 ha  tarp jų Kuršių marios.

Pagal LR Žuvininmkystės įstatymo 14 punktą Valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka leidžiama specializuota  seliavų, stintų, upinių nėgių žvejyba, migruojančių ungurių žvejyba ir žvejyba žuvų gaudyklėmis. Kitų žuvų verslinė žvejyba vidaus vandenyse leidžiama tik privačiuose ir didesniuose kaip 200 ha  vidaus vandenų telkiniuose. Kitos žuvys tai  kuojos, ešeriai, karosai, lydekos, karšiai, lynai, raudės, sterkai, plakiai. 

Aplinkos ministrai G. Kazlauskas ir V. Mazuronis nepateikus jokių argumentų,  paaiškinimų ir nesant FORSE  MAJEURE aplinkybių ir nepatvirtinus kompensavimo priemonių neskiria verslininkams limitų  gaudyti žuvų nuo 2013-01-01 d Kauno  mariose ir Kruonio HAE Aukštutiniame basekine ir  nuo 2015-01-01 d.,  valstybiniuose ežeruose, nuomojamose telkiniuose ir tvenkiniuose. Šiuos įsakymus 2016-10-24 atšaukė Aplinkos ministras K. Trečiokas įsakymu. 

Vyriausyšbės institucijos pastaraisiais metais oficialiuose dokumentuose ir laiškuose aiškina  „Kitų rūšių verslinė žvejyba leidžiama tik Kuršių mariose, Nemuno žemupio polderiuose ir privačiuose vidaus vandenų telkiniuose.“. Tai reiškia, kad vyriausybnės institucijos dar iki šiol vadovaujasi 2013 ir 2015 metais Aplinkos ministerijos žvejybos draudimo įsakymais. Tai valdininkų ir politikų specialūs žongleravimai specialiai sukurtomis sąvokomis  žmonėms mulkinti.

           PATEIKIAME informaciją apie žuvų sugavimus vidaus vandenyse (tonomis) pagal Aplinkos ministerijos skirtus limitus. 

Rodikliai200720082009201020112012
Iš viso1873,91601,51315,31307,91476,11614
Kuršių mariose136312408869251138,1955
Vidaus vandenyse510,5361,3429,61382,4338659
Iš jų Kauno mariose156,3147,9127,197,868,853,6
Ežeruose25,824,14449,167,871,8
Talpyklose6,97,56,41316,113,7
Upėse292,5171,9209,2174,0140,8437
Polderiuose291042,948,544,583,5

PAŽYMĖTINA, kad Kuršių marios  užima  tik 22 proc vidaus vandenų, o žuvų sugaunama  apie 90  proc, Likusiuose 78 proc tarp kurių 98 telkiniai didesni negu 200 ha sugaunama tik 10 proc. NIEKAIP NESUPRANTAMA, kodėl neleidžiama verslininka,s žuvauti, nors žuvų ištekliai yra gausūs.. 

Žemės ūkio ministerija pastaruoju laiku daug dirbo dėl 2021-2027 Programos rengimo ir pateikė Europos Komisijai Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 m. Programos projektą. Pateikiame kai kurias Žemės ūkio ministro parengtas Programas formuluotes.

              Europos komisijai Žemės ūkio ministerijos pateiktos 2021-2027  m  Programos  dokumentuose aiškinama, kad didžioji dalis žvejybos vidaus vandenyse vykdoma Kuršių mariose: 2020 m. sužvejota 1 278 t, 2019 – 1 162 t žuvies. Nemuno žemupyje 2020 m. sužvejota 25,2 t, 2019 – 57 t žuvies. Polderiuose 2020 m. sužvejota 5 t, 2019 – 10,5 t žuvų. Ežeruose versliniais įrankiais 2020 m. sužvejotos 26,2 t žuvų (99 % seliavos). Upėse 2020 m. sužvejotos 3,5 t ungurių.
             Toliau aiškinama, (mūsų paryškinta) kad  dėl aštrėjančio žvejų ir žvejų mėgėjų konflikto, dėl išteklių ir teritorijos bei pastariesiems palankių politikų iniciatyvų (Seimo narių 2021 m. pateikti Žuvininkystės įstatymo keitimo pasiūlymai, iš esmės draudžiantys verslinę žvejybą Kuršių mariose ir kitose vidaus telkiniuose), tikėtina, kad žvejybos galimybės vidaus vandenyse keisis.

