Tėvynė mūsų

UŽ MŪSŲ KALBĄ, TAUTĄ IR VALSTYBĘ

Written by admin · 42 sec read

Gegužės 6 d. (antradienį) 12 val. visus kviečiame į sankcionuotą mitingą prie M.Mažvydo bibliotekos ir Seimo už valstybinę kalbą, tautą, Lietuvos valstybę ir jos teritorijos nedalomumą.

Socialdemokratų frakcija Seime registravo prieškonstitucinį Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą su 150 naujų raidžių, o V.Tomaševskio frakcija – tris vadinamojo Tautinių mažumų įstatymo projektus ir Civilinio proceso, Švietimo įstatymų pataisas, iškraipant Lietuvos vietovardžius, gatvių pavadinimus ir įvedant dvi kitas „regionines“ kalbas. Tai pablogintų valstybės ir visų piliečių, visų tautinių bendrijų padėtį. 

 

Minėtos partijos šiuos Konstitucijos pažeidimus nori įvykdyti po rinkimų, kad rinkėjai nebegalėtų jų tinkamai įvertinti. Dėl to visus kviečiame nebalsuoti už valstybinės kalbos nepalaikančius šių partijų kandidatus į Lietuvos Prezidentus, Europarlamentą bei kitas institucijas tol, kol šios partijos ir jų kandidatai neatsiims minėtų projektų. Kiekvieną balsavimą už prieškonstitucinį projektą laikome Seimo nario priesaikos sulaužymu.

Prašome visus Seimo narius balsuoti už V. Stundžio su kitais Seimo nariais parengtus ir Konstitucijos nepažeidžiančius Vardų ir pavardžių rašymo, Tautinių bendrijų įstatymų projektus.

Lietuvos Sąjūdis
Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga
„Vilnijos“ draugija