Tėvynė mūsų

VĖLINĖS. LIETUVA PAMINĖJO IŠĖJUSIUS AMŽINYBĖN

Written by Redakcija · 51 sec read

 Mes gyvename laikmetyje, kai per šimtmetį iš šimtmečiais naikintos Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės garbingų knygnešių, maldininkų, sukilėlių ir artojų pastangomis 1918-02-16 buvo atkurta LIETUVOS VALSTYBĖ, vėliau iš lenkų Vilniaus krašto ir sovietų okupuotos Lietuvos 1990-03-11 atstatyta ir 1991-01-13 apginta Lietuvos NEPRIKLAUSOMYBĖ. 

Ant Nepriklausomybės aukuro sudėta daug aukų – virš milijono žmonių ir patirti milijardais dolerių vertinami nuostoliai. Mes žinome Lietuvos kančią, kovą, auką, didžiavyrių dvasią ir karžygių žygdarbius. 

Lietuvos žmonės Visų Šventųjų dieną ir per Vėlines stengiasi aplankyti tėvų, artimųjų ir Lietuvai nusipelnusių žmonių kapus, paminklus – pasimelsti, padėkoti ir pagerbti. 

Šventos Mišios Antakalnio kapinėse, Bažnyčiose ir maldos grytelėse išreiškė siekius pagerbti išėjusius amžinybėn. 

  1. R. Šimašius, Vilnių valdančioji dauguma, zingeriai, kuklianskiai, linkevičiai nebespėja užgesinti žvakučių Kazio Škirpos alėjoje ir sovietų sušaudytam Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai prie Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekos, ir nesugeba ištrinti jų iš žmonių atminties 

Teko aplankyti kapus Plungėje, Alsėdžiuose, Telšiuose, Rietave. 

Žvakučių gausa ant kiekvieno kapo, ant paminklų ir žmonių minios bylojo, kad kiekvienas prisiminė ne tik savo artimuosius bet ir daugelį Lietuvai nusipelniusių žmonių. 

Atėjus nakčiai žvakučių liepsnos susilieja su visatos žvaigždynais į bendrą Aukščiausiojo kūriniją. 

NGS valdybos narys Leonas Kerosierius, tel. 8674 38465, el. p. leonaslabora@gmail.com 2021-11-08