Tėvynė mūsų

Studijos Lietuvoje yra puikus pasirinkimas, jei esate neabejingi savo ateičiai

Written by admin · 2 min read

Vilniaus Gedimino technikos universitetas – prestižinis, šiuolaikinis, vienas didžiausių Lietuvos universitetų, teikiantis kokybiškas studijas, pagrįstas moksliniais tyrimais ir praktine patirtimi. Jūsų ateitis kuriama čia!

Plačiau apie VGTU bakalauro studijas rasite www.vgtu.lt/stojantiesiems.
Valstybės finansuojamą studijų vietą gali gauti Lietuvos Respublikos,  kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai. Lietuvių kilmės užsieniečiai, norėdami gauti papildomus balus turi pateikti lietuvių bendruomenės, iš kurios atvyko, pažymą patvirtinančią lietuvių kilmę.
Stojantieji, vidurinę mokyklą baigę užsienyje stodami į VGTU turi pateikti Studijų kokybės vertinimo centro (www.skvc.lt) atliktą įgytos kvalifikacijos įvertinimą. Vertinimas yra reikalingas, nes jo metu yra nustatomi užsienyje baigtų mokomųjų dalykų, reikalingų konkursiniam balui apskaičiuoti, atitikmenys Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų dalykams.
Siekiant valstybės finansuojamos vietos VGTU, stojantysis turi pateikti prašymą Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas metu. Plačiau apie Bendrojo priėmimo organizavimą www.lamabpo.lt arba VGTU Priėmimo komisijoje (Saulėtekio al. 11, Vilniuje, tel. (+370 5) 274 4949, priemimas@vgtu.lt,  www.vgtu.lt/stojantiesiems ).

Priėmimą į magistrantūros studijas organizuoja ir vykdo kiekviena aukštoji mokykla atskirai,  VGTU –  Priėmimo komisija. Plačiau apie studijų programas, pasirinkimo galimybes, konkurso organizavimą, priėmimo sąlygas  www.vgtu.lt/magistrantura arba magistrantura@vgtu.lt.
Į VGTU magistrantūros studijų valstybės finansuojamas arba valstybės nefinansuojamas vietas priimami asmenys baigę bakalauro studijas ir turintys ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Asmenys įgiję reikiamą kvalifikaciją ne Lietuvos aukštojoje mokykloje privalo Priėmimo komisijai pateikti Studijų kokybės vertinimo centro bei LR Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimą dėl užsienyje įgyto aukštojo mokslo išsilavinimo vertinimo ir pripažinimo  www.skvc.lt.

Nuotolinės studijos VGTU
Vilniaus Gedimino technikos universitetas siūlo nuotolines studijas pagal 2 bakalauro ir 5 magistrantūros studijų programas. Nuotolinių studijų pagrindinis principas – naudojantis informacinėmis technologijomis bei pasitelkiant įvairias priemones mokymas ir studijos vyksta studijuojančiam priimtinu laiku ir priimtinoje vietoje. Sekant  pasaulinėmis studijų organizavimo tendencijomis VGTU įdiegta Moodle virtuali aplinka, kuri leidžia nuotoliniu būdu teikti informaciją apie dėstomus dalykus, dėti studijų medžiagą, organizuoti bendravimą su studentais, pateikti testus ir užduotis bei kt. Viso to dėka užsienyje gyvenantys studentai mokymo medžiagą ir konsultacijas gauna bei egzaminus laiko internetu.
VGTU nuotoliniu būdu (valstybės finansuojamoje arba valstybės nefinansuojamoje vietoje) galima studijuoti šias bakalauro studijų programas:
•    Mechanikos inžinerija;
•    Statybos technologijos ir valdymas.
VGTU nuotoliniu būdu galima studijuoti šias magistrantūros studijų programas valstybės finansuojamoje arba valstybės nefinansuojamoje vietoje:
•    Informacinių technologijų valdymas;
•    Veiklos procesų valdymo technologijos;
•    Statybos technologijos ir valdymas (specializacija: Statybos ekonomika ir verslas);
•    Nekilnojamojo turto valdymas (specializacijos: Nekilnojamojo turto valdymas, Internetinės technologijos ir nekilnojamojo turto verslas, Intelektiniai statiniai ir jų aplinka);
•    Verslo vadyba (specializacijos: Investicijų valdymas, Tarptautinis verslas (anglų kalba), Verslo vertės valdymas).

Jungtinės magistrantūros studijos
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, bendradarbiaudamas su užsienio universitetais, asmenims, nebijantiems iššūkių, siekiantiems įgyti tarptautinės studijų patirties, siūlo rinktis jungtines magistrantūros studijas, kurias baigus yra suteikiami dviejų aukštųjų mokyklų (VGTU ir partnerinės aukštosios mokyklos) magistro diplomai.
Šiuo metu VGTU galima rinktis jungtines magistro studijas šiose studijų programose:
•    Darnus nekilnojamojo turto valdymas (vykdoma kartu su Rusijos Kaliningrado valstybiniu technikos universitetu);
•    Nekilnojamojo turto vadyba (vykdoma kartu su Baltarusijos valstybiniu technologijos universitetu);
•    Statinių ir jų aplinkos darni plėtra (vykdoma kartu su Didžiosios Britanijos Salfordo universitetu).
Priėmimą į šias studijas organizuoja ir vykdo VGTU priėmimo komisija (www.vgtu.lt/magistrantura).

Studijos anglų kalba
Vilniaus Gedimino technikos universitete organizuojamos studijos ir anglų kalba, kurias galima studijuoti tiek pirmoje pakopoje, tiek magistrantūroje viso 12-oje studijų programų. Valstybės finansavimo studijoms skyrimas nepriklauso nuo pasirinktos studijų kalbos, tad galima studijuoti VGTU studijų programą anglų kalba ir gauti valstybės finansavimą.
VGTU studijas anglų kalba renkasi ne tik lietuviai ir EU piliečiai, bet ir kitų užsienio šalių piliečiai (pastarieji gali studijuoti tik savo lėšomis). Jų studijas koordinuoja ir administruoja VGTU tarptautinių studijų centras  http://tsc.vgtu.lt.