Tėvynė mūsų

Valstybė be savo nuomonės

Written by admin · 4 min read

  Savaitės įvykiai patvirtino 2015 m. kovo 24 d. signatarų Kreipimosi į Lietuvos valdžią dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo euro zonoje savalaikiškumą – Lietuvos stojimas į euro zoną buvo klaida ir neatitiko jos nacionalinių interesų. Valdžia kol kas tyli. Tik www.infosavaite.lt komentaruose Aušra Maldeikienė mus pamokė, kad be ES paramos nebūtume išgyvenę, o už viską reikia mokėti. Tuose pačiuose komentaruose Swedbank samdomas darbuotojas N. Mačiulis tik pavadino mus neišmanėliais.

 

A. Maldeikienei priminsiu, kad didžiąją dalį ES biudžeto sudaro ne narių mokesčiai, o valstybių importo mokesčiai ir cukraus akcizas, kurių ir Lietuvos biudžetas nebegauna. Šį faktą ir tai, kad mūsų finansų ministerija net neskaičiuoja, kiek tokiu būdu Lietuvos biudžetas netenka pajamų, p. A. Maldeikienė pripažino mudviejų diskusijoje Vilniaus Universitete prieš metus, kada ji ruošė N. Puteikį kandidatiniams Prezidento rinkimų debatams. Ekonomikos dėstytoja neturėtų vienas tiesas dėstyti studentams, kitas – mums, „Centijos“ valstybės „neišmanėliams“. N. Mačiulio neargumentuotus teiginius, kad mes, V. Baldišis, E. Grakauskas, E. Klumbys ir Z. Vaišvila, neišmanėliai, neaptarinėsiu. Tik pateiksiu kitų „neišmanėlių“ apsisprendimą ne tarnauti JAV ir JAV doleriui, o rūpintis savo, bet ne kitų valstybių nauda.
Konkurencinėje geopolitinėje JAV ir Kinijos kovoje dėl pasaulinės rezervinės valiutos (JAV dolerio ar Kinijos juanio) praėjusi savaitė toliau svarstykles svėrė Kinijos naudai – į 2014 m. spalyje Kinijos ir dar 20 šalių įsteigtą Azijos Infrastruktūros Investicinį Banką (AIIB), kaip alternatyvą JAV drauge su Filipinais ir Japonija įsteigtam Azijos Vystymo Bankui (AVB) ir drauge su BRICS (Brazilijos, Rusijos, Indijos, Kinijos ir Pietų Afrikos) steigiamu Naujuoju Vystymo Banku (NVB), iki 2015-03-31 d. paraiškas būti AIIB steigėjais po Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Švecarijos pateikė ir kitos pagrindinės Europos valstybės – Austrija, Danija, Suomija, Islandija, Švedija, Olandija, Ispanija. Tai padarė netgi Izraelis ir Norvegija, su kuria Kinija nesutaria nuo 2010 m. Nobelio premijos teikimo, ir netgi Taivanis. Logiška, kad tai padarė ir Brazilija, Egiptas, Rusija, Turkija. Bet paraiškas pateikė ir ištikimas JAV satelitas Pietų Korėja, ir netgi Gruzija, Kirgizstanas.
Visa tai vyksta, nepaisant atviro JAV spaudimo ir nepasitenkinimo, kad JAV kontroliuojami Pasaulio bankas, TVF ir AVB netenka monopolinės teisės finansų pagalba diktuoti geopolitikai pasaulyje. Kol kas pavyko prispausti tik Japoniją, kuri kol stabtelėjo ir paraiškos stoti į AIIB neteikia, laukdama patvirtinimo, kad AIIB dirbs skaidriai. Ir Lietuvoje labai girdėtos formuluotės.
Tačiau, anot R. Vabalo filmo-parodijos „Marš, marš, tra-ta-ta“, taip vadinamos Centijos valstybės valdžiai laikas apsispręsti, nes, pvz. „Amherst Pierpont Securities“ pasaulinės strategijos analitiko Roberto Sinche`o, nuomone, euro daugiau nebėra patraukli alternatyva doleriui. Kovo 31 d. TVF paskelbė duomenis apie 12 didžiausių centrinių bankų rezervus ir jų struktūrą. Tendencija perorientuoti valiutų rezervus iš eurų į dolerius pasaulio centriniuose bankuose stebima jau 2014 metų III ketvirtį, tęsėsi ir IV ketvirtį, o euro zonos valiuta nuolat mažėja ir besudaro vos daugiau, kaip penktadalį centrinių bankų rezervuose.
Nepaliaujamas euro smukimas sudaro sąlygas pigiai supirkinėti ES valstybių ekonomiką. Štai kovo mėnesį už 7,1 mlrd. EUR valstybinė Kinijos korporacija “China National Chemical Corp.” nupirko Italijos padangų gamintojos „Pirelli“ kontrolinį akcijų paketą.