Žemės ūkio ministras K. Navickas prieš tai dirbęs Aplinkos ministru kaip ir prieš tai dirbę ministrai pagal Žuvininkystės įstatymo reikalavimus neskyrė limitų verslinei žvejybai Kauno mariose, ežeruose, nuomojamose telkiniuose ir tvenkiniuose. 

K. Navickas Europos komisijai aiškina, kad  dėl aštrėjančio žvejų ir žvejų mėgėjų konflikto …  Tokio CINIŠKO, MELAGINGO ir nuimant atsakomybę nuo valdininkų ir politikų ir užkraunant atsakomybę ant žvejų mėgėjų paaiškinimo turbūt nesugebėtų sugalvoti ir pragaro jėgos, nes visa partijų rinkiminė doktrina ir agitacija buvo grindžiama nuo 2006, kad reikia uždrausti verslinę žvejybą kadangi nuo tada  žiniasklaidoje ir įvairiausiose konferencijose, posėddžiuose  daugelis politikų ir aukščiausių  valstybės pareigūnų nepateikę argumentų aiškina, kad žvejai verslininkai nualino vandens telkinius, brakonieriauja, užstato vandenis tinklais ir trukdo žvejams mėgėjams žuvauti.

Ar įsivaizduojate, kad pagal K. Navicko aiškinimą kad  dėl aštrėjančio žvejų ir žvejų mėgėjų konflikto … Lietuvos vadovai ir Seimas neturi leisti žvejams verslininkams žuvauti, o visas žuvis atiduoti gaudyti žvejams mėgėjams. 

 ATKREIPDAMI  DĖMESĮ  į aukščiau pateiktą  citatą, kurią čia paryškinom kad  dėl aštrėjančio žvejų ir žvejų mėgėjų konflikto …,   norime paaiškinti,  kad G. Kirkilo Vyriausybė 2006-2007 metais ėmėsi veiksmų nuo 2013 metų uždrausti verslinę žvejybą vidaus vandenyse. Tuo tikslu politikai metė lozungą, kad rinkimuose žvejai mėgėjai gali duoti daugiau balsų už žvejus verslininkus. Nuo tada  žiniasklaidoje ir įvairiausiose konferencijose, posėddžiuose  daugelis politikų ir aukščiausių  valstybės pareigūnų nepateikę argumentų aiškina, kad žvejai verslininkai nualino vandens telkinius, brakonieriauja, užstato vandenis tinklais ir trukdo žvejams mėgėjams žuvauti. Tačiau niekas nenori suprasti, kad verslininkams buvo leidžiama žuvauti 40 – 50 vandens telkiniuose. Tai ypatingai akivaizdu buvo 2020 m rinkiminėje kampanijoje į Seimą kai Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKDP)  tuo naudojosi SKRAJUTĖ, kurioje parašyta VERSLINEI ŽŪKLEI – NE!.  TS-LKDP tapusi  valdančiosios koalicijos  lydere nuotraukoje esantiems paskyrė aukštus postus – I. Šimonytei premjerės, A. Gedvilienei – Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkės, M. Majauskui Finansų ir biudžet komiteto pirmninko, o generolui majorui A. Pociui – atsakingiausias pareigas komitetuose.  Seimo koalicija  2020-12-11 inicijavo Seimo nutarimą UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ. Nutarimą Seimas priėmė. Mestos milžiniškos pajėgos ir lėšos  tam nutarimui įgyvendinti.

