Šalis, kurioje gyvename

,,Sodžius” – mamoms ir močiutėms

Written by admin · 56 sec read

  Čikagos lietuviai net du šventadienius iš eilės pagerbė savo mamas, močiutes, promočiutes… Vieni šioje šalyje savo brangiausias sveikina pagal Lietuvos tradiciją – pirmąjį gegužės sekmadienį, o amerikiečiams tą ypatingą dieną įprasta minėti antrąjį gegužės sekmadienį.

 

Bet sakyti gražiausių žodžių savo mielosioms niekada nebūna per daug. Į Brighton parko Švč.Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčios parapijos salę jau praeitą šeštadienį, gegužės 11-ąją, Motinos dienos išvakarėse, buvo kviečiami parapijiečiai  ir svečiai, pasiklausyti tai progai specialiai atvykusios nuotaikingos, puikiai susigrojusios kapelos ,,Sodžius”. Muzikantai, vadovaujami akordeonisto Rimanto Pumpučio, savo linksmomis melodijomis, populiariomis liaudies dainomis išjudino ir jaunus, ir senjorus, kurie ne tik lingavo į taktą, bet ir kartu dainavo. Galiausiai – jie skriejo rateliais apie salę. Žaismingiausiai, kupinas humoro, dainavo žemaitis Paulius Jankauskas. Jis ,,Sodžiaus” vardu pasveikino visas susirinkusias mamas ir močiutes. Muzikantai džiaugėsi puikia salės akustika, kai aidintys garsai nuskardendavo salės skliautuose.

  Ta pačia proga, viešnia iš Connecticut’o, JAV lietuvių bendruomenės krašto valdybos narė, Elona Vaišnienė įteikė Padėkos raštą nuolatinei Brighton parko lietuvių bažnyčios pagalbininkei Salomėjai Daulienei (nuotr.: pirma iš kairės) už ilgametį darbą JAV LB veikloje ir tautinės kultūros puoselėjimą bei apdovanojo ją gražiu žalvario medaliu. Po koncerto muzikantai bei žiūrovai buvo pakviesti prie bendro vaišių stalo.

,,Seni, jauni ir kuproti, visi nori tancavoti” (lietuvių tautosaka).
Nuotraukos Stefos Tamoševičienės