Tėvynė mūsų

Vargo šalies godos

Written by admin · 5 min read

dr. Rūta Gajauskaitė, kriminologė

„Mes vargstam vargelį ir galo nėra…“ Nebūnam laimingi net ir už stalo – duonelės vis plonesnė riekutė, o sviestą jau seniai surijo monopolijos. Ypatingai aštriai vargelio nagus pajuntame per valstybines šventes, kai valdžios vyrų žodžiai visai neatitinka tikrovės. O mes vis girdime ir girdime tuos melo žodžius, kurie, pagal Gebelsą, 100 kartų pakartoti turėtų tapti tiesa…

Bet netampa. Mes vis dar girdime žodžio „falšą“ ir vis dar matome realybės kontrastą. Ir kokią valstybingumo sritį bepaimtumėme – visur tas pats. Ar menai, ar sportas, ar energetika, ar bankininkystė – nėra teisybės ir baigta. O be teisybės ir teisingumo valstybė – tai tik plėšikų gauja…
Antai, mūsų Dainų šventės tarptautiniu mastu pripažintos garbingu Tautos paveldu! Tačiau šiandien jį baigia užgožti „laifo“  kermošavi spektakliai, sekso revoliucijos nusiorientavusiųjų mažumų subkultūros stringų demonstravimo banga, užliejusi tiek mažuosius, tiek didžiuosius ekranus. O akivaizdžios teatrų remontų aferos parodė ir tikruosius lietuviškos kultūros naikinimo mastus. Sakykime, ką rodo tokie skaičiai: „Žydės“ operos pastatymui išskirta 1 milijonas litų, o nacionalinės operos „Dalia“ pastatymui – tik 20 000 litų (2 proc.!!!), tuo tarpu patriotinė opera „Lietuviai“ – išvis per 20 metų taip ir nepateko netgi į planus!?
Italai sukūrė apie mus operą, o mes jos negiedame.
Pasauliui giriamės vien Čiurlioniu, nors turime Europoje pripažintą ir mūsų Didelytę, ir Kaščiūnaitę, ir , ir, ir… Vienok, šių savo genijų darbų demonstravimui patalpų apverktinai būklei vis nesurandama lėšų. Tačiau lėšų, ir ne menkų (12 milijonų) atsiranda niekam negirdėtam, nematytam, bet JAV už černuchą-parnuchą teistam Mekui?! Maža to, ruošiama mestelėti 0,5 milijardo (!!!?) kažkokiam gugen-šmugen-haimui? Lyg  bumgarnerių su klabinais ir šaptajais dar buvo maža. Lyg dar nebūtų nuskambėję Lietuvoje  ir nežinomi pasauliniai sukčiai sorošai, frikliai ir prie jų prisigretinę mūsų finansiniai asai?
Jau vien tas faktas, kad mūsiškė valdžia leidžia užsienio bankams lupti nuo savų piliečių trigubai didesnes palūkanas, kelia pagrįstą įtarimą apie pelnų dalybas. Tai piniginė pusė, o kaip su teisinės reglamentacijos įvertinimu? Kokia valstybė negina savo piliečių, o atvirkščiai – įstatymais įteisina 10 proc. palūkanas vietoj 3proc. leidžiamų banko tėvynėje. Ir kas tokiu akivaizdžiai Lietuvai nenaudingu atveju gali paneigti faktą, kad mūsų valdžia – tai plėšikų gauja?
Kiekvienoje valstybėje yra strateginiai objektai, kuriuos ji saugo ypatingai kaip šalies nepriklausomybės garantą ir gerovės pamatą. Dažniausiai tai būna resursai – gamtiniai, žmogiškieji ir rezervinės atsargos. Lietuva visko turi: ir energetinių iškasenų, ir protingų darbščių bei verslių žmonių, ir aukso atsargų, tiek nuo smetonmečio dar išlikusių, tiek ir dabar uždirbtų. Tik šių visų resursų valdžia nenaudoja mūsų labui, o taško juos į kairę ir dešinę taip lyg po jų – nors ir tvanas!!!
