Lietuviai pasaulyje

Čikagos lietuviai vieningai giedojo Lietuvos himną

Written by admin · 49 sec read

   Liepos 6 d., Lietuvos Valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo – dieną Čikagos lietuviai dalyvavo iniciatyvoje „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ ir kartu su Lietuva giedojo valstybinį himną.

LR Generalinis konsulatas Čikagoje ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija subūrė tautiečius prie bažnyčios Marquette Park ir šalia plevėsuojančios trispalvės visi vieningai, tuo pačiu metu su Tėvynėje gyvenančiais, giedojo „Tautišką giesmę“. Su Valstybės diena susirinkusius sveikinęs generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas sakė: „Karalius Mindaugas į Lietuvos istoriją irašytas kaip Baltų žemių ir genčių vienytojas, sukūręs Lietuvos Valstybę. Švęsdami Valstybės dieną prisiimkime kiekvienas sau asmeniškai įsipareigojimą būti vieningesniais, labiau padėti vienas kitam,  kiekvienas atskirai ir visi kartu, kur šiame pasaulyje bebūtume, po truputį lipdyti ir kurti, kurti ir lipdyti mūsų Valstybę. Valstybė – tai mes, todėl jei visi kartu, palaikydami vienas kitą, būsime stiprūs, tuomet ir mūsų Valstybė bus stipri. Sveikinu Jus su Valstybės diena, su laisvos ir vėl galingos Lietuvos diena“. Vėliau kunigas Jaunius Kelpšas pasidžiaugė tęsiama prasminga tradicija ir pakvietė visus dainuoti ir kitų lietuviškų dainų.
Sugiedojus himną šventės dalyviai rinkosi parapijos salėje, kur vaišinosi generalinio konsulato Čikagoje dovanotu šakočiu, klausė muziko Algimanto Barniškio atliekamų dainų, šoko, bendravo.