Tėvynė mūsų

Šventiniuose pusryčiuose – Prezidento padėka signatarams ir sąjūdiečiams už vienybę ir ryžtą

Written by Redakcija · 1 min read

   Lietuvai žengiant per Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio slenkstį, Prezidentas Gitanas Nausėda šventinių pusryčių pakvietė Kovo 11-osios akto signatarus, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio ir antisovietinio pasipriešinimo dalyvius. Antradienio rytą Prezidentūros Baltojoje salėje susirinko daugiau nei 100 svečių.

Dėkodamas svečiams už galimybę kasdien rašyti savo, o ne svetimos šalies istoriją, Prezidentas sakė: „Galbūt Jus daug kas protino neskubėti, bandė atšaldyti, bet Jūs nelūkuriavote. Laisvės keliu žengėte priekyje, žinodami, kad priklausote nebe sau, už Jūsų stovi tauta – jos praeitis, dabartis ir ateitis.“

Pasak Prezidento, už vedlių į laisvę pečių – šimtai tūkstančių sovietinio režimo tremtinių, žuvusių miško brolių. Taip pat – naujai nubudusi visuomenė, Sąjūdžio vedama pajutusi, ką reiškia pilnakraujis, orus gyvenimas, ir kad nuo šiol kitoks bus nebeįmanomas. Už jų pečių – ir laisvėje užaugusi karta, kuri jau nebežino, ką reiškia kelti ne savo vėliavą, todėl gyva istorinė atmintis padės suvokti jai laisvės kainą ir atsakomybę saugoti tai, ką gavo kaip dovaną.

Valstybės vadovas pažymėjo, kartu su nepriklausomybe mūsų laukė nauji išbandymai demokratija – laisve savaip matyti ateitį ir siekti jos skirtingais būdais. Būtinybė išmokti gerbti kitų laisvę ir susitarti. Kurti savo valstybę taip, kad joje būtų gera gyventi visiems. „Mums reikalingi tokie konkretūs, apčiuopiami tikslai kaip tąsyk – vėl mus sutelkiantys ir skatinantys kiekvieną atiduoti Lietuvai tai, ką turime geriausio. Nesvarbu, kiek mums metų ar kokia mūsų profesija, kiekvienas šiandien galėtume dėl valstybės padaryti daugiau“, – sakė šalies vadovas, palinkėjęs Lietuvai jos kelyje į priekį tokio solidarumo, kokį pusryčių svečiai pademonstravo Kovo 11-ąją prieš trisdešimt metų.

Žodžio tarti taip pat buvo pakviestas Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis. Kritiškai apžvelgęs praėjusio trisdešimtmečio pamokas, jis pasidžiaugė, kad „jaunimas junta Tėvynės gynimo prasmę“.

Muzikos kūriniais signatarus ir sąjūdiečius džiugino atlikėja Dovilė Kazonaitė ir Čiurlionio kvartetas.

Istorinė Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo sesija prasidėjo 1990 metų kovo 10 d., o kovo 11-ąją buvo priimta „Deklaracija dėl LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų įgaliojimų“. Joje konstatuota, kad vasario 24 d. rinkimuose Lietuvos gyventojai savo valia suteikė išrinktiems deputatams tautos atstovų mandatą ir prievolę atstatyti Lietuvos valstybę ir reikšti tautos suvereninę galią. Vėlų vakarą – 22 val. 44 min. – absoliučia balsų dauguma (124 balsavus už, nė vienam nebalsavus prieš ir 6 susilaikius) priimtas Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo aktas. 

Prezidento komunikacijos grupė