Iš gamtinių resursų svarbiausiai ūkio šakai – energetikai, turime Žematijos terminius vandenis visiems 100 metų! Turime aukščiausios kokybės naftos gręžinių, yra skalūninių dujų išteklių, kas įgalina Lietuvą nepriklausyti nuo „Ivano vamzdžio“.
Tačiau…
Pradedant AMB barteriniu apsikeitimu su Rusija, atiduodant jai naftos platformą D-6 už 9 km2 žemės plotą ties Vištyčiu, ir nebaigiant vėjo jėgainių parko pardavimu, neišsiderant dujų kainos, tolygios ES, visi Lietuvos gelmių resursai eksploatuojami tai Danų, tai Lenkų ar Rusijos firmų. Ir tokią padėtį mūsų valdžios vyrai įteisino (vsio zakonno), pažeidžiant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnį!
Ir nieko. Jokios atsakomybės. Nes nėra visuomenės kontrolės.
Taigi, yra valstybės vyrų plėšikavimo atpirkimo ožys – tai piliečiai, kurie ir kalti, kad išrinko tokią valdžią, kokios patys ir verti…
Ratas užsidaro ir visa Tauta lieka išsižiojusi, nes…pati kalta!!! Jai, pasirodo, pilietiškumo trūksta. Dainuojančiai revoliucijai ir Sausio13-ąją visą tą pileitiškumą išnaudojo, o valstybingumui puoselėti – jo ir nebeliko…Todėl visai nepilietiškai ėmė ir išsivaikščiojo per pasaulį ketvirtadalis Tautos… Plėšikaujančiai valdžiai kilo akivaizdi grėsmė netekti „melžiamos karvės“, todėl pradėti griaudūs verksmai (bet ne griežti veiksmai) dėl nesusipratusių piliečių tiesiog išdavikiškos emigracijos!
Pasižvalgome, o kaipgi pasaulyje su emigracija?
Pasirodo, emigruoja apie ketvirtis milijardo žmonių!!! Tačiau, jei išvesti koreliaciją nuo Tautos ar valstybės gyventojų skaičiaus, tai 25 proc. turi tik Izraelis ir Lietuva!!! Tačiau Izraelyje yra 4-5 valstybinės institucijos, besirūpinančios imigracija ir emigracija, yra skiriamos atitinkančios poreikius lėšos.
O pas mus?
Legaliems ir nelegaliems emigrantams Lietuvoje skiriamos lėšos vidutiniškai atitinka 1000 Lt per mėnesį vienai personai.Tuo tarpu savų piliečių labai globotinai grupei – vaikams – atitenka 500 Lt (geriausiu atveju), bet dažniausiai vos šimtelis per mėnesį!!!
Akivaizdi nelygybė svetimųjų naudai, savų skriaudos sąskaita.
Maža to, pradėtas teisinis persekiojimas motinų, pasirūpinusių didesnėmis algomis, kad galėtų gauti pakankamas dekretinių atostogų išmokas vaikų auginimui!!! Svarbiausia, kad „Sodra“, gavusi didesnes įmokas nuo būsimų mamų algų, dar reiškia ieškinius, o teismai juos tenkina, nors žalos tai nėra!?
Ir kas gali paneigti, kad tai ne dvigubas plėšikavimas ir varymas iš Tėvynės savų piliečių?
Bet didžiausia skriauda – tai politinių emigrantų pilietybės klausimo nutąsymas net 20 metų! Apie 700 000, taigi 25 proc. Tautos, pabėgo į Vakarus nuo sovietinių represijų ir niekaip negali atstatyti savo pilietinių teisių Lietuvoje!!! Net 2 kadencijas atprezidentavęs toks pats buvęs emigrantas V.Adamkus, taip ir „nesuspėjo“ sutvarkyti šio opaus Tautai klausimo.