Tiems ura-patriotams, o iš tikro tarnaujantiems Rusijos interesams, paaiškinsiu ir kitas tiesas, kurių nenori matyti, o tuo labiau vertinti, priimti būtinus sprendimus ir Lietuvos valdžia. AIIB ir NVB pradės veikti spalio mėnesį. Prieš tai rugsėjo mėnesį Kinijos juanio tarpbankiniams atsiskaitymas naudojama CIIP sistema bus pritaikyta tarptautiniams atsiskaitymams visuose pasaulio bankuose (CIPS sistema). Šiuo metu CIIP jau naudoja ne tik Kinijos, bet ir Indijos, Filipinų ir net pagrindinio JAV strateginio partnerio Jungtinės Karalystės bankai. Tad Andriui Kubiliui ir Vytautui Landsbergiui beliko mažai laiko įtikinti JAV, kontroliuojančią Olandijoje registruotą įmonę, teikiančią bankams SWIFT paslaugą, atjungti Rusiją nuo SWIFT sistemos. Todėl VSD vadovu skirti Andrių Kubilių, ką tik tapusį ir Ukrainos Prezidento patarėju, yra tikrai Centijos valstybės esmės vertas valstybinis sprendimas.
Tiems, kurie mano, kad sankcijomis jau tuoj sužlugdys Rusijos ekonomiką, atkreipsiu dėmesį ne tik į oficialų Kinijos pareiškimą, kad ji suteiks paramą Rusijai, jei ši to paprašys. Praėjusią savaitę Rusijos centrinio banko valiutos atsargos padidėjo pirmą kartą nuo praėjusių metų liepos (1,2 mlrd. USD), kas liudija, kad gali būti, jog Rusijos ekonomika susitvarkė su pernai sukelta panika, smarkiai kritus naftos kainoms. Nuo 2014 metų liepos Rusija prarado ketvirtadalį užsienio valiutos atsargų. Rusija sumažino savo atsargose priklausomybę nuo JAV dolerio ir šios valstybės obligacijų, sparčiai kaip ir Kinija didina aukso dalį savo atsargose. Ir Rusijos rublis vėl stiprėja, kaip pripažįsta specialistai, daugiau, nei auga naftos kainos.
Lietuvos valdžiai būtina rūpintis ne karo Ukrainoje eskalavimu, o taika ir Lietuvos klausimais. Karo politika Ukrainą veda tiesiogiai prie ekonominės ir humanitarinės katastrofos. Ir politikai, ir specialistai pripažįsta, kad TVF paskola Ukrainai yra tik agonijos pratęsimas. Liūto dalis šios paskolos teks skolų refinansavimui, o karą vadinant Antiteroristine operacija, jo esmė nesikeičia. Ukrainoje yra ne tik laukinio kapitalizmo, bet karo banditizmo ir tikrai ne rinkos ekonomika. Net Lietuvos valdžia to nebenuslepia nuo mūsų, dėl ko būtinos naujos „skiepų“ operacijos mūsų Valdovės gelbėjimui.
Ir Graikija, ir ES prezidentas D. Tuskas viešai pripažino, kad derybos su Graikija, Graikijos žadamos reformos, kasmet sutaupysiančios po 3 mlrd. EUR, yra tik Graikijos bankroto fakto pratęsimas. Tad ką norime tuo apgauti? Tik save! Jei naftos kainos pradės vėl augti, o Jemeno, kuriame beveik 23 mln. gyventojų, karo, į kurį įsitraukė ir Saudo Arabija, atveju naftos kainos kils ir euro nuvertėjimas dar labiau spartės. ECB nepadengtos euro emisijos nestabdo, euro zonos valstybių nuomonės neklausia. Kiekvienas daro tai, ko jam norisi. O Lietuva?
Lietuva po Šv. Velykų toliau forsuoja mūsų suvereniteto galių atidavimą – skubos tvarka didžiųjų draudimo įmonių priežiūrą Seimas perduos ECB. Noriu atkreipti dėmesį, kaip planingai vykdomas šis išvalstybinimas. Prieš keletą metų buvo panaikintos vertybinių popierių ir draudimo įmonių priežiūros valstybinės komisijos, jų funkcijos perduotos Lietuvos bankui. Nuo š.m. sausio 1 d. Lietuvos bankas su mūsų valstybės prieš metus jam perduotomis valstybės atsargomis tapo sudėtine ECBS dalimi.
Vasario mėnesį Europos Komisija ES narėms valstybėms išsiuntinėjo viešai dar neskelbiamą Kapitalo rinkos sąjungos kūrimo projektą. Tai jau ne tik ES ar euro zonos kūrimo, bet akivaizdus globalaus ir visos euro zonos šalių išvalstybinimo projektas – jame net nesirūpinama euro, kaip vienintelės euro zonos valiutos, apsauga, o proteguojamos ir kitos valiutos. Tad nebaigus ES valstybių išvalstybinimo, skubama pradėti ir ES išvalstybinimą.
Jau niekas nebekreipia dėmesio į ES ir narių valstybių sutartinį kompetencijų atskyrimą ir pasidalinimą. Viskas daroma taip, kaip kažkam reikia, bet ne ES šalims – narėms. Ar nepasprings globalizuotojai?
Aišku viena – Lietuvos valdžia tikrai neatstovauja Lietuvos Respublikos ir jos piliečių. Todėl melas ir represijos belieka vienintelė Lietuvos – Centijos valstybės valdžios veikla. Atsiprašau, pamiršau paminėti dar Lietuvos išvalstybinimą.
Su balandžio 1-ąja, Lietuvos piliečiai ir jų valdžia!
Zigmas Vaišvila