Tėvynė mūsų

„Tautiška giesmė“ aplink pasaulį

Written by admin · 1 min read

  Artėja liepos 6-oji, kada visi lietuviai, kuriame pasaulio krašte bebūtų, vėl susivienys vienai gražiausių šiuolaikinių lietuviškų tradicijų – bendrai „Tautiškai giesmei“.
Užgimusi prieš penkerius metus minint Lietuvos tūkstantmetį, ši unikali mūsų tautos iniciatyva, palaikoma pavienių žmonių ir aktyvių bendruomenių, jau tapo tradicija, kuria pagrįstai galime didžiuotis. Esame vienintelė tokia tauta, kurios himnas vieną dieną metuose apskrieja visą pasaulį.

Narystę Europos Sąjungoje pasitikusi kaip šviesiausia naujoji Europos šalis, šiemet Lietuva su Europa sveikinasi jau visai kitu – šeimininko – statusu, ir stoja už ES Tarybos vairo. Todėl šiemet sakome – visur, visame pasaulyje, kur tik yra lietuvių, liepos 6 d., lygiai 21 val., giedokime Tautišką giesmę ir vienu balsu pasveikinkim Europą!
Net iš atokiausių planetos kampelių atsklidę lietuvių balsai bus sujungti į bendrą – tautos – chorą, ir taip sukurta Tautiška giesmė, verta tikrosios to žodžio prasmės.
„Tautiška giesmė“ aplink pasaulį – tai mus visus vienijantis įvykis ir gyvas įrodymas, kad ir nedidelė tauta gali daryti didelius ir reikšmingus dalykus.  

Puoselėkime mūsų laikų tradiciją ir kartu su po visą pasaulį pasklidusiais lietuviais liepos 6 d. lygiai 21 val. gyvenamosios vietos laiku giedokime „Tautišką giesmę“.

•    Suburkite kartu giedoti draugus, šeimą, giminę ar bendruomenę.
•    Praneškite apie savo planus (šalį, miestą, susibūrimo vietą) iniciatyvos organizatoriams el. paštu tautiskagiesme@gmail.com. Visos organizatoriams praneštos susibūrimo vietos bus skelbiamos internete adresu www.facebook.com/tautiskagiesme
•    Skleiskite žinią – kalbėkite apie šios idėjos svarbą, paskelbkite apie savo iniciatyvas visais turimais kanalais (socialiniuose tinkluose, vietos lietuvių žiniasklaidoje, interneto svetainėse, bendruomenių centruose ir t.t.).
•    Prisijunkite prie iniciatyvos puslapio „Facebook“ adresu www.facebook.com/tautiskagiesme ir sekite karščiausias naujienas iš visų pasaulio kampelių. Įamžinkite (nufilmuokite ir nufotografuokite) save, savo artimuosius ar savo bendruomenę tą vienybės akimirką ir pasidalinkite su tautiečiais bei visu pasauliu. Filmuotą medžiagą ir nuotraukas įkelkite http://dbinbox.com/tautiskagiesme
Vardan mūsų pačių – lietuvių!

Nuoširdžiai,
„Tautiškos giesmė aplink pasaulį“  iniciatorius
Raimundas Daubaras 2013 m. birželio 30 d.

-.-.-.-.-.-

Čikagoje rengiama vieningo Lietuvos himno giedojimo akcija

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija maloniai kviečia tautiečius prisijungti prie pilietinės akcijos „Lietuva, Tėvyne mūsų“ ir liepos 6 d., šeštadienį, 1:00 val. popiet prie Marquette Park bažnyčios (6812 South Washtenaw Ave.), kur iškelta lietuviška trispalvė, vieningai sugiedoti Tautišką giesmę.
Liepos 6-ąją švenčiama pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventė – Lietuvos Valstybės diena. Mindaugas sulaukė popiežiaus leidimo vainikuotis Lietuvos karaliumi, ir 1253 metų liepos 6 dieną jis ir kunigaikštienė Morta užsidėjo karūnas. Minint šią šventę iš lūpų į lūpas, iš šalies į šalį keliaus Tautiška giesmė – unikali mūsų tautos tradicija, kuri jau kelerius metus sujungia lietuvių bendruomenes ne tik gimtojoje šalyje, bet ir visoje planetoje.
Po himno giedojimo Lietuvos Valstybės dienos minėjimas bus tęsiamas Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje – susirinkusiųjų lauks vaišės, muzika, šokiai, taip pat užsiėmimai mažiesiems.

 LR Generalinio konsulato Čikagoje informacija