Ir kas gali paneigti, kad V.Adamkui buvo daug mielesni 700 000 rusakalbių Lietuvos kolonistų, negu 700 000 emigravusios Lietuvos inteligentijos atstovų? Juk būtent jie geriausiai išmanė demokratijos įgyvendinimo kelius ir klystkelius, būtent jie galėjo geriausiu būdu išvesti Lietuvą iš sovietizmo pelkės.
Tačiau jie buvo ir didžiausi V.Adamkaus konkurentai rinkimuose!Todėl buvo geriau nerizikuoti savo antra kadencija ir pilietybės atstatymo klausimą palikti kaip buvus – neaiškų. Tik KGB rezervistų (Pociaus ir Valionio) aktyvus gynimas bei rėmimas, vis dar lieka įtartinas V.Adamkaus veiksmuose ir vis dar kelia klausimą – kas galėtų paneigti, kad, galbūt, ir jis …?
Argi neakivaizdu, kad 700 000 politinių emigrantų pilietybės klausimo „užmarinavimas“ bei 700 000 šiandienos ekonominių emigrantų dėl garantijų Tėvynėje stokos išvarymas (viso 1,4 milijono tautiečių) iš Lietuvos yra apgalvotas, suplanuotas ir kietai vykdomas sovietinis tikslas „Lietuva be lietuvių“?
Desovietizacijos tai nebuvo?
Visi buvę ir nepražuvę kolaborantai valdžioje? Visi buvę ir neeliminuoti iš politikos komunistai, kagėbistai ir jų rezervistai – savo postuose!!!  Taigi ir dirba ne Lietuvos žmonių naudai ar gerovei.
Maža to – jie jau skverbiasi į ES valdymo struktūras ir daro ten atitinkamą įtaką. O ES, kaip ne keista, vaizduoja, kad to nemato. Pati skaudžiausia to „nematymo“ sritis – ir vėlei teisingumas. Savo pažeistų teisių neatstatantys Lietuvoje turi vilties pasiekti teisingumą Strasbūre.O ten, būtent toje įstaigoje, kurion patenka iš Lietuvos ateinantys skundai, kad juos išversti į anglų kalbą ir pristatyti ES teisėjui, būtent ten ir susuko lizdą kažkadatai signataro įvardintas „apsišikusiu ereliu“ sovietinis teisingumo ministras! Tas pats, kurio sūnaitėlis Lietuvoje konstitucines dvaseles ganė!! Argi galime tikėtis iš sovietinio teisės aso ir jo palikuonio demokratijos? O juo labiau teisingumo…
Ir tokių šeimyninių persikrikštijusių sovietizmo kūrėjų Lietuvoje apstu. Pradedant Stalino saulės nešėju, jo sūnumi, nūnai europarlamentaru, ir anūkėliu, – vėl socialistinę partiją kuriančiu Lietuvoje…
Ir tokių, labai savalaikiai persikrikštijančių, prie bet  kurios valdžios pritampančių šeimyninių klanų Lietuvoje ne vienas ir ne du. Tai švogeriai, tai marčios, tai draugai, keičiantys pavardes…  Ir visi valstybinėse institucijose…
Desovietizacijos tai nebuvo?
Kartkartėmis, nepasidalijus kokio riebesnio kasnio, nuskamba koks skandalėlis, bet greitai nuslopinamas.
Darniai švytuoja rinkimų svarstyklės, tai dešinėn, tai kairėn, bet reikalo esmė (valstybingumas) nesikeičia, nes abi pusės gražiai sutaria (pvz., 2K sutartis tarp Kirkilo ir Kubiliaus ar atvirkščiai), apylygiai prisiplėštą pasidalina ir tvirtai vykdo tikrųjų Lietuvos valdovų valią. Juk visi žinome, kad iš KGB niekas savo noru neišeina. Išmesti iš Lietuvos Saugumo ir Užsienio reikalų ministerijos vadovų postų KGB rezervistai paliko tikrai iš saviškių suformuotą personalą. O be tų, 2 išryškintųjų, kas gali paneigti, kad kitose institucijose ne rezervistai darbuojasi?
Juk Lietuvos naudą akivaizdžiai matome, kas gaudo?