     2021-2027 m  Žuvininkystės Programoje ypatingas dėmesys skiriamas žuvininkystės regionų veiklai ir numatyta iki 2030 m patvirtinti  ir  įgyvendinti 10-12 Vietos  plėtros strategijų  skiriant apie  10  mln eurų. Vietos veiklos grupės  apima pakrančių, ežerų, tvenkinių ir upių teritorijas. Šiose teritorijose gyvena dauguma Lietuvos žvejų verslininkų. Šie žvejai neturi teisės įrankiais sugauti nė vieno pūgžlio, kuojos, ešerio, karoso, lydekos, karšio, lyno, raudės, sterko, plakio, nes Lietuvos vadovai ir politikai neskiria limitų  šioms žuvims gaudyti (išskyrus Pamarį). Tai didžiausias politinis pasityčiojimas, sabotažas, bedarbystės kūrimas ir socialinės atskirties didinimas, kai žuvų ištekliai yra  gausūs IR  KAD  NĖRA  TEISINIŲ  TRUKDŽIŲ. 

ATKREIPIAME  DĖMESĮ, KAD  Lietuvos vadovai, Seimas  ir vyriausybė nuo  2013-01-01 ir 2015-01-01 kai NETEISĖTAI  Aplinkos ministrų įsakymais  buvo uždrausta verslinė  žvejyba  ir kai 2020-12-11  Seimas priėmė nutarimą  UŽDRAUST  VERSLINĘ  ŽVEJYBĄ  visų lygių valstybės institucijos ir politikai  BULDOZERIU  eina  per Lietuvos Respublikos Konstituciją, Žuvininkystės įstatymą, Lygių galimybių įstatymą. Konkurencijos įstatymą, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą, Užimtumo įstatymą,Socialinių paslaugų įstatymą; Sveikatos sistemos įstatymą, Vartotojų teisių apsaugos įstatymą; Darbo kodeksą, Civlinį kodeksą,  teisėtus žmonių lūkesčius, PER  SKAIDRUMO  PRINCIPUS  IŠAUKŠTINANT   KELIŲ    ŠIMTŲ  TŪKSTANČIŲ  ŽVEJŲ  MĖGĖJŲ  HOBIO  TENKINIMĄ,  KAI  LIETUVOJE  GYVENA  2,8  mln  ŽMONIŲ. 

           Jungtinių tautų organizacija, Europos saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijai, Europos Sąjungoa Bei Europos Tarybos vyraiusybės ypatingai didelį dėmesį skiria nevyriausybinių orgavnizacija – Visuomeninių organizacijų (NVO) veiklai. NVO veikla yra įstatymais ir norminiais aktais reglamentuojama ir skatinama. Europos ministrų komitetas 2007-11-10 priėmė Rekomendacijas CM/Rec 2007/14 valstybės narėms dėl nevyriausybinių organizacijų narėms teisinio statuso Europoje. 

    Aukščiau pateiktose dviejose pastraipose nurodoma kokie įstatymai ir reglamentai reguliuoja ir gina žvejų verslininkų interesus. Tačiaui Lietuvos Seimas ir Vyriausybė  imasi griežčiausių sankcijų prieš žvejus verslininkus,  NES POLITIKAI  IŠ   ŽVEJŲ  MĖGĖJŲ  RINKIMUOSE  TIKISI  DAUGIAU  BALSŲ.

Seimas ir Vyriausybė nuo 2020-12-11  nutarimo priėmimo dienos skiria dideles pajėgas ir finansus šiam nutarimui įgyvendinti. 2022-02-14 d kai seimūnai atostogauja iki kovo 10 dienos, kai seimūnai niekada pirmadieniais nedirba Seimo Aplimkos apsaugos komiteto pirmininkė A. Gedvilienė organizuoja naujų Žuvininkystės įstatymo projektų svarstymus. 

    BAISIAUSIA yra tai, kad pateiktuose įstatymų projektuose VISIŠKAI NEATSIŽVELGTA Į MOKSLININKŲ REKOMENDACIJAS. 

Valstybės vadovų ir politikų kalbose visur  figuruoja  žodžiai skaidrumas,  nediskriminavimas, viską vykdyti pagal įstatymus, pagal LR Konstituciją, tačiau dėl limitų skyrimo vidaus vandenyse įstatymai buvo pažeidžiami ir nebuvo paisoma jokių humaniškumo normų, nes politikai kovoja dėl žvejų mėgėjų rinkiminių balsų.    

ŽINANT,  kad  žuvys labai reikalingos  žmogaus organizmui, kad jūrose mažėja žuvų, kad kasmet miršta apie 10 -20  proc žuvų, kad Lietuvos vandens telkiniuose gausu verslinio dydžio žuvų, kad  Europos Sąjunga importuoja daugiau nei 60 %  sau žuvininkystės produktų ir todėl   ypatingai kenčia Lietuvos perdirbėjai – būtina neatidėliojant skirti limitus verslinei žvejybai vidaus vandenyse ne tik Kuršių mariose.

NESUPRANTAME, kodėl Prezidentūra, Seimas, Vyriausybė, parlamentarai  DAUGIAU  KAIP 10  METŲ NEREAGAVO į Aplinkos ministrų Žuvininkystės įstatymo pažeidimus IR  NESIĖMĖ INICIATYVŲ, kad  verslininkai galėtų žuvauti. Jau 10 metų žvejai verslininkai rašo argumentuotus raštus Prezidentui, Seimui, Vyriausybei ir politikams bei atsakingoms pasaulio ir Europos institucijoms (žiūr. www.fisheryabc.eu )   Iš jų gautose atsakymuose buvo rašoma, kad vidaus vandenų žvejyba yra vidinis valstybių reikalas. TODĖL PIKTNAUDŽIAUJA POLITIKIERIAI IR VALDŽIAŽMOGIAI.

Pasaulis jau antrus metus gyvena sunkiomis COVID-19 pandemijos sąlygomis. Viao pasaulio vyriausybės žvejams verslininkams skiria ypatingą dėmesį ir lėšas, kad kuo daugiau sugautų žuvų ir pateiktų rinkai. Jokiais būdais nedraudžia verslinės žvejybos 

Prašome Europos Sąjungos vadovų nepatvirtinti  Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 m. Programos projektą kol LR Vyriausybė neskirs limitų verslinei žvejybai 2022 metams Kauno  mariose ir Kruonio HAE Aukštutiniame basekine,  valstybiniuose ežeruose, nuomojamose telkiniuose ir tvenkiniuose.  Seimas turi atsisakyti įstatymais drausti verslinę žvejybą paminėtuose vandens telkiniuose, žinant, kad seliavos masiškai išmiršta 5-6 gyvenimo metais skirti limitus joms gaudyti kaip ir iki šiol  ir kol Seimas ir Vyriausybė turi įsipareigoti Kuršių mariose skirti limitus pagal Rusijos Federacijos ir Lietuvos Respublikos komisijų kasmet patvirtinamus limitus gaudyti žuvis Kuršių mariose. Žvejyba aukščiau paminėtuose telkiniuose nereikalauja jokių Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų ir tuo labiau, kad pagal mokslinius tyrimus prekinio dydžio žuvų ištekliai yra gausūs.

 Prašome Prezidento, Seimo, Vyriausybės ir politikų griežtai laikytis 4 lapo pirmoje ir antroje pastaraipose įvardytų Lietuvos ir tarptautinių organizacijų teisės aktus ir reglamentus. Siekiant gausinti žuvų išteklius reikėtų 2 mėnesiams uždrausti žvejybą pavasarinio neršto metu ir kad kiekvienas žvejys įrengtų nors 10 kv metrų dirbtinių nerštaviečių.

Daugiau informacijos svetainėje     www.fisheryabc.eu

Pasaulinėje praktikoje siekiai įgyvendinti tikslus pažeidžiant moralę ir įstatymus dažnai vadinami JUODOSIOMIS TECHNOLOGIJOMIS. 

 Pateikti faktai, aplinkybės ir Žemės ūkio ministerijos paaiškinimai byloja, kad Lietuvos politikai siekdami patekti į Seimą 10 metų niekina žvejus verslininkus ir rengiasi uždrausti verslinę žvejybą.   

Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentas                  Leonas  Kerosierius

Tel. 8674 38465    el. p. leonaslabora@gmail.com        www.fisheryabc.eu