Tėvynė mūsų

SOS! Cenzūra Lietuvoje

Written by admin · 3 min read

PAREIŠKIMAS ELTAI

Palangos laikraščio „Palangos tiltas“ leidybai iškilo rimtas pavojus dėl buvusio vidaus reikalų ministro ir dabar kandidato į Seimą Pajūrio rinkimų apygardoje (jos teritorijoje leidžiamas ir „Palangos tiltas“) Raimundo Palaičio veiksmų.

„Palangos tiltui“ iš www.alfa.lt, pirminio šaltinio, perspausdinus nepalankų jam straipsnį „Raimundas Palaitis toliau galės klastoti dokumentus“ Palangos miesto apylinkės teisėja Liucija Paulauskaitė rugpjūčio  13-osios dienos teismo nutartimi, pažeisdama Visuomenės informavimo įstatymo 54 str. 1 dalies 3 punktą ir 2 dalį „Redakcinės atsakomybės netaikymas ir

atleidimas nuo žalos atlyginimo“, kuri vienareikšmiškai nurodo, kad viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui netaikoma redakcinė atsakomybė ir jie neatsako už tikrovės neatitinkančios informacijos paskelbimą, jeigu jie nurodė informacijos šaltinį ir ji buvo anksčiau paskelbta per kitas visuomenės informavimo priemones , redakcijai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti „Palangos tilto“ banko sąskaitas 80 000 litų.

Priimta nutartis neatitinka teismų suformuotų precedentų.

Rugpjūtį Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė „Respublikos“ leidėjo V. Tomkaus ieškinį prieš 15minučių, kuris iš švedų dienraščio „Aftonbladet“ perspausdino WikiLeaks straipsnį apie korupciją Lietuvos žiniasklaidoje, ypač V. Tomkaus leidinių grupėje.

Teimas aiškiai pasisakė, kad viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui netaikoma redakcinė atsakomybė ir jie neatsako už tikrovės neatitinkančios informacijos paskelbimą, jeigu jie nurodė informacijos šaltinį ir ji buvo anksčiau paskelbta per kitas visuomenės informavimo priemones.

R. Palaitis kreipėsi į Palangos apylinkės teismą po minėtos publikacijos perspausdinimo „Palangos tilte“ su ieškiniu dėl garbės ir orumo pažeidimo ir turtinės (nors visose tokio pobūdžio bylose reikalaujama neturtinės kompensacijos, o R. Palaitis Palangos apylinkės teismui nepateikė jokio dokumento dėl galimų turtinių nuostolių)  kompensacijos 80 000 litų.

UAB „Palangos tiltas“ nurodė informacijos šaltinį, todėl ieškovas, reikšdamas ieškinį ir prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

Kad būtų užtikrintas R. Palaičiui kompensacijos išmokėjimas jam laimėjus bylą, teisėja L.Paulauskaitė patenkinto R. Palaičio reikalavimą ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones laikraščiui – areštavo jo sąskaitą 80 000 Lt (nors 90 proc. visų garbės ir orumo bylų tenkinamų ieškinių kompensacijos dydis neviršija 5 000 Lt).

Teisėja leido iš areštuotos sąskaitos tik mokėti mokesčiu VMI ir „Sodrai“, taip pat mokėti darbuotojams atlyginimus, bet neleido mokėti už kitas būtinas paslaugas, užtikrinančias laikraščio leidybą –laikraščio spausdinimą, ryšių ir platinimo paslaugas, taip pat kitas.

„Vakarų spaustuvei“ negavus apmokėjimo už laikraščio spausdinimą praėjusią savaitę, tik asmeniškai sutarus su spaustuvės direktoriumi V. Vitkausku, laikraštis buvo atspausdintas, bet buvome įspėti, kad laikraštis nebus spausdinamas neapmokant kiekvienos einamosios laikraščio spausdinimo sąskaitos.

Redakcija rugsėjo 14-ąją kreipėsi į teisėją L. Paulauskaitę, prašydama skubos tvarka išnagrinėti „Palangos tilto“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo redakcijos mokėjimams spaustuvei, tačiau kol kas jokio atsakymo iš teisėjos negavo.

Atkreipiame dėmesį, kad antstolis  A. Selezniovas, vykdydamas teismo nutartį, išsiuntinėjo visiems „Palangos tilto“ debitoriams (laikraščio paslaugų pirkėjams) reikalavimą stabdyti bet kokius mokėjimus UAB „Palangos tiltui“.

Kaip bendrovė gali sukaupti reikalingas lėšas mokesčiams, atlyginimams, R. Palaičio iš laikraščio išieškomai turtinei kompensacijai, jeigu antstolis draudžia atsiskaityti su UAB „Palangos tiltu“?

UAB „Palangos tiltas“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą (KAT) su prašymu skubos tvarka paskirti teismo posėdį artimiausiu metu ir panaikinti neteisėtas, neadekvačias ir laikraščio leidybą žlugdančias laikinąsias apsaugos priemones.

Deja, KAT paskyrė nagrinėti „Palangos tilto“ bylą tik spalio 24-ąją.
Akivaizdu, kad esant areštuotoms redakcijos sąskaitoms ir neleidžiant atsiskaityti už laikraščio spausdinimą, platinimą, ryšio ir kitas būtinas paslaugas, „Palangos tilto“ leidyba gali būti laikinai sustabdyta jau artimiausiu metu.
Neabejojame, kad R. Palaičio kreipimasis į teismą ir teisėjos L. Paulauskaitės su įstatymu prasilenkianti nutartis areštuoti redakcijos sąskaitas, yra R. Palaičio, rinkimų kampanijos dalyvio Pajūrio rinkimų apygardoje, į kurią įeina ir Palangą, sąmoningas siekis sužlugdyti laikraštį, kuris yra nekart, ypač per rinkimų kampaniją, skelbia R. Palaičiui nepalankių straipsnių.

Laikraščiui R. Palaičio veiksmai „Palangos tiltui“ jau padarė didelę finansinę žalą, pablogino dalykinę reputaciją.
Esant tokioms aplinkybėms, laikraščio leidyba artimiausiu metu, dar vykstant rinkimų kampanijai, gali būti sustabdyta. Jeigu taip atsitiktų, bus padaryta didelė žala ir demokratijai, žodžio laisvei, visai šalies žiniasklaidai, kaip demokratinių procesų laiduotojai.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo praktikoje yra ne kartą pabrėžęs pamatinį konstitucinės informacijos laisvės, be kita ko, apimančios ir masinės informacijos priemonių teisę nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas, vaidmenį siekiant užtikrinti ir plėtoti atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės idealą, taip pat jos, kaip būtinos prielaidos demokratijai sukurti ir išsaugoti, vaidmenį (1995 m. balandžio 20 d. nutarimas, 1997 m. vasario 13 d. nutarimas, 2002 m. spalio 23 d. nutarimas, 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimas). LVAT savo praktikoje taip pat pabrėžė, kad laisvė gauti ir skleisti informaciją yra vienas svarbiausių demokratinės visuomenės principų (2011 m. balandžio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-787/2011).

Prašome Jus naudoti visas turimas teisines ir viešas priemones ir  padėti „Palangos tiltui“ apsiginti nuo nedemokratiškų, piktnaudžiaujančių procesinėmis teisėmis R. Palaičio veiksmų, dėl kurių „Palangos tilto“ leidybai iškilo rimtas pavojus.

UAB „Palangos tiltas“ redaktorius-direktorius   Linas Jegelevičius
Mob. tel. 8620 53440
redaktorius@palangostiltas